Jándy Géza
Jándy Géza

2023. december 6. Szerda

Jándy Géza

mérnök, informatikus

Születési adatok

1922. október 4.

Sopron

Halálozási adatok

1988. szeptember 20.

Budapest


Iskola

Budapesten, reálgimnáziumban éretts. (1941), majd katonai akadémián tüzér hadnaggyá avatták (1943). A József Nádor Műszaki Egyetem (JNME) Mérnöki és Építészmérnöki Kar Mérnöki Osztályán mérnöki okl. (1949), az ÉKME-n gazdasági mérnöki okl. szerzett (elsők között, 1959), doktorált (1963). A műszaki tudományok kandidátusa (1963), doktora (1967).

Életút

Honvédtisztként, a Honvédelmi Minisztérium (HM) Haditechnikai Intézetében szolgált (1943–1955; mérnök őrnagyként szerelt le: 1955). Az Út- és Vasúttervező Vállalat (UVATERV) Hídosztálya tervező statikusa (1955–1963), irányító tervező mérnöke (1957–1960), a Gazdasági és Technológiai Tervező Csoport önálló csoportvezető főmérnöke (1960–1963). Az Építésügyi Minisztérium Építőipari Számítástechnikai és Ügyvitelgépesítési Vállalata (ÉVM SZÁMGÉP) kutatási osztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, tud. tanácsadója, igazgatóhelyettese (1963–1969), az Építéstudományi Intézet (ÉTI) tud. tanácsadója (1969–1970). A BME Építőmérnöki Kar Közlekedési és Építőipari Gazdaságtan Tanszéke (1970. júl. 1.–1974. aug. 31.), Építéskivitelezési Tanszéke egy. tanára (1974. szept. 1.–1988. szept. 20.). Az Építőmérnöki Karon szervezett első szakmérnöki szak vezetője (1973-tól). Az MKKE Ipargazdaságtan Tanszék egy. docense (1963–1968), c. egy. tanára (1968-tól).

A Stanford Egyetemen (Kalifornia, USA) járt hosszabb tanulmányúton (1966–1967).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1962).

Hivatásos tisztként Miskolcon teljesített szolgálatot, a nemzeti ellenállás tagjaként részt vett a miskolci-diósgyőri harcokban (1944 tavaszától). A II. világháború után, a Sólyom László-per egyik mellékperében koholt vádak alapján katonai bírói eljárás indult ellene.

Gazdasági folyamatok matematikai elméletével, a kibernetikai módszerek és eszközök közlekedési és építőipari alkalmazásaival, szállítástervezéssel, rendszerelemzéssel és operációkutatással, elsősorban dinamikus programozással, egészértékű programozással és rendszer-szimulációval, valamint számítástechnikával és szervezéstechnikával foglalkozott. Az operációkutatás területén új algoritmusokat dolgozott ki az ún. indefinit kvadratikus célfüggvényű programozási feladatok, valamint a kapacitáskorlátos és a beruházási költségeket is figyelembe vevő ipartelepítés és fejlesztés dinamikus optimálásának megoldására. Tudományszervezési tevékenysége is értékes: az Információfeldolgozási, Kibernetikai és Operációkutatási Központi Szakosztály egyik kezdeményezője (1963-ban; ebből alakult meg végül a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság).

Elismertség

Az MTA Rendszertechnikai Bizottsága elnöke (1976-tól).

Az MTA III. Osztály Operációkutatási és Számítástechnikai Albizottsága (1968–1973), az MTA Elméleti Mechanikai Bizottsága tagja (1970–1973), Műszaki-gazdasági Rendszertechnikai Munkabizottsága elnöke (1972–1973), majd alelnöke (1973–1976).

Az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Bizottsága és Településtudományi Bizottsága tagja; a World Organisation of General Systems and Cybernetics magyar nemzeti bizottsága tagja (1973-tól).

A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) tagja (1957–1968), a KTE Kibernetikai és Automatizálási Állandó Bizottsága elnöke (1959–1964). Az MTESZ Központi Automatizálási Bizottsága alapító tagja (1959-től). A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alapító tagja, Operációkutatási Szakosztályának elnöke.

Elismerés

A Drezdai Friedrich List Közlekedési Főiskola díszdoktora (1988).

Főbb művei

F. m.: Szállítási feladatok lineáris programozása. (Közlekedéstudományi Szemle, 1958)
Tereprendezés optimális földszállításának tervezése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1959)
Optimális szállítások tervezése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1959)
Közlekedéskibernetika és szállítástervezés. (Közlekedési Közlöny, 1959)
A lineáris programozás mint a közlekedés tudományos gazdasági üzemvezetésének új matematikai módszere. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1959)
Kibernetikai módszerek alkalmazása a közlekedésben és a közlekedésépítésben. A Technika Házában, 1959. márc. 10–12-én rendezett ankét anyaga. Szerk. (A Közlekedéstudományi Egyesület kiadványa. Bp., 1959)
A szállítástervezés elemző módszerei. (A KÖZDOK kiadványa. Bp., 1960)
A lineáris programozás mint a közlekedés tudományos gazdasági üzemvezetésének új matematikai módszere. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1960 és külön: Bp., 1960)
Elektronikus számító- és adatfeldolgozó gépek az Üzemszervezési és Ügyvitelgépesítési Kiállításon. (Közlekedéstudományi Szemle, 1960)
Egy operációkutatási feladat az építőiparban. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960)
Operációkutatással a közlekedés erőforrásainak hatékonyabb felhasználásáért. (Közlekedéstudományi Szemle, 1961)
Kvadratikus szállítási problémák programozása. (Közlekedéstudományi Szemle, 1962 és angolul: ÉKME Tudományos Közleményei, 1962)
A Monte-Carlo-módszerek és közlekedési felhasználásuk. (Közlekedéstudományi Szemle, 1962)
A szállítástervezés és áramlatirányítás algoritmusai a közlekedési operációkutatás és kibernetika keretei között. Kand. értek. (Bp., 1962)
Földmunkagépek beosztásának optimális programozása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1963)
Azonos gazdasági funkciójú hálózat optimális telepítése. (Az ÉVM SZÁMGÉP kiadványa. Bp., 1964)
Új ipari létesítmények optimális telepítésének matematikai módszerei. (Az ÉVM SZÁMGÉP kiadványa. Bp., 1964)
Közlekedési áramlatok tervezése az idő függvényében, a kapacitáskorlátozások figyelembe vételével. (Közlekedéstudományi Szemle, 1964)
Műtrágyagyárak optimális telepítése. (Ipargazdaság, 1964)
Telepítési operációkutatás. (Műszaki Élet, 1965)
Szállítási és telepítési operációkutatás. Monográfia. 1 táblával. (Bp., 1966)
Telepítési operációkutatás a regionális tervezésben és az építőiparban. Monográfia és doktori értek. is. (Az ÉVM SZÁMGÉP kiadványa. Bp., 1966)
Különböző funkciójú, adott és oszthatatlan gazdasági egységek telepítés-optimálása. (Az ÉVM SZÁMGÉP kiadványa. Bp., 1967)
Optimale Transport- und Verkehrsplanung. Anwendung der mathematischen Programmierung. Monográfia. (Würzburg–Wien, 1967)
Tanulmány az operációkutatás és a kibernetika helyzetéről az építésben és a közlekedésben. Turányi Istvánnal és Sebestyén Gyulával. (Az ÉVM SZÁMGÉP kiadványa. Bp., 1967)
Telepítés-optimálás diszkrét kapacitásokkal és állandó költségekkel. 4 táblával. (Az ÉVM SZÁMGÉP kiadványa. Bp., 1967)
Operációkutatás és számítógép az építőipari irányítás szolgálatában. (Az ÉVM SZÁMGÉP kiadványa. Bp., 1968)
Telepítési operációkutatás. (Magyar Tudomány, 1968)
Az operációkutatás mai helyzete a közlekedés tervezésében és irányításában. (Közlekedéstudományi Szemle, 1970)
Operációkutatás a kapacitások tervezésében és irányításában. Monográfia. (Bp., 1971)
A számítógépesítés problémái. (Magyar Tudomány, 1971)
Bevezetés az operációkutatásba. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1972–1974
2. kiad. 1975–1976
3. kiad. 1979–1980
4. kiad. 1983–1984)
Számításgépesítés. Egy. jegyz. (Bp., 1972
2. átd. kiad. 1976)
Rendszerszemlélet a szervezésben és az irányításban. (Magyar Tudomány, 1973)
A szervező mérnökképzésről. (Felsőoktatási Szemle, 1973)
A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya 1974. évi termelésirányítási ankétjának előadásai. Budapest, 1974. máj. 20–21. Szerk. Vida Miklóssal. (Bp., 1975)
A számítógépes termelésirányítás elméleti és módszertani bázisa. (Magyar Tudomány, 1975)
Rendszerelemzés és irányítás. Monográfia. (A korszerű informatika könyvtára. 4. Bp., 1975
2. kiad. 1980)
A szervező szakmérnökképzés. (Felsőoktatási Szemle, 1976)
Rendszerelemzés és operációkutatás a településtudományban, különös tekintettel a társadalmi-műszaki tevékenységek telepítésére. (Építés- Építészettudomány, 1976)
Matematikai eszközök a településtervezésben. (Városépítés, 1977)
A számítástechnika igénybevétele a területrendezésben. (Területrendezés, 1977)
Alkalmazott matematika vagy a matematika alkalmazásai? (Magyar Tudomány, 1977)
Rendszertechnika. (Műszaki Tudomány, 1977)
A kutatási-fejlesztési információrendszerek néhány gondjáról. (Magyar Tudomány, 1978)
Rendszertechnikai munka, túl a tapasztalatcserén. (Magyar Tudomány, 1979)
Rendszerelemzés, operációkutatás, irányítás. (A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság I. Országos Kongresszusa. Szeged, 1979. dec. 3–7. Előadások. I–II. köt. Szeged, 1979 és Vezetéstudomány, 1980)
Rendszerelemzés és operációkutatás a kölcsönhatásban álló társadalmi-műszaki tevékenységek tervezésében és irányításában. Monográfia. Leporellóval. (Bp., 1980)
Operációkutatás 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1980–1981)
Vezetéstudomány a mérnöki munkában. Ipari folyamatok tervezése, szervezése és irányítása. (Magyar Tudomány, 1981)
A rendszertechnikai értékelés bázisa. (Építés- Építészettudomány, 1982)
Az operációkutatás alkalmazásának gondjai a közlekedés tervezésében és irányításában. (Közlekedéstudományi Szemle, 1983)
Az interdiszciplináris műszaki alkotás. (Magyar Tudomány, 1983)
Értékelési lehetőségek a társadalmi-műszaki beavatkozások előkészítésében és a rendszertechnikai problémamegoldásokban. (Építés- Építészettudomány, 1984)
„Értékelemzés” a műszaki alkotás folyamatában. (Közgazdasági Szemle, 1984)
A rendszertechnikai helyzetelemzés tapasztalatai. (Magyar Tudomány, 1985)
Többkritériumú hálós ütemezés az időtartam költségfüggvényében. Tánczos Lászlónéval. (Közlekedéstudományi Szemle, 1986)
Az építési megoldásvázlatok értékelése. (Építés- Építészettudomány, 1986)
A műszaki haladás, a mérnökképzés, a gazdaságirányítás és a vezetőképzés kölcsönhatása. (Felsőoktatási Szemle, 1986)
Közlekedési beruházási változatok hatékonyságának elemzése. – Központi gépjavító állomás mikroszámítógéppel segített helykijelölése egy közúti igazgatóságnál. Többekkel. (Közlekedéstudományi Szemle, 1987)
Mélyépítési folyamatok többkritériumú hálós ütemezése. Török Tamással. (Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1987)
Egy mérnök – társadalmi-gazdasági szemléletünk megújulásáról. (Magyar Tudomány, 1988).

Irodalom

Irod.: Szabó József: J. G.: Rendszerelemzés és irányítás. (Statisztikai Szemle, 1976)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság, 1988. szept. 29.)
Ötvös István: Egy szerelmes politikus találkozása egy per koncepciójával. (Betekintő. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata, 2011).

Megjegyzések

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái: Művei összekeverve Jándy Géza (1895–1975) gépészmérnök műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2021

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője