Huzella Ödön
Huzella Ödön

2024. február 23. Péntek

Huzella Ödön

újságíró, művészettörténész, kritikus

Születési adatok

1890. március 14.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1961. május 12.

Budapest


Család

Sz: Huzella Gyula nagykereskedő, kir. tanácsos, Perlfaszter Berta.

Iskola

Reálgimnáziumi tanulmányait magánúton végezte, a Képzőművészeti Főiskolán végbizonyítványt szerzett (1911).

Életút

Nagybányán művészettörténész és műkritikus és a Nagybánya c. hetilap szerkesztője (1911–1914), a Nagyváradi Napló c. napilap belső munkatársa (1914–1917), a Nagyváradi Friss Ujság c. napilap szerkesztője (1917–1920), egyúttal a nagyváradi Ipolyi Arnold Múzeum őre és titkára (1919). A Brassói Lapok nagyváradi munkatársa (1921–1928), a nagyváradi Erdélyi Lapok nyomdai szerkesztője (1931–1942), az Uj Lapok (1936), a Magyar Lapok munkatársa és a Temesvári Hírlap, ill. a Déli Hírlap tudósítója (1936–1943). Verseket, kritikákat, művészetfilozófiai és -esztétikai tanulmányokat írt, a két világháború közötti erdélyi újságírás jelentős alakja, meghatározó személyisége volt. A nagyváradi Erdélyi Katolikus Akadémia tagja.

Emlékezet

Írásai, versei az összeomlásig elsősorban a Nagyváradi Naplóban (1906–1917), Az Újságban (1908–1909), a Nagyvárad c. napilapban (1911 és 1916–1917) és a nagyváradi Szabadság c. napilapban jelentek meg (1912-től). Romániában írásai többségét a Zord Idő c. lap (1920–1921), a Pásztortűz (1921–1936), a Temesvári Hírlap (1927–1928) és a Független Újság közölte (1936).

Főbb művei

F. m.: Panaszok élet doktor bácsihoz. Versek. (Nagybánya, 1912)
A csend. H. Ö. versei a nagyesztendőből. (Nagyvárad, 1916)
Eltemetlek téged is, édes… H. Ö. versei. 1920–1922. (Oradea Mare–Nagyvárad, 1922)
Mégis… H. Ö. versei. (Oradea Mare–Nagyvárad, 1925)
Dac. H. Ö. új versei. (Oradea Mare–Nagyvárad, 1930)
A remekmű halála. Művészeti tanulmányok. (Cluj–Kolozsvár, 1937).

Irodalom

Irod.: Bihar–Biharmegye, Oradea–Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve. Szerk. Fehér Dezső. (Oradea–Nagyvárad, 1937).

Megjegyzések

*MÉL I. és nyomán a legtöbb lexikon téves születési éve: 1891! Önéletrajza szerint 1890. márc. 14-én született.

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője