Imre Lajos
Imre Lajos

2023. december 8. Péntek

Imre Lajos, id.

irodalomtörténész

Születési adatok

1858. július 14.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1923. április 29.

Hódmezővásárhely


Család

Sz: Imre Sándor, id. (1820–1900) irodalomtörténész, az MTA tagja. Testvére: Imre József, id. (1851–1933) orvos, szemész, egyetemi tanár. F: Fazekas Janka. Fia: Imre Lajos, ifj. (1888–1974) református lelkész.

Iskola

Középiskoláit Hódmezővásárhelyen és Kolozsvárott végezte, a Kolozsvári Református Főgimnáziumban éretts. (1876). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári okl. (1881) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1888).

Életút

A Debreceni Református Főgimnázium helyettes tanára (1881–1884), a Hódmezővásárhelyi Református Főgimnázium r. tanára (1884–1904), igazgatója (1904–1917). Régi magyar irodalommal, a magyar reformáció kora irodalmával, Debrecen és Hódmezővásárhely múltjával, nyelvi sajátosságaival, elsősorban Heltai Gáspár munkásságával foglalkozott. Kiadta Heltai aesopusi meséit, a mesékhez külön szótárt is készített, amely az egyik első magyar írói szótárnak tekinthető.

Emlékezet

Hódmezővásárhelyen élt és tevékenykedett, a helyi Dilinka Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2006-ban).

Főbb művei

F. m.: Báró Amade László egy költeményéről. (Figyelő, 1878)
A Pannonia megvételéről szóló ének. (Figyelő, 1880)
Mutatvány a Heltai meséihez készített szótárból. Debreczeni Protestáns Lap melléklete, 1882)
Nyéki Vörös Mátyásnak egyik énekéről. (Figyelő, 1883)
A debreczeni szűcsök rendszabályai a XVI. században. (Történelmi Tár, 1884)
Heltai Gáspár meséinek eredete és nyelve. Egy. doktori értek. (Kolozsvár, 1885)
A czinkotai kántorról szóló adoma és rokonai. (A Hódmezővásárhelyi Református Főgymnasium Értesítője, 1886)
A botcsinálta doktor Molière-nél és Kazinczynál. (Az Erdélyi Múzeum-Egylet Kiadványai. V. Kolozsvár, 1888)
Játékok és katonai gyakorlatok az iskolában. (Hód-Mezővásárhely [folyóirat], 1891)
A magyar Faust. 1–2. (Erdélyi Múzeum, 1893)
Adalékok a ’90-es évek irodalmához. 1–2. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1894)
Heltai Gáspár aesopusi meséi. (Régi magyar könyvtár. IV. Bp., 1897)
Heltai Gáspár válogatott meséi. Vál., az újabb helyesíráshoz alkalmazta és a bevezető tanulmányt írta. (Magyar Könyvtár. 90. Bp., 1899)
A „Jóka ördögé”-hez és a „Hegedű”-ről. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1899)
Adalékok Imre Sándor életrajzához. (A Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1902)
Adalék a cinkotai kántorról szóló adomához. (Erdélyi Múzeum, 1909)
Heltai Gáspár aesopusi meséi. Hasonmás kiad. (A Históriaantik Könyvkiadó reprintsorozata. Bp., 2012).

Irodalom

Irod.: Bodnár Bertalan: I. L. emlékezete. (Hódmezővásárhelyi Református Gimnázium Értesítője, 1923)
Zoványi György: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (Bp., 1977)
Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon. Szerk. Borus Gábor és Kőszegfalvi Ferenc.

Megjegyzések

Lexikonok téves születési adata: júl. 18.!

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője