Huszár György
Huszár György

2021. október 17. Vasárnap

Huszár György

irodalomtörténész, pedagógus

Születési adatok

1880. augusztus 6.

Nagykőrös, Pest vármegye

Halálozási adatok

1915. október 29.

Monte San Michele)


Család

Református vallású, kisbirtokos családból származott.

Iskola

A Nagykőrösi Református Főgimnáziumban éretts. (1898), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1898–1902), magyar–latin szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett (1906).

Életút

A Nagykőrösi Református Főgimnázium helyettes tanára (1902–1906), r. tanára (1906–1915). Az I. vh.-ban a 29. népfelkelő gyalogezredben a déli harctéren küzdött (1914. aug.–1915. máj.), főhadnaggyá előléptették, s az olasz harctérre vezényelték (1915. máj.), ahol hősi halált halt. Irodalomtörténészként Arany János munkásságával, pedagógiai nézeteivel foglalkozott. Pedagógiai írásai és irodalomtörténeti dolgozatai elsősorban a Nagykőrösi Hírlapban (1900–1913), a Magyar Polgárban (1901–1902), a Mezőtúri Hírlapban (1902) az Irodalomtörténetben (1912) és Egyetemes Philologiai Közlönyben jelentek meg (1913).

Főbb művei

F. m.: Arany János költészetének pedagógiai jelentősége. (A Nagykőrösi Református Főgimnázium Értesítője, 1909
és külön: Értekezések az irodalomtörténet köréből. Bp., 1910)
Hol írta Arany János a Családi Kört? (Irodalomtörténet, 1912).

Irodalom

Irod.: *Gulyás: téves halálozási adat: okt. 22.! Gyászjelentése szerint okt. 29-én hunyt el.

Megjelent: nevpont.hu, 2013