Igaz Béla
Igaz Béla

2024. június 19. Szerda

Igaz Béla

római katolikus pap

Névváltozatok

1883-ig Kropf Béla

Születési adatok

1865. január 8.

Lábod, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1935. szeptember 1.

Pécs

Temetési adatok

1935. szeptember 3.

Pécs

Pécsi Központi Temető


Iskola

Középiskoláit Veszprémben, Budapesten és Pécsett végezte. A bécsi egyetem Hittudományi Karán teológus okl. szerzett, pappá szentelték (1888), a bécsi Szent Ágoston-papnevelde tagjaként hittudományi doktori okl. szerzett (1891). Svájcban, Olasz-, Német- és Csehországban járt hosszabb tanulmányúton.

Életút

Mágocsi (1891–1892), pécs-belvárosi káplán, egyúttal Pécs városának hitoktatója (1882–1894). A Pécsi Papnevelő Intézet tanulmányi felügyelője és a teológia helyettes tanára (1894–1912), püspöki titkár (1898–1912), ideiglenes irodaigazgató és pápai kamarás (1899-től), püspöki irodaigazgató és tb. kanonok (1906-tól). Székesegyházi kanonok, a Pécsi Papnevelőintézet rektora és egyházmegyei főfelügyelő (1912–1935), dorozsmai c. apát (1917-től), pápai prelátus (1923-tól), székesegyházi nagyprépost (1934–1935). Káptalani uradalmi kormányzó (1920–1926), az egyházmegyei bíróság elnöke (1930–1935). A pécsi és a Baranya vármegyei törvényhatósági bizottság tagja és utóbbi képviselője a Felsőházban (1927–1935).

Emlékezet

Pécsett élt és tevékenykedett, a Pécsi Központi Temetőben nyugszik.

Elismertség

A Katolikus Legényegylet másodelnöke, a Városok és Vármegyék Országos Mentőegyesülete Pécsvidéki Fiókjának elnöke. A Mecsek Egyesület választmányi tagja (1905–1935) és alelnöke (1914–1935).

Irodalom

Irod.: Somogyi Helikon. A Somogy megyei származású vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk. (Kaposvár, 1928)
Magyar politikai lexikon. Szerk. T. Boros László. (Bp., 1929)
A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
I. B. nagyprépost, a Mecsek Egyesület alelnökének halálára. (A Mecsek Egyesület Évkönyve, 1935)
Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője