Jámbor Béla
Jámbor Béla

2021. április 13. Kedd

Jámbor Béla

biokémikus

Névváltozatok

Jaluschka Béla

Születési adatok

1917. január 13.

Sopron

Halálozási adatok

1971. január 30.

Budapest

Temetési adatok

1971. február 8.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Jaluschka Lajos városi mérnök, a soproni városi vízmű igazgatója, Bratács Mária. F: 1944-től Tarnóczy Irén tanítónő. Két gyermekük született.

Iskola

A soproni reálgimnáziumban éretts. (1935), a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. (1940), gazdasági mérnöki okl. (1941), közgazdasági szaktanári okl. (1947); gazdasági doktori okl. (1946), műszaki doktori okl. szerzett (1949). A biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1958).

Életút

Az Országos Chemiai Intézet Vitamin-, ill. Paprika Osztályának kutatóvegyésze, osztályvegyésze (1941–1948), az Agrokémiai Kutató Intézet Biokémiai Osztálya (1949–1950), az MTA Elektronmikroszkóp Laboratóriuma kutatóvegyésze (1950–1951). Az ELTE TTK Növényélettani Tanszékének egy. docense (1952–1964), egy. tanára (1964. júl. 19.–1971. jan. 30.) és a Tanszék vezetője (1955–1956). A Nemzeti Parasztpárt (NPP) tagja (1946-tól). Tudományos pályafutásának kezdetén az aszkorbinsav élettani hatásával foglalkozott, később érdeklődése növény-biokémiai alapkutatások felé fordult. Nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű eredményeket ért el a növényi nitrogén-anyagcsere vizsgálata, ill. az ún. citosztatikus anyagok szerkezeti átalakulásának feltárása terén. Számos új polarográfiás módszert vezetett be és fejlesztett tovább, rutineljárássá. Vizsgálta még a tri- és a tetrazoliumsók hatását, nemzetközileg is az elsők között ismerte fel azok széleskörű biológiai felhasználási lehetőségeit.

Főbb művei

F. m.: A természetes és mesterséges aszkorbinsav élettani hatása. – A C-vitamin meghatározása. (Kísérletügyi Közlemények, 1943)
Az E-vitamin potenciometriás meghatározása. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1943)
A magyar nép vitaminellátottsága. – Az izotópok és a nehézvíz a biológiai kutatásban. – Az ionoszféra-kutatás újabb eredményei. (Búvár, 1944)
Magyarország vitamin-mérlege. (Mezőgazdasági Kutatás, 1944)
Magyarországi gyermektápszerek kémiai és biológiai vizsgálata. (Népegészségügy, 1947)
Különböző tartósítási módok hatása az étkezési paprika C-vitamin-tartalmára. (Mezőgazdaság és Ipar, 1947)
A C-vitamin meghatározása kénessav jelenlétében. (Magyar Kémikusok Lapja, 1949)
A konyhasó C-vitaminvédő hatása. Benedek Lászlóval. – A C-vitamin bomlása élelmiszereinkben. – A paprika C-vitamin, illetőleg redukálóanyag-tartalmának változása a szárítás folyamán. 1–2. (Agrártudomány, 1949)
A hidroxilamin kis mennyiségének meghatározása. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950)
A nitrit mikromennyiségeinek meghatározása fotometrálással. 1–2. – A morfin polarográfiás meghatározása. (Agrokémia és Talajtan, 1951)
Különböző tartósítási módok hatása az étkezési paprika C-vitamin-tartalmára. 1–2. – Mennyi C-vitamin megy tönkre élelmiszereink elkészítésénél? (Élelmiszeripar, 1951)
A trifenil-tetrazoliumklorid – TTC – redukciója. – A hidroxilamin meghatározása növényi anyagokban. Többekkel. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve. Bp., 1952)
Polarográfia. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1952
2. kiad. 1953
3. kiad. 1954)
Fizikokémiai módszerek a biológiai kutatásban. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
Növénybiokémia. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
A polarográfia és agrokémiai alkalmazásai. (Agrokémia és Talajtan, 1953)
A trifenil-terazoliumklorid – TTC – polarográfiás vizsgálata. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1954
angolul: Acta Chimica, 1954)
A katalitikus polarográfiás hullámok. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Reduction of Tetrasolium Salt. (Nature, 1954)
A növények életéről. (Természet és Társadalom, 1954)
Mechanism of the Reduction of Tetrasolium Salt. (Nature, 1955)
Cukor-tetrazoliumszármazékok és cukorformazánok polarográfiás vizsgálata. Mester Lászlóval. (Agrokémia és Talajtan, 1956
németül: Acta Chimica, 1955)
A hidroxilamin mikromeghatározása fotometrálással. (Agrokémia és Talajtan, 1956
angolul: Acta Biologica, 1956)
Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. 1–3. – A tetrazoliumvegyületek enzimológiája. (Agrokémia és Talajtan, 1956)
Polarographic Investigation of Ditetrazolium Salts. Bajusz Eörssel. (Acta Chimica, 1956)
A Quantitative Comparison of Sulphhydryl Content and Formasan in the Tissue of the Radical. Dévay Mártával és Roberts, L. W.-vel. (Nature, 1957)
Einfluss der Borsäure auf das Polarogramm der D-Glucosazone. Kisbán Klárával. (Acta Chimica, 1957)
Determination of Hydroxylamine in Plant Materials. Kiss Jenővel. (Acta Biologica, 1957)
Vizsgálatok a trifenil-tetrazoliumklorid–formazán redoxrendszer reverzibilitásáról. – Újabb vizsgálatok a trifenil-tetrazoliumklorid polarográfiája terén. – A trifenil-tetrazoliumklorid fototermékének polarográfiás vizsgálata. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1958 és mindhárom külön is: Bp., 1958)
Dehidrogenáz-aktivitás mérése növényekben. Dévay Mártával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
Polarographische Untersuchung des Photoproduktes von Triphenyltetrazoliumchlorid. – Untersuchungen über die Reversibilität des Redoxsystems Triphenyltetrazoliumchlorid Formasan. (Acta Chimica, 1958)
Tetrazoliumsók a biológiában. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1958
németül: Tetrazoliumsalze in der Biologie. Jena, 1960)
Növényi dehidrogenáz-rendszerek mérése trifenil-tetrazoliumkloriddal. 1–2. Dévay Mártával. (MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1959
angolul: Acta Biologica, 1959)
Changes in the Activity of Dehydrogenases during Storage of Yeast. Dévay Mártával. (Acta Biologica, 1960)
Fizikai-kémiai módszerek a biológiai kutatásban. (Az ELTE TTK kiadványa. Bp., 1960)
Polarographic Investigation of Mannitol Derivatives of Cytostatic Effect. Short Communication. Horváth Irén Piroskával, Institoris Lászlóval. (Acta Chimica, 1963)
A riboflavin polarográfiás katalitikus hulláma. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
Citosztatikus mannitolszármazékok polarográfiás vizsgálata. 1–7. Horváth Irén Piroskával, Institoris Lászlóval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967–1971)
Újabb tetrazoliumvegyületek polarográfiás vizsgálata. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1971. febr. 5.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013