Imre János
Imre János

2021. szeptember 22. Szerda

Imre János

vízépítő mérnök

Születési adatok

1878. május 27.

Nyíregyháza

Halálozási adatok

1957. február 15.

Nyíregyháza

Temetési adatok

1957. február 16.

Nyíregyháza, Északi Temető


Család

Református családból származott. Testvére: Oberländer Gusztávné Imre Anna és Imre Etelka. F: Krendl Etelka.

Iskola

A nyíregyházi evangélikus főgimnáziumban éretts. (1896), a budapesti József Műegyetemen mérnöki okl. szerzett (1903).

Életút

Az érsekújvári Vágbalparti Ármentesítő Társulat ármentesítő mérnöke (1903–1911), a Nyírvíz Szabályozó Társulat szakaszmérnöke, főmérnöke (1911–1918), igazgató-főmérnöke (1918–1939). Vízművek fejlesztésével, az árvíz elleni védekezés különböző műszaki és gazdasági lehetőségeivel, az ezzel kapcsolatos műtárgyak építésével és fejlesztésével foglalkozott. Az általa tervezett, előre gyártott vasbetonelemek felhasználásával megoldotta a szabolcsi futóhomokba ágyazott belvízcsatornák gazdaságos mederbiztosítását. Jelentős szerepet játszott a Nyírség vizeinek szabályozásában. Tudománytörténeti tevékenysége is értékes, megírta a Nyírvíz Szabályozó Társulat történetét. Egy gimnáziumi osztályba járt Krúdy Gyulával. Irodalomtörténeti adatok szerint a gimnáziumban Krúdy Gyula egy iskolai lapot szerkesztett A nagy dobos címmel (a kéziratos lap rajzait Imre János készítette).

Emlékezet

Nyíregyházán élt és tevékenykedett, a helyi Északi Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

A nagy dobos

Főbb művei

F. m.: A Nyírvíz Szabályozó Társulat története. 1879–1929. (Nyíregyháza, 1929)
Egy osztálytárs emlékeiből. (Krúdy-emlékkönyv. Az író születésének 90. évfordulójára. Szerk. Katona Béla. Nyíregyháza, 1968).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Szohor Pál: Krúdy Gyula diákévei. (A nyíregyházi ev. reálgimnázium évkönyve, 1932/33).

Megjelent: nevpont.hu, 2013