Istenes Károly
Istenes Károly

2021. május 11. Kedd

Istenes Károly

gyógypedagógus

Születési adatok

1880. június 19.

Udvard, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1961. november 18.

Budapest

Temetési adatok

1961. november 27.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Istenes Antal, Dékány Jusztina. F: Stéger Mária.

Iskola

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógiai tanári okl. szerzett (1903).

Életút

A jolsvai állami siketnéma intézet (1904), a budapesti állami siketnéma intézet, ill. a Siketnémák és Hibásbeszédűek Budapesti Állami Intézetének r. tanára (1904–1940) és igazgatója (1925–1940), a Gyógypedagógiai Tanárképző Intézet ügyvezető igazgatója (1941–1943). Siketügyi országos tanulmányi felügyelő. A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam vezetője (1919–1925). A Katolikus Tanügyi Tanács és a Gyógypedagógiai Szaktanács tagja. A magyarországi hallássérültek pedagógiájának egyik jelentős személyisége, alapvetően új eredményeket ért el a siketnémák beszédtanítása és a különböző hibás beszédűek oktatásának vizsgálata terén. Munkáiban a beszédhibákat újszerűen diagnosztizálva megkülönböztetett középsúlyos dadogó, súlyos fokú dadogó, pöszebeszédes, orrhangzós beszédű beszédhibákat, valamint elsők között különítette el az afáziásokat (= általában agyi sérülés miatt kialakult beszédképtelenség) a hallónémáktól. A beszédhibák javításmódjának gyakorlati kézikönyve (1928) c. nagyjelentőségű művében részletesen vizsgálta a magyar beszéd hangkapcsolódási sajátosságait és a magyar nyelv fonetikai rendszereit. Több beszéd- és hangtani táblázatot is szerkesztett.

Szerkesztés

A Siketnémák és Vakok Oktatásügye c. folyóirat társszerkesztője (1929–1935).

Főbb művei

F. m.: A dadogás és pöszebeszéd gyógyítása. (Bp., 1914)
A háború siketei, némái, siketnémái és hibásan beszélői. (Magyar Gyógypedagógia, 1916 és külön: Bp., 1916)
A siketnémák élet-, lélek- és neveléstana. (Bp., 1923)
Hangkapcsolódások a magyar beszédben, különös tekintettel a siketnémák hangos beszédére. (Vác, 1924)
A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam 25 éves története. (Bp., 1925)
Statisztikai adatok a siketnémákról az „Orvosi vélemények” alapján. Összeáll. (Bp., 1925)
A beszédhibák javításmódjának gyakorlati kézikönyve. Összeáll. (Bp., 1928)
A beszéd és az iskola. A magyar beszéd technikája és annak nevelési lehetősége az iskolában. (Iskola és Egészség, 1933)
Hangkapcsolódások a magyar beszédben, különös tekintettel a siketnémák hangos beszédére. (A Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének kiadványa. Vác, 1934)
A magyar beszéd asszimilációs törvényei. (Bp., 1934)
Fonetikai rendszerek. (Vác, 1937).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013