Huszár György
Huszár György

2022. augusztus 12. Péntek

Huszár György

fogorvos, orvostörténész

Névváltozatok

Hirsch György

Születési adatok

1911. október 1.

Budapest

Halálozási adatok

2002. április 1.

Budapest


Család

Sz: Hirsch Marcell vizsgázott fogász, az Odontotechnikai Közlöny szerkesztője, László Olga. F: 1940-től Iritz Margit. Fia: Huszár György, ifj. (1941. szept. 12.), Huszár Ferenc (1944. okt. 4.); leánya: Huszár Daniella (1948. jún. 20.).

Iskola

A bp.-i Madách Imre Főgimnáziumban éretts. (1929), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1935), fog- és szájbetegségekből szakorvosi vizsgát tett (1938), az orvostudományok kandidátusa (1960), doktora (1978).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Anatómiai Intézetében Kiss Ferenc gyakornoka (1932–1936), a nagykanizsai Honvéd Kórház (1936), a bp.-i Szövetség utcai Poliklinika gyakornoka (1937–1938), a Pázmány Péter Tudományegyetem Sztomatológiai Klinikáján Máthé Dénes gyakornoka (1937–1939). A Fővárosi István Kórház Fogbeteg Osztályának alorvosa (1940–1943), a II. vh.-ban, a Diósgyőri Vasgyár szerb nemzetiségi kisegítő századának orvosaként és a Vasgyári Kórház Belgyógyászati Osztálya alorvosaként szolgált (1943–1944), katonaszökevényként a nemzeti ellenállás, az ún. MOKAN-komité orvosa (1944–1945). A BOTE Sztomatológiai Klinikáján Balogh Károly egy. tanársegéde (1945–1950), a Fővárosi Tanács 7. sz. Iskolafogászati Rendelésének osztályvezető főorvosa (1951–1952). A BOTE, ill. a SOTE Fogorvos-tudományi Kar Fogpótlástani Tanszékének egy. adjunktusa (1953–1955), egy. docense (1955–1977) és a Propedeutikai és Anyagtani Részleg vezetője (1968–1977). C. egy. tanár (1982-től). Tudományos pályafutásának kezdetén embertani dolgozatokat közölt, majd érdeklődése a paleosztomatológia, a fogászat embertani vonatkozásai, s ezzel összefüggésben fogpótlástani technológiai -anyagtani, odontotechnikai kérdések felé fordult. Alapvetően új eredményeket ért el a kora középkori magyarság fogazatának és fogbetegségeinek vizsgálata terén, majd elsők között ismerte fel a fogászati betegségek szociális jelentőségét, ill. gerontosztomatológiai kutatásai világviszonylatban is úttörő jellegűek. Különösen értékes orvostörténeti tevékenysége, feldolgozta a magyarországi fogászat, fogorvostudomány, szájsebészet és a fogorvosképzés, valamint mindezek hazai intézményrendszerének történetét, elkezdte a tudományterület bibliográfiai összeírását. A II. vh. után jelentős szerepet játszott a hadirokkantak fogorvosi ellátásának megszervezésében.

Elismertség

Az MTA Orvostörténeti Bizottsága tagja. A Magyar Orvostörténeti Társaság vezetőségi tagja, tb. alelnöke. A Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tagja. A Nemzetközi Fogorvos Egyesület Fogorvos-történeti Bizottságának tagja.

Elismerés

Balogh Károly-emlékérem (1978), Weszprémi István-emlékérem (1979), Árkövy József-emlékérem (1993).

Szerkesztés

A Fogorvosi Szemle társszerkesztője (1945–1966), szerkesztője (1966–1980). A Budapesti Fogorvostudományi Kar Közleményei szerkesztője (1962–1966/67).

Főbb művei

F. m.: Tetoválás előfordulása hazai bűnözőknél. (Népünk és Nyelvünk, 1932)
Faji vizsgálatok Szeged és környéke lakosságán. Sziráky Istvánnal. (Népünk és Nyelvünk, 1933)
Antropológiai vizsgálatok birkózókon. Rosztóczy Ernővel. (Sportorvos, 1934)
Gyakorlati tapasztalatok a műanyag koronákkal és hidakkal. (Fogorvosi Szemle, 1943)
Az Árpád-kori magyarság fogazata. – A fogbetegségek szociális jelentősége. Szabó Lászlóval. (Máthé Dénes Emlékkönyv. Bp., 1945)
Salamon Henrik bibliográfiája. – Egy fogászcsalád története. (A stomatológia haladása, 1946)
Fogorvosi észrevételek a vérbaj kezelésénél. (A bőrgyógyászat időszerű kérdései. I. köt. Bp., 1946)
Stomatológiai dietetika. (Orvosok Lapja, 1946)
Fog- és szájbetegek étrendje. (Gyakorlati eredmények a stomatológiában. Bp., 1947)
A fogtechnikusipar egészségügye. Bugyi Balázzsal. (Népegészségügy, 1947)
Vattatekercstartó alsó frontfogak kezeléséhez. – Teljes állkapocshiány sebészeti és protetikai ellátása. Skaloud Ferenccel. – A műfogsort viselők lélektana. (Fogorvosi Szemle, 1947)
A sportoló fogpótlása. (Sportorvos, 1947)
Odontotechnikai eljárások szájpad- és állcsonthiányok pótlására. (Fogtechnikai Közlöny, 1948)
A fúvós zenészek fogazata. Göndör Lászlóval. (Népegészségügy, 1948)
Mozaikok a magyar fogászat múltjából. (Fogorvosi Szemle, 1948)
A szájrés nagysága és tágulékonysága. – Esztétikus korona alsó őrlőfogon. Földváry Imrével. – A szabadságharc fogorvosai. (Fogorvosi Szemle, 1949)
Az íny gyulladása hídtestek alatt. (Fogorvosi Szemle, 1950)
Fogpótlástan. Egy. tankönyv. Molnár Lászlóval, Schranz Dénessel. (Bp., 1950
szlovákul: Bratislava, 1952)
A torus palatinus morphológiája és fogászati jelentősége. – Magyar nyelvű fogászati emlék a XV. századból. (Fogorvosi Szemle, 1951)
A fogszuvasodás elterjedése a Dunántúlon az újabb kőkortól az újkorig. Schranz Dénessel. (Fogorvosi Szemle, 1952)
A nemi különbség jelentősége a stomatológiában. Molnár Lászlóval. (Fogorvosi Szemle, 1953)
Fogászati fémtan és anyagismeret. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
Adatok a magyar szájsebészet kialakulásának történetéhez. – Az őskori ember fogbetegségei. (Fogorvosi Szemle, 1954)
A szuvas tejfogak gyógyítása. – Protetikai módszerek. – Iskolafogászati adminisztráció és segédlet. Tóth Pállal. (Gyermekfogászat. Egy. tankönyv. Bp., 1954)
Savmunkások fogazatának foglalkozási eredetű megbetegedése. (Népegészségügy, 1955)
Magyar fogászati bibliográfia. – Bibliographia Odontologica Hungarica. Összeáll. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1955 és külön: Bp., 1955)
A fémfogművek fényezése. – Nyelvtámasz alkalmazása teljes alsó protézisen. (Fogorvosi Szemle, 1956)
Turnovszky Frigyes 1856-ban megjelent fogászati könyve. – A nyelv izomerejének mérése. (Fogorvosi Szemle, 1957)
Gyógyászati koblat–króm-ötvözetek szövetszerkezete. – Fogászati fémek és ötvözetek. (Fogorvosi Szemle, 1958)
A budapesti orvosegyetemi stomatológiai klinika múzeuma. (Orvosi Hetilap, 1958. 38.)
Károlyi Mór élete és elmélete. (Fogorvosi Szemle, 1959)
A fogpótlás technológiája. Monográfia. Földvári Istvánnal. (Bp., 1959
2. jav. kiad. 1965
3. kiad. 1968
4. átd. kiad. 1974)
Adatok a magyar fogászat történetéhez. Régi fogorvosi hirdetések. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1960 és Fogorvosi Szemle, 1960)
A magyar fogászat története a XIX. században. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1960)
Az első szegedi fogorvosok. – Rothman Ármin. Megemlékezés születésének 100. évfordulója alkalmából. (Fogorvosi Szemle, 1961)
Adatok a magyar fogászat történetéhez. Fogászat a múlt századbeli kiállításainkon. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1961)
Gerostomatologia. Monográfia. Balogh Károllyal, Molnár Lászlóval, Schranz Dénessel. (Bp.–Leipzig, 1962)
Műanyagfogak használata hidak készítésekor. Földvári Istvánnal. – Műanyagfogak egyéni kialakítása. – Nedelkó Döme. Megemlékezés születésének 150. évfordulója alkalmából. (Fogorvosi Szemle, 1962)
Apáthy István és Rudas Gerő. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1962)
Cigányok gerostomatológiai vizsgálata. Balogh Károllyal. 3 táblával. (Anthropológiai Közlemények, 1962)
Ezüst–palládium ötvözetek. (Fogtechnikai Szemle, 1962)
A cementszín hatása a műanyag koronára. Földvári Imrével. – Felpuhuló alappal készülő kiterjesztett protézis. Földvári Istvánnal. – A szegedi gyermekek fogazata egykor és ma. Tóth Károllyal. (Fogorvosi Szemle, 1963)
Prophylaxiás meggondolások a fogpótlások anyagának megválasztásakor. (Fogorvosi Szemle, 1964)
Salamon Henrik. – Semmelweis Ignác. (Fogorvosi Szemle, 1965)
A teljes műfogsor fejlődéstörténete. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1965)
A magyar fogászat története. Monográfia. (Az Országos Orvostörténeti Könyvtár kiadványa. Bp., 1965)
Stomatological Examination. (Gerontological Studies on Hungarian Centenarians. Szerk. Haranghy László. Bp., 1965)
Fog- és szájbetegségek megelőzése. Monográfia. Balogh Károllyal, Sugár Lászlóval. (Bp., 1965)
Geoprotetikai vizsgálatok eredményei és tanulságai. (Fogorvosi Szemle, 1966)
Medizingeographische Aspekte der Zahnkaries. (Geographica Medica Hungarica, 1966)
Salamon Henrik fogorvos-történeti munkássága. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1966)
Az ivóvíz-fluorozás kritikája. (Fogorvosi Szemle, 1967)
Az idős ember fogazata. (Egészség, 1967)
Az Apollonia-kultusz és hazai emlékei. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1968)
Abrasio mint foglalkozási ártalom. (Fogorvosi Szemle, 1968)
Emlékezés Antal Jánosra. 1869–1945. – A lekopott fogak újrendszerű osztályozása. (Fogorvosi Szemle, 1969)
The Role of Hungarian Dentist in History of Odontology. (International Dental Journal, 1969)
A fogorvosképzés fejlődéstörténete. (Orvostörténelmi Közlemények, 1969)
Odontológia. Egy. jegyz. (Bp., 1969
2. kiad. 1970
3. kiad. 1971)
A fogorvos és a fogtechnikus együttműködése a kivehető fogművek készítésénél. (Fogtechnikai Szemle, 1970)
A fogzománc vastagsága és protetikai jelentősége. (Fogorvosi Szemle, 1970)
A fogkopás idős korban. (Fogorvosi Szemle, 1971)
A tejfogak zománcának vastagsága. (Fogorvosi Szemle, 1972)
A részleges protézis készítésének anyagtani szempontjai. (Fogorvosi Szemle, 1973)
Abrasio dentium fiatal korban. (Antropológiai Közlöny, 1974)
A tejfogak kopása. (Fogorvosi Szemle, 1974)
Szabó József. Megemlékezés születésének 100. évfordulóján. – Az approximalis kontaktus és az abrasio vizsgálata. – 60–69 évesek fogainak kopása. (Fogorvosi Szemle, 1975)
A fogkopás vizsgálatának újabb módszerei és ezek alapján végzett összehasonlító értékelések eredményei. Doktori értek. (Bp., 1976)
A fogorvoslás oktatása és a Fogorvos-tudományi Kar kialakulása, működése 1945–1975 között. Schranz Dénessel. (A Semmelweis Orvostudományi Egyetem klinikáinak és intézeteinek története. 1945–1975. Jubileumi Évkönyv. Szerk. Antoni Ferenc és Székely Sándor. Bp., 1976)
Körmöczy Zoltán. – Madzsar József szerepe a magyar stomatológiában. (Fogorvosi Szemle, 1977)
Morelli Gusztáv. Megemlékezés születésének 100. évfordulójáról. (Orvosi Hetilap, 1978. 52.)
Bevezetés a fogpótlástanba. Egy. tankönyv. Fábián Tiborral, Götz Györggyel. (Bp., 1979
2. átd. kiad. 1983)
Bevezetés a társadalomorvostanba és az orvostörténetbe. Egy. jegyz. Simon Tamással. (Bp., 1979)
Az önéletrajzok mint fogorvostörténelmünk forrásai. (Orvostörténeti Közlemények, 1980)
Abonyi József. (Fogorvosi Szemle, 1980)
Társadalomorvostan. Egy. jegyz. Orsós Sándorral, Simon Tamással. (Bp., 1982)
Bugyi Balázs. (Orvostörténeti Közlemények, 1982)
A magyar fogászat fejlődése Árkövytől napjainkig. (Orvosi Hetilap, 1982. 20.)
Emlékezés Simon Béla professzorra. (Fogorvosi Szemle, 1983)
A vizsgázott fogászok munkássága az 1910-es években. (Orvostörténeti Közlemények, 1984)
Gerosztomatológia. (Az öregedés. Biológiai elváltozások, megbetegedések és szociális problémák öregkorban. Szerk. Beregi Edit. Bp., 1984)
A fogászati prevenció magyar úttörői. – Emlékezés Balogh Károly professzorral. (Fogorvosi Szemle, 1986)
Száz éve jelent meg Árkövy Diagnosztikája. (Orvosi Hetilap, 1986. 16.)
Magyar orvosok önéletrajzai. (Orvostörténeti Közlemények, 1987)
Megemlékezés Nedelkó Döme születése 175. évfordulóján. (Orvosi Hetilap, 1987. 42.)
A fővárosi gyermekfogászat története. (Fogorvosi Szemle, 1988)
Zsigmondy Adolf és Zsigmondy Ottó élete és munkásságuk jelentősége a fogászat történetében. (Fogorvosi Szemle, 1989)
Károlyi Mór. (Orvosi Hetilap, 1990. 52.)
Kemény Imre. – Iszlai József. (Fogorvosi Szemle, 1992)
A Magyar Fogorvosok Egyesületének története. – Fogorvos magántanárok. (Fogorvosi Szemle, 1993)
A fogszabályozás magyar úttörői. (Fogorvosi Szemle, 1994)
A fog a Bibliában. (Orvostörténeti Közlemények, 1994 és Ponticulus, 2003)
Balogh Károly életútja és működése. (Orvostörténeti Közlemények, 1995/96).

Irodalom

Irod.: Kemény Imre: H. Gy.: A magyar fogászat története. (Orvosi Hetilap, 1966. 14.)
Regöly-Mérei Gyula: H. Gy.: A magyar fogászat története. (Népegészségügy, 1967)
Komjáthy Miklós: H. Gy.: A magyar fogászat története. (Századok, 1968)
Honti József: H. Gy. professzor 90 éves. (Fogorvosi Szemle, 2001)
Kóbor András: Megemlékezés H. Gy. és Berényi Béla születésének századik évfordulóján. (Fogorvosi Szemle, 2011).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője