Huszár Ilona
Huszár Ilona

2024. február 21. Szerda

Huszár Ilona

orvos, pszichiáter, neurológus

Névváltozatok

Balázs Andorné; Fehér Tiborné

Születési adatok

1924. augusztus 24.

Budapest

Halálozási adatok

2009. február 27.

Budapest


Család

Sz: Huszár Sándor tisztviselő, Krausz Margit varrónő. Testvére: Huszár Tibor (1930–) szociológus, az MTA tagja. 1944-ben ment férjhez először, első férjét a nyilasok megölték. 2. F: 1949–1955: Balázs Andor. Elvált. Fia: Balázs István (1950. jún. 20.). 3. 1958-tól Fehér Tibor rádiómérnök. Fia: Fehér Miklós (1960. nov. 29.).

Iskola

A bp.-i Zrínyi Ilona Leánygimnáziumban éretts. (1942), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1950), pszichiáter (1954), neurológus (1959), igazságügyi elmeorvosi szakorvosi vizsgát tett (1969), az orvostudományok kandidátusa (1970).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika, ill. a Pszichiátriai és Pszichoterápiai Klinika gyakornoka, egy. tanársegéde (1950–1965), egy. adjunktusa (1965–1971?), egy. docense (1971?–1979), egy. tanára (1979. júl. 1.–1994. jún. 30). A Pest megyei Bíróság igazságügyi ideg- és elmeorvos szakértője (1960-tól), az Egészségügyi Tudományos Tanács szakértő referense (1961-től). Elmekórtannal, szociálpszichiátriával, emberi feltételes reflexológiával, elsősorban a veszélyeztetett lakossági rétegekben előforduló pszichés elváltozások, az öngyilkossággal szembeni attitűdök vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a beszámíthatóság kérdésének kutatása terén, tisztázta a büntetőjogi felelősséghez való viszonyát. Az Igazságügyi Orvosok Társasága és Elmeszakértői Szekciójának alapító vezetőségi tagja.

Emlékezet

Batthyány-Strattmann László-díj.

Főbb művei

F. m.: Ideg- és elmekórtan. Többekkel. (Bp., 1953)
A kényszerneurosisok halmozott shock kezelése. Ángyán Andrással, Nyírő Gyulával. (Ideggyógyászati Szemle, 1956)
Adatok a polyneuritis kérdéséhez. (Orvosi Hetilap, 1959)
Carotis communis beszűkítést követő késői amentia esete. Bartos Valériával, Pásztor Emillel. (Ideggyógyászati Szemle, 1961)
Adatok a boxolás neuropsychiatriai vonatkozásaihoz. Környey Edittel. (Ideggyógyászati Szemle, 1965)
Bűncselekmény Pondex-psychosisban. Gábor Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1965. 34.)
A gyógykezelt paralysis progressiva elmeszakértői vonatkozásai. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1965)
A krónikus alkoholizmus néhány aktuális elmeszakértői vonatkozása. Gábor Istvánnal. – Alkoholos befolyásoltságban létrejövő szexuális bűncselekmények néhány problémája. Irányi Jenőnével. (Magyar Jog, 1966)
Az aktív schizophréniák igazságügyi elemkórtani vonatkozásai. – A „lezajlott” schizophréniák utáni állapotok elmeszakértői értékelésének néhány problémája. (Orvosképzés, 1966)
Különböző részegségek forensikus-pszichiátriai elemzése. Irányi Jenőnével. (Pszichológiai tanulmányok. IX. Bp., 1966)
Tudatzavarban elkövetett brutális cselekmény. Gábor Istvánnal. (Belügyi Szemle, 1966)
Typusos és atypusos részegségi állapotok elkülönítésének elmeszakértői problémái. Irányi Jenőnével. (Ideggyógyászati Szemle, 1967)
Agydaganatok a hatósági boncolások tükrében. Kenyeres Imrével, Potondi Andrással. (Orvosi Hetilap, 1967. 28.)
Liquorcytológiai problémák idegrendszeri carcinománál. Péter Ágnessel, Szegedy Lászlóval. (Ideggyógyászati Szemle, 1967)
Autointoxicatiós somatogén elmebántalmak. – Endocrinopathiás elmebántalmak. – Epilepsiák. (Nyírő Gyula: Pszichiátria. Bp., 1967)
Haloperidol-készítmények hatásának értékelés. Hazai és külföldi haloperidol-készítmények összehasonlító vizsgálata. Fráter Rózsával. (Gyógyszereink, 1969)
Kísérlet a beszámíthatóság korszerű meghatározására. Kand. értek. (Bp., 1969)
Átmeneti pszichés zavarok epilepsziában. (Orvosképzés, 1969)
Skizofrének gondnokság alá helyezésének néhány elmeszakértői vonatkozása. (Magyar Jog, 1969)
Az epilepsia elmeszakértői megítélésének klinikai diagnosztikai problémái. (Ideggyógyászati Szemle, 1972)
Pszichiátriai előadások vázlata. Szerk. (Bp., 1985
2. jav. és bőv. kiad. 1988
3. jav. és bőv. kiad. 1991)
Igazságügyi elmekórtan. Kuncz Elemérrel, Magyar Istvánnal. (Bp., 1986)
Szülőkapcsolat, nevelési jellemzők és társas támasz pszichés distresszben szenvedő serdülő lányoknál. Csorba Jánossal. (Pszichológia, 1991)
Érzelmi és szociális izoláció háttértényezői egészséges serdülő lányoknál. Csorba Jánossal. (Pszichológia, 1993)
Forenzikus pszichiátria. (A pszichiátria magyar kézikönyve. Bp., 1998
4. kiad. 2007)
Igazságügyi pszichiátria. Monográfia. Kuncz Elemérrel. (Bp., 1998)
A pszichiátria vázlata. Főisk. jegyz. Szerk. (Bp., 1998
2. kiad. 2001)
Rehabilitáció az orvosi gyakorlatban. Szerk. Kullmann Lajossal, Tringer Lászlóval. (Bp., 1999)
Az agresszió világa. Hárdi Istvánnal, Vetró Ágnessel. (Bp., 2000)
Pszichiátriai epidemiológia. (Tabularium psychiatriae. Bp., 2000)
Tények és gondolatok a 20. század magyar pszichiátriájáról. A Magyar Pszichiátriai Társaság jubileumi évkönyve. Szerk. (Bp., 2000)
Pszichiátriai alapismeretek fogorvosoknak. Bitter Istvánnal. (Bp., 2007)
Igazságügyi pszichiátria. (A pszichiátria rövidített kézikönyve. Bp., 2007)
A Balassa utcai klinikák 100 éve. Szemelvények az intézmény történetéből. 1908–2008. Szerk. Bitter Istvánnal, Szirmai Imrével. (Bp., 2008)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője