Jakos Lajos
Jakos Lajos

2024. április 14. Vasárnap

Jakos Lajos

református lelkész

Születési adatok

1894. április 22.

Szalkszentmárton, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1989. július 2.

Arnhem, Hollandia


Család

F: Nederbragt Gerda holland származású. Fia: Jakos Hubert (1926–1943) a kecskeméti református főgimnázium tanulója és Jakos Erzsébet.

Iskola

A Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult (1914–1918), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1919; II.: 1920), lelkészi okl. szerzett (1920), az amszterdami szabad egyetemen tanult tovább (1924–1925). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen hittudományi doktori okl. szerzett (1942).

Életút

Bácsfeketehegyen (1918–1919), Bugyin (1919–1920), Alsónémediben segédlelkész (1921–1922). Az apostagi (1922–1925), majd az alsónémedi gyülekezet lelkipásztora (1925–1957). Alsónémedin, feleségével jelentős külső és belső egyházépítő munkát végzett, ill. ifjúsági színdarabokat írt, énekkart szervezett. A forradalom után Arnhemben telepedett le, a hollandiai magyarok között végzett missziói és lelkigondozói munkát (1957-től).

Főbb művei

F. m.: A holland szigorú református egyház gyülekezeti élete és missziói munkája. (Bp., 1942).

Irodalom

Irod.: Ladányi Sándor: In memoriam J. L. (Reformátusok Lapja, 1989. 44.)
Ladányi Sándor: A hollandiai neo-kálvinizmus – kuyperianizmus – hatása a Magyarországi Református Egyházban – Magyar diákok az amszterdami Szabad Egyetemen. (Bp., 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője