Jánosi Sándor Gyula
Jánosi Sándor Gyula

2021. február 26. Péntek

Jánosi Sándor Gyula

bencés szerzetes

Születési adatok

1910. december 13.

Nagykónyi, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1978. december 26.

Győr

Temetési adatok

1979. január 5.

Győr

Bencés Templom


Iskola

Belépett a bencés rendbe (1930. aug. 6.), pappá szentelték (1936. jún. 21.). A pannonhalmi Szent Gellért Bencés Tanárképző Főiskolán hittudományi doktori okl. (1934) és történelem–latin szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1936).

Életút

A bencés szerzetesrend győri gimnáziumának r. tanára (1936–1937), Bakonybélben plébános (1937–1939), a soproni bencés gimnázium r. tanára (1939–1948). Visszatért Bakonybélre, majd Esztergomban plébános (1948–1951), a győri bencés gimnázium tanára (1951–1978) és a gimnázium alsóörsi üdülőjének vezetője. Kora újkori és újkori művelődéstörténettel, a bencés rend győri múltjának emlékeivel, elsősorban a barokk korszak hitéleti sajátosságaival foglalkozott. Írásai Jánosi Gyula néven jelentek meg.

Emlékezet

Győrött élt és tevékenykedett, a helyi bencés templomban nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták működése nyomán. Egy. doktori értek. is. 1 táblával. (A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért Főiskola hallgatóinak doktori értekezései. Pannonhalma, 1935
és Pannonhalmi Füzetek. 17. Pannonhalma, 1935)
Barokk hitélet. (Magyar Kultúra, 1936)
Erdély nemzetiségei és vallásai a történeti erők sodrában. – Két világnézet harca Buda falainál. (Katholikus Szemle, 1937)
Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. (A Pannonhalmi Szemle Könyvtára. 28. Pannonhalma, 1939)
Szent István állama és hagyatéka. – Hóman Bálint könyve Szent Istvánról. – Történelmi determinizmus vagy történelmi élet? (Katholikus Szemle, 1939)
A magyar királykoronázások története. (Katholikus Szemle, 1940)
A nagy nemzedék kora. A reformkor szemelvényekben. Összeáll. (Veszprém, 1948)
A Jézus Szíve-tisztelet és a keresztény nagykorúság. (Vigilia, 1955)
Emlékezés Giesswein Sándorra. (Teológia, 1973)
350 éves a győri bencés gimnázium. (Győr, 1977).

Irodalom

Irod.: A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál és Legányi Norbert. (Pannonhalma, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014