Ipolyi Károly
Ipolyi Károly

2024. május 18. Szombat

Ipolyi Károly

vegyészmérnök

Névváltozatok

1934-ig Ivanich Károly

Születési adatok

1903. augusztus 27.

Balassagyarmat, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1991. június 3.

Budapest

Temetési adatok

1991. június 17.

Budapest

Kerepesi út


Család

Sz: Ipolyi (Ivanich) Ferenc (†1940. dec. 28.) postatiszt, majd postahivatali igazgató, Blázsik Terézia (†1941. dec. 28.). F: 1940-től Wotzasik Klára (1906–1978). Fia: Ipolyi István (1941. máj. 5.) villamosmérnök, Ipolyi Károly (1942–1945), Ipolyi Imre (1945. júl. 22.–2001. aug. 8.); leánya: Ipolyi Zsuzsanna (1946. dec. 7.). Károly kisfia Buda ostrománál vesztette életét.

Iskola

A budapesti I. kerületi Állami Főgimnáziumban éretts. (1921), a József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1926), a műszaki tudományok kandidátusa (1959).

Életút

A Posta Kísérleti Állomás, ill. a Posta Kísérleti Intézet (PKI) Vegyészeti Osztálya (1926–1940), Átvételi Osztálya mérnöke (1940–1945), a Postavezérigazgatósághoz rendelt mérnök (1945–1947), ismét az Átvételi Osztály (1947–1951), újra a Vegyészeti Osztály mérnöke (1951–1970), a Vegyészeti és Anyagvizsgáló Osztály vezetője (1970–1972). A Felsőfokú Távközlési Technikum tanára (1962–1967).

Távbeszélő üzemmel és egyéb postai üzemmel kapcsolatos anyagvizsgálati kutatásokkal, elsősorban híradástechnikai alapanyagok, ill. műanyagok, textil- és papíranyagok vizsgálatával, vezetékek, kábelek gyártásellenőrzésével, mechanikai szilárdsági vizsgálatokkal, valamint a kábelipar szervezési és vezetési kérdéseivel foglalkozott. Jelentős szerepet vállalt 1945 után a postai üzemek újraindításával kapcsolatos anyagvizsgálati kutatásokban, új üzemek szervezésében, új minőségi előírások összeállításában, majd az országos kábelhálózatok korrózióellenes felülvizsgálatát irányította. Munkatársaival kidolgozta a villamosgépek huzalainak szigetelésére alkalmas – hazai alapanyagból készült – viszkóz műselyem fonalat és kábelselymet, továbbá sikeres kísérletekkel bizonyította, hogy a hazai bitumen is alkalmas kábelszigetelési célokra. Különösen értékesek a kábelipari bitumenek tapadóképességével és hidegfolyási tulajdonságaival kapcsolatos megállapításai, valamint a PVC öregedésének vizsgálatára kidolgozott módszere.

Emlékezet

Budapesten (Kelenföld, XI. kerület Bartók Béla út 31.) élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az Országos Bitumen Munkabizottság tagja. A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Posta Távközlési Tagozatának tagja (1964–1973). A Nemzetközi Távközlési Tanácskozó Testület (= Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique, CCITT) tagja (1960–1970).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1972).

Főbb művei

F. m.: Csersavas tinták savtartalmának jelentősége és meghatározási módszere. (Anyagvizsgálók Közlönye, 1936)
A kábelek ólomköpenyének kristályközti korróziója. (Magyar Posta Műszaki Közlemények, 1938)
Agresszív talajvizek ellen való védekezés földalatti távbeszélő hálózat építésénél. Rákosi Györggyel. Műanyagok, különös tekintettel a postaüzemre. (Magyar Posta Műszaki Közlemények, 1939)
A lakihegyi rádiótorony mázolásának időállóságáról szerzett tapasztalatok. (Magyar Posta, 1941)
Nemes műrostok a távbeszélő üzemben. (Magyar Posta, 1942)
PVC kábelek. Borsos Károllyal. PVC kábelek szerelése. Borsos Károllyal. (Szocialista Posta, 1953)
Cotopa, a gyengeáramú elektrotechnika minőségi szigetelő fonala. (Közlekedéstudományi Szemle, 1954 és Magyar Technika, 1954)
A kábel páncélozás helyes kivitelezése. (Elektrotechnika, 1955)
A bitumen felhasználása a villamosiparban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1955)
PVC erű és köpenyű kábelek szerelése. Borsos Károllyal, Pásztó Mihállyal. (Szocialista Posta, 1956)
A magyar páncélos távkábelhálózat korróziós felülvizsgálata. A PVC öregedése és annak vizsgálata. (Magyar Híradástechnika, 1956)
A kábelselyem hazai gyártása. (Magyar Textiltechnika, 1956)
A kábelipari PVC minőségi és vizsgálati kérdései. (Szocialista Posta, 1957)
Higroszkópos érszigetelésű PVC köpenyű kábelek. Páncélos kábelek védelmére használt bitumen hidegfolyásának vizsgálata. (Magyar Híradástechnika, 1957)
A PVC trópusi alkalmazhatósága. (Elektrotechnika, 1958)
A polietilén öregedése és annak vizsgálata. (Magyar Híradástechnika, 1958)
A fenol korrózió kérdésének tisztázása. Kand. értek. (Bp., 1958
megjelent kivonatosan, németül: Zur Klärung der Frage der Phenolkorrosion. 1–3. Technische Mitteilungen, 1959–1962)
A szigetelt bronzhuzalpár és az önhordó légkábel. A Posta újtípusú vezetékei. Régeni Lászlóval, Soós Zoltánnal. (Szocialista Posta, 1960)
Műanyag hírközlő kábelek alkalmazhatóságának kísérletei. A polietilén dielektromos állandójának és veszteségi tényezőjének mérése folyadék kiszorítási eljárással. (Magyar Híradástechnika, 1961)
Érköpenyes kábelek korróziója. (Elektrotechnika, 1961)
A távbeszélő központok új szigetelt vezetéke: az etiltexthuzal. (Szocialista Posta, 1962)
A lágy PVC időjárásállóságáról. (Magyar Kémikusok Lapja, 1963)
PVC szigetelésű vezetékek vízzáró kötése. Dolmán Istvánnal. (Szocialista Posta, 1963)
Polietilén érszigetelésű kábelek ereinek vízzáró kötése. Dolmán Istvánnal. Megfelelő stabilitású PVC massza megválasztása vezetékek szigetelésére és kábelek burkolására. (Posta Kísérleti Intézet Közleményei, 1963)
Anyagismeret. I–II. köt. Felsőfokú távközlési technikumi jegyz. (Bp., 1964)
A kábeliparban használt polietilén öregedése és stabilizálása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1964)
A lágy PVC fólia és bitumen egymásra hatása. (Műanyag, 1965)
Önhordó légkábelek megfelelő szerkezetben való kialakítása. Kertész I.-vel. (Posta Kísérleti Intézet Közleményei, 1965)
Alumíniumvezetőjű, polietilén érszigetelésű kábelek ereinek hegesztéssel történő kötése. Dolmán Istvánnal. (Szocialista Posta, 1965)
Lakkozott vezetékek és PVC szigetelésű vezetékek egymásra hatása. (Posta Kísérleti Intézet Közleményei, 1967)
Színesfém helyettesítése alumíniummal postai légvezetékvonalaknál és kábeleknél. (Magyar Alumínium, 1968
oroszul és németül is)
A kábelipari PVC-k öregítési vizsgálata. (Műanyag és Gumi, 1968)
A postai kutatás története. 1891–1971. Írta többekkel, szerk. Kiss Károllyal. (A KPM Postafőosztálya kiadványa. Bp., 1971)
Bontható kötési eljárás polietilén érszigetelésű és polietilén köpenyű kábelekhez. Keresztényi Z.-nével. Távoli előfizetők bekötésére szolgáló, vakondekével fektethető kábelek fejlesztése. Keresztényi Z.-nével. (Posta Kísérleti Intézet Közleményei, 1971).

Irodalom

Irod.: Posta mérnöki szolgálat 50 éve. 1887–1937. Szerk. Rimótzy Mihály. (Bp., 1937)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1991. jún. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője