Jablonszky Jenő
Jablonszky Jenő

2021. február 25. Csütörtök

Jablonszky Jenő

botanikus, geológus

Névváltozatok

Jablonsky, Eugene

Születési adatok

1892. április 5.

Miskolc

Halálozási adatok

1975. április 24.

New York


Család

Sz: Jablonszky Flóris (1855–1921) főreáliskolai tanár és testnevelő tanár, Mittler Janka. Három testvére volt: Jablonszky Artur (1897–) gépészmérnök, a Ganz Villamossági Gyár főmérnöke, Jablonszky Albin (1902–1983) orvos, ill. Jablonszky Margit. F: 1919-től Krcsmár Mária. Leánya: Jablonski Wanda (1920–1992).

Iskola

A budapesti tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1913), a breslaui és a berlini tudományegyetemen képezte tovább magát.

Életút

A Magyar Földtani Intézet paleontológusa (1913–1919); közben az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz hadifogságban volt (1914–1918), majd a Tanácsköztársaság alatt a Magyarhoni Földtani Társulat direktóriumának tagja és a Társulat vezetője (Reisz Lajossal, Vadász Elemérrel, 1919. ápr.–aug.). A proletárdiktatúra bukása után elhagyta Magyarországot (1919). A lengyelországi Galicia Oil Company geológusa (1920–1927), majd a Vacuum Oil Company, ill. a Standard Oil of New York kutatógeológusa (1920–1957), közben hosszabb ideig Ausztráliában kutatott (1930–1933), Új-Zélandra vezetett kutatóexpedíciót (1933), később, cége megbízásából, a világ több helyén dolgozott terepgeológusként (pl. Mexikó, Kanada, Dél-Amerika, Alaszka; 1938–1953: megszakításokkal). Amerikai állampolgár (1938-tól). Fitopaleontológiával, paleobotanikával (= ősnövénytan) foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén elsőként vizsgálta és határozta meg az elhíresült ipolytarnóci lelet kövült ősnövénymaradványait, majd alapvető jelentőségű tanulmányt közölt a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) családjának elterjedéséről. A Tanácsköztársaság alatt, direktóriumi tagként előterjesztéseket dolgozott ki a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) természettudományi gyűjteményeivel, valamint új múzeumok létesítésével kapcsolatban (1919). Tervei alapján megkezdődött egy új Természettudományi Múzeum szervezése. A Tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt elmenekült az országból (távollétében a Magyarhoni Földtani Társulatból is kizárták: 1920. febr. 18-án). Később, elsősorban olajgeológusként, kimagasló eredményeket ért el új szénhidrogén-lelőhelyek feltárása terén, jóllehet növénytani munkássága háttérbe szorult: botanikusként jelentős növénytani gyűjteményre tett szert. Nyugállományba vonulása után elvállalta a New York-i Botanikus Kert tb. kurátori tisztjét, így élete utolsó két évtizedében visszatért botanikai kutatásaihoz. A trópusi növényekről írt néhány jelentősebb dolgozatot.

Elismerés

Az ELTE díszdoktora (1963).

Főbb művei

F. m.: A tarnóci mediterrán korú flóra. Egy. doktori értek. is. 2 táblával. (A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve. 1914 és külön: Bp., 1914
németül: Die mediterrane Flora von Tarnóc. Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Königlische Ungarische Geologische Reichsanstalt, 1915)
Euphorbiaceae. (Das Pflanzenreich, 1916)
Magyarországi karbonkori algák. (Földtani Közlöny, 1918)
Az új természetrajzi és néprajzi múzeum tervezete. Lendl Adolffal, Soós Lajossal. (Bp., 1919)
Euphorbiaceae. Botany of the Guyana Highland. (Memorials of the New York Botanical Garden, 1967)
Note on Neotropical Euphorbiaceae. (Phytologia, 1967)
Notes on Neotropical Euphorbiaceae 3. Synopsis of Caribbean Sapium. (Phytologia, 1968)
Notes on Neotropical Euphorbiaceae 4. Monograph of the Genus Actinostemon. (Phytologia, 1969).

Irodalom

Irod.: Társulati ügyek. D. A Magyarhoni Földtani Társulat szerepe a kommunizmus alatt. (Földtani Közlöny, 1919)
Jegyzőkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat 1920. máj. 5-én tartott LXX. közgyűléséről. (Földtani Közlöny, 1920)
Vadász Elemér: Egy kiváló magyar természetbúvár. Hetvenéves J. J. (Magyar Nemzet, 1963. szept. 18.)
H. Deák Margit: J. J. tudományos tevékenysége az óhazában és a nagyvilágban. (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1989)
Hála József: J. J. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002). *Angol életrajzai és Susan Fraser, a New York-i Botanikus Kert kutatója adatai szerint 1975. máj. 24-én hunyt el!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013