Illyés Tibor
Illyés Tibor

2021. október 17. Vasárnap

Illyés Tibor

jogász, közgazdász

Születési adatok

1922. augusztus 6.

Miskolc

Halálozási adatok

1978. április 18.

Budapest

Temetési adatok

1978. április 27.

Farkasrét


Család

Sz: Szabó Ilona. Apja (†1949) törvényszéki irodaigazgató volt. Öten voltak testvérek. F: Székely Ilona (1925–1981), a Budapesti Textilnagykereskedelmi Vállalat pénzügyi előadója. Leánya: Illyés Ildikó (1947. aug. 6.); fia: Illyés Tibor (1956. júl. 12.).

Iskola

Elemi és középiskoláit Miskolcon végezte, a Miskolci Jogakadémián tanult (1941–1944), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1957), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1974).

Életút

A Foncière Biztosító Intézet tisztviselője (1940–1949); közben a II. vh. végén katonai szolgálatot teljesített, amerikai majd francia hadifogságban volt (1944–1946), a Magánalkalmazott Szakszervezete politikai munkatársa (1949–1950). A Fémipari Kutató Intézet (FKI) Gazdasági és Beruházási Osztálya (1950–1959), Beruházási és Tervgazdasági (= Kutatási-tervezési-szervezési) Osztálya munkatársa (1959–1962), a Kutatási Titkárság vezetője (1962–1972), az FKI igazgatóhelyettese (1973. jan. 1.–1978. ápr. 18.). Vezetés- és szervezéstudománnyal, kutatásszervezéssel és -elmélettel foglalkozott. Kutatási területe: a tudományos kutatómunka hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata, a hatékonyság mérési és elemzési problémái, emberi tényezői, a fémipari tudományos kutatómunka sajátosságai, az alumíniumipar központi fejlesztési programjával összefüggő szervezési és elméleti problémák, a hálótervezés jelentősége a kutatásszervezésben.

Emlékezet

Budapesten (Kelenföld, XI. kerület Fejér Lipót utca 34.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst).

Főbb művei

F. m.: Az ipari kutatás tervezésének és szervezésének kérdéseiről. (Az FKI kiadványai. 7. Bp., 1964)
Az ipari kutatás tervezésének és szervezésének néhány elvi kérdései. (Ipargazdaság, 1965)
Vizsgálatok az ipari kutatás hatékonyságainak növelésére. (Az FKI kiadványai. 8. Bp., 1966)
A hálótervezés tapasztalatai és alkalmazása az ipari kutatómunkákban. (Az FKI kiadványai. 9. Bp., 1967)
A hálótervezés alkalmazása az ipari kutatómunkában. (Ipargazdaság, 1969)
Gazdasági szabályozók alkalmazása az ipari kutatómunka hatékonyságának növelésére. (Ipargazdaság, 1970)
Gondolatok az ipari kutatásszervezés pszichológiai kérdéseiről. (Ipargazdaság, 1972)
Az ipari kutatómunka tervezésének néhány elvi és módszertani kérdése. (Tudományszervezési Tájékoztató, 1972)
A kutatásszervezés elvi és módszertani kérdései az alumíniumiparban. Kand. értek. (Bp., 1972)
Az ipari kutatómunka végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése és értékelése (Ipargazdaság, 1973)
Az ipari kutatás hatékonyságának néhány időszerű kérdése. (Tudományszervezési Tájékoztató, 1973)
A kutatás és a marketing. (Marketing-piackutatás, 1973)
Konfliktusok az ipari kutatómunka szervezésében. (Munkaügyi Szemle, 1973)
Az alumíniumipar központi fejlesztési programjának kutatási célprogramja és a marketing. (Magyar Alumínium, 1974)
Az ipari kutatás-műszakifejlesztés – K+F – szervezése, tervezése, gazdasági hatékonysága. (Az FKI kiadványai. 11. Bp., 1976)
kéziratban az FKI-ben: Kutatási-tervezési, szervezési és programozási módszerek továbbfejlesztése. (1968)
A műszaki kutatási és termelési struktúra változásának nemzetközi összehasonlítása. Práger Istvánnal. (1969)
A Magyar Alumíniumipari Tröszt kutatási kapacitásai az 1971–1975. években. (1970)
Ipari tudományos kutatóintézetek tudományos munkaszervezése. (1973).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1978. ápr. 21.–Magyar Nemzet, 1978. ápr. 23.).

Megjelent: nevpont.hu, 2013