Incze Dénes
Incze Dénes

2024. július 25. Csütörtök

Incze Dénes

orvos, sebész, mellkassebész

Születési adatok

1931. május 7.

Szárazajta, Háromszék vármegye

Halálozási adatok

2007. november 5.

Debrecen

Temetési adatok

2007. november 16.

Debrecen


Család

Sz: Nagy Rozália. Szülei földművesek voltak. Testvére: Incze Imre főkönyvelő Sepsiszentgyörgyön és Incze Ferenc, Szárazajta községben kollektív gazdasági dolgozó. F: 1968-tól Kovács Erzsébet, a budapesti Mátra Vegyi Ktsz vegyésztechnikusa. Leánya: Incze Kinga és Incze Diána; fia: Incze Dénes.

Iskola

Általános iskoláit Szárazajtán végezte, Sepsiszentgyörgyön éretts. (1949). A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen általános orvosi okl. szerzett (1957), tüdőgyógyász-tüdősebész (1964), általános sebészi szakorvosi vizsgát tett (1987). Az orvostudományok kandidátusa (Bukarest, 1974; honosítva: Bp., 1977). Az MLEE általános tagozatán végzett.

Életút

A Torjai Tbc Szanatórium gyakorló orvosa (1957–1960), a bukaresti Országos Mellkassebészeti Klinika alorvosa (1960–1965), a Nagybányai Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztálya (1965–1966), majd a Nagybányai Tüdőkórház szakorvosa (1966–1977). Áttelepült Magyarországra, a Szolnok Megyei Tüdőbeteg-gondozó Gyógyintézet Sebészeti Osztálya klinikai adjunktusa, mb. főorvosa (1977–1986). A DOTE II. sz. Sebészeti Klinika egy. adjunktusa (1986–1997), a Kísérletes Sebészeti Intézet, ill. a Sebészeti Műtéttani Intézet Mellkassebészeti Osztályának egy. docense (1997–2007). Mellkas- és tüdősebészettel, elsősorban a tüdő és a hörgő daganatainak műtéti megoldásaival, egyéb daganatok mellkassebészeti szövődményeivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a diabétesz miatt elvégzett ún. transzszegmentális mechanikus rezekció műtéti eljárás bevezetésében. Néhány orvostörténeti dolgozatot is írt. Írásai egy része román nyelven, romániai szakfolyóiratokban jelent meg.

Főbb művei

F. m.: Hypothermia kísérletes haemolysises shockra gyakorolt hatása. Többekkel. (Orvosi Szemle, 1957)
Tüdőecinococcus miatt végzett szimultán kétoldali thoracotomia. Többekkel. Román nyelven. (Fiziologia, 1964)
A hörgő jóindulatú daganatai miatt végzett tüdőresectio hörgőplasztikával. Többekkel. Román nyelven. Adalékok a kiegészítő thoracoplasztikák kérdéséhez és a tüdőtuberkulózis miatt végzett resectiós műtétek után fellépő komplikációk kezeléséhez. Gologan, I.-vel. (Chirurgia, 1964)
Adatok a tüdődecorticatióhoz. Többekkel. Román nyelven. (Probléme de Tuberculoza, 1964)
Mellkassebészeti beavatkozások diabeteses betegeken. Román nyelven. (Chirurgia, 1965)
A tüdő kétoldali decorticatiója, mint klinikofunkcionális módszer a tbc empyemák kezelésében. Többekkel. Román nyelven. Korai és késői eredmények a tüdő mechanikus gépi resectiós műtétei után. Többekkel. Román nyelven. (Probléme de Tuberculoza, 1966)
A chloramphenicol 2‰-es oldatának i. v. alkalmazása a mellkassebészetben. Román nyelven. (Practica Farmaceutica, 1970)
A spontán pneumothorax sebészi gyógykezelése. Román nyelven. (Bulletin de Informare Baia-Mare, 1970)
A tüdő transsegmentalis mechanikus resectiójával szerzett tapasztalataim. Kísérletes és klinikai tanulmány. Kand. értek. Román nyelven. (Bukarest, 1973)
Mellkasi trachea sérülése egy eset kapcsán. Többekkel. Román nyelven. (Chirurgia, 1976)
A mellhártya sebészi megbetegedései. (Progresszív betegellátás. I. köt. Fejezetek a betegellátás lehetőségeiről. Szerk. Csépányi Attila. Szolnok, 1987)
100 éve született Sebestény Gyula, a modern magyar mellkassebészet megteremtője. (Orvosi Hetilap, 1987. 32.)
A debreceni mellkassebészet 40 éve. (Orvosi Hetilap, 1989. 40.)
Máj echinococcus következtében kialakult biliobronchialis fistula sebészi kezelése. Többekkel. Zenker-féle nyelőcső-divertikulumban kialakult laphám karcinóma. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1991)
Primer tüdőtumort utánzó aorta descendens aneurysma operált esete. Többekkel. (Medicina Thoracalis, 1993)
A II. sz. Sebészeti Klinika 5 éve. 1988–1993. Szerk. és a történelmi tanulmányt írta. (Debrecen, 1993)
Malignus tüdőtumorok miatt végzett műtéteink eredménye. Többekkel. (Medicina Thoracalis, 1994)
Spontán pneumothorax, mint a hörgőrák első tünete. Többekkel. (Medicina Thoracalis, 1995)
Tüdőtuberkulózis miatt 1986–1995 között operált betegeink adatainak elemzése. Többekkel. A veleszületett rekeszsérv miatt betegeink adatainak elemzése. Többekkel. (Medicina Thoracalis, 1996)
A debreceni mellkassebészet 50 éve. 1948–1998. Jubileumi évkönyv. Szerk. (Debrecen, 1999)
A szolnoki mellkassebészet 50 éve. 1948–1998. Jubileumi évkönyv. Szerk. (Szolnok, 1999)
Süllyesztett anasztomózisok gyógyulásának vizsgálata állatkísérletekben. Többekkel. (Magyar Sebészet, 2003).

Irodalom

Irod.: Erdélyi magyar ki kicsoda? 2000. (Bukarest–Nagyvárad, 2000)
Halálhír. (Háromszék [napilap], 2007. nov. 15.).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője