Huzella Ödön
Huzella Ödön

2021. október 26. Kedd

Huzella Ödön

újságíró, művészettörténész, kritikus

Születési adatok

1890. március 14.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1961. május 12.

Budapest


Család

Sz: Huzella Gyula nagykereskedő, kir. tanácsos, Perlfaszter Berta.

Iskola

Reálgimnáziumi tanulmányait magánúton végezte, a Képzőművészeti Főiskolán végbizonyítványt szerzett (1911).

Életút

Nagybányán művészettörténész és műkritikus és a Nagybánya c. hetilap szerkesztője (1911–1914), a Nagyváradi Napló c. napilap belső munkatársa (1914–1917), a Nagyváradi Friss Ujság c. napilap szerkesztője (1917–1920), egyúttal a nagyváradi Ipolyi Arnold Múzeum őre és titkára (1919). A Brassói Lapok nagyváradi munkatársa (1921–1928), a nagyváradi Erdélyi Lapok nyomdai szerkesztője (1931–1942), az Uj Lapok (1936), a Magyar Lapok munkatársa és a Temesvári Hírlap, ill. a Déli Hírlap tudósítója (1936–1943). Verseket, kritikákat, művészetfilozófiai és -esztétikai tanulmányokat írt, a két világháború közötti erdélyi újságírás jelentős alakja, meghatározó személyisége volt. A nagyváradi Erdélyi Katolikus Akadémia tagja.

Emlékezet

Írásai, versei az összeomlásig elsősorban a Nagyváradi Naplóban (1906–1917), Az Újságban (1908–1909), a Nagyvárad c. napilapban (1911 és 1916–1917) és a nagyváradi Szabadság c. napilapban jelentek meg (1912-től). Romániában írásai többségét a Zord Idő c. lap (1920–1921), a Pásztortűz (1921–1936), a Temesvári Hírlap (1927–1928) és a Független Újság közölte (1936).

Főbb művei

F. m.: Panaszok élet doktor bácsihoz. Versek. (Nagybánya, 1912)
A csend. H. Ö. versei a nagyesztendőből. (Nagyvárad, 1916)
Eltemetlek téged is, édes… H. Ö. versei. 1920–1922. (Oradea Mare–Nagyvárad, 1922)
Mégis… H. Ö. versei. (Oradea Mare–Nagyvárad, 1925)
Dac. H. Ö. új versei. (Oradea Mare–Nagyvárad, 1930)
A remekmű halála. Művészeti tanulmányok. (Cluj–Kolozsvár, 1937).

Irodalom

Irod.: Bihar–Biharmegye, Oradea–Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve. Szerk. Fehér Dezső. (Oradea–Nagyvárad, 1937).

Megjegyzések

*MÉL I. és nyomán a legtöbb lexikon téves születési éve: 1891! Önéletrajza szerint 1890. márc. 14-én született.

Megjelent: nevpont.hu, 2013