Jávor Tibor
Jávor Tibor

2022. augusztus 9. Kedd

Jávor Tibor

orvos, belgyógyász

Születési adatok

1926. április 10.

Debrecen

Halálozási adatok

2007. április 4.

Budapest


Család

Sz: Rosenfeld Hermine. F: Terner Kornélia (1929–) fogorvos, egy. docens. Fia: Jávor István (1954–) szociológus, kandidátus.

Iskola

Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte. A Debreceni Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1951), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1958), az orvostudományok kandidátusa (1957), doktora (1968).

Életút

Az MTA–TMB-n Hetényi Géza aspiránsa (a SZOTE I. sz. Belgyógyászati Klinikán, 1951–1954), uo. egy. tanársegéd (1954–1958). A DOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika egy. adjunktusa (1958–1962), egy. docense (1962–1968). A POTE I. sz. Belgyógyászati Klinika tanszékvezető egy. tanára (1968. júl. 1.–1993. jún. 30.). Birminghamben WHO-ösztöndíjas vendégkutató (1964). Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Klinikai Farmakológiai Bizottsága elnöke, az ETT Kutatásetikai Bizottságának alelnöke. Gasztroenterológiával, kísérletes és klinikai farmakológiával, gyomorélettani kutatásokkal foglalkozott, Magyarországon ő végezte el az első gasztrofiberoszkópos vizsgálatokat. Irányítása alatt a pécsi klinika a magyarországi klinikai farmakológiai és gasztroenterológiai kutatások központjává vált, klinikája 17 orális gyógyszerkészítmény klinikai vizsgálatában vett részt. Tudományos pályafutásának kezdetén a fekélybetegségeket és elsősorban a vékonybél-felszívódás ozmotikus szabályozását, az ún. Shay-fekély keletkezési mechanizmusát, majd a gyomor ürülésének regulációját és a gyomor, ill. a bél vérátáramlását vizsgálta. Később kidolgozta – experimentális módszerként – a kanülözhető belső epe és hasnyálsipoly műtétet. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a simaizom-görcsoldók összehasonlító klinikai farmakológiai vizsgálata, ill. a gyomorszövetek nukleinsav-anyagcseréjének kutatása terén. Nyugdíjba vonulása után igen sok népszerű orvosi könyvet fordított és szerkesztett.

Elismertség

Az MTA Élettani Bizottsága titkára (1960-ig). Az MTA–TMB Klinikai Szakbizottsága tagja. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság elnöke (1980–1990), a Magyar Farmakológiai Társaság és a Magyar Élettani Társaság vezetőségi tagja (1964–1994).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1986). Hetényi Géza-emlékérem (1970), Pro Optimo Merito in Gastroenterologia Emlékérem (1986).

Szerkesztés

Az Acta Medica és a Clinical Pharmacology Research c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A fibrinogén antigén tulajdonságai. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1950
angolul: Acta Physiologica, 1950)
A Röntgen-sugár hatása a diphteria toxinra. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1951)
A fibrinogén emlősspecifitása. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1952)
Novocainazoprotein und Novocainallergie. Többekkel. (Acta Physiologica, 1953)
Új demonstratív eljárás kutyák gyomrának in vivo tanulmányozására. Varró Vincével. (Kísérletes Orvostudomány, 1955
angolul: Gastroenterology, 1955)
Vizsgálatok a gyomor kórélettana köréből. A gyomorszekréció és neutrálvörös excretio mechanizmusa. Kand. értek. (Szeged, 1957)
Az atophan-fekéllyel kapcsolatos vizsgálatok. Varró Vincével. (Kísérletes Orvostudomány, 1957
angolul: Gastroenterology, 1957)
Rheopyrin okozta gyomorvérzés. Bencze Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1957)
Neutrálvörös alkalmazása a gyomornyálkahártya csökkent secretios képességének kimutatására. Varró Vincével. (Kísérletes Orvostudomány, 1959
angolul: Excretion of Neutralred into the Stomach. Gastroenterology, 1958)
Neutrálvörös kiválasztása a gyomorban. Varró Vincével. – Kutyák phenylbutazon okozta kísérletes gyomorfekélye. Csernay Lászlóval, Varró Vincével. (Kísérletes Orvostudomány, 1959
angolul: Gastroenterology, 1959)
A vékonybél-biopsziáról. – Melanosis coli. Krisztinicz Ivánnal, Simárszky Jánossal. (Orvosi Hetilap, 1960)
Májártalom hatása a Shay-fekélyre patkányon. Haraszti A.-val, Hegedűs Andrással. (Kísérletes Orvostudomány, 1961
angolul: The Effect of Liver Injury on the Shay Ulcer in Rat. (Gastroenterology, 1961)
Műtéti eljárás chronicus belső epesipoly készítésére kutyán. Kiss Lajossal, Nagy Györggyel. (Kísérletes Orvostudomány, 1961)
A has diagnosztikája és a tápcsatorna vizsgálata. – A máj, az epeutak és a hasnyálmirigy diagnosztikája. (Belgyógyászati diagnosztika. Szerk. Petrányi Gyula. Bp., 1961
6. átd. kiad. 1983
7. átd. kiad. 1988)
A gyomorrák és a gyomorsecretio közötti összefüggésről. Fodor Endrével. (Magyar Sebészet, 1962)
A savsecretio szerepe a kísérletes phenylbutazon-fekély pathogenezisében. Többekkel. – Műtéti eljárás kanülözhető belső hasnyálsipoly készítésére kutyán. Kapusz Nándorral, Nagy Györggyel. (Kísérletes Orvostudomány, 1962)
A choledochus lekötés hatása patkányok gyomorfekélyére. Györffy Árpáddal. (Kísérletes Orvostudomány, 1963)
A chronicus multiplex tüdőembolisatio kórképe. Györffy Árpáddal. (Orvosi Hetilap, 1963. 21.)
Biopsziás eljárások a vékonybél betegségeinek diagnózisában. (Orvosképzés, 1964)
A piramid klinikofarmakológiai elemzése. Mózsik Gyulával. (Magyar Belorvosi Archívum, 1965)
A parasymatholyticumok klinikofarmakológiája. Többekkel. (MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1965
angolul: Acta Medica, 1965)
A gyomorsecretio enteralis fázisának jelentősége a gyomorfekély keletkezésében patkányon. Dobi Sándorral, Györffy Árpáddal. – Kaloriméterszonda alkalmazása a gyomornyálkahártya vérellátásának vizsgálatában. Novák D.-vel, Worum Ferenccel. (Kísérletes Orvostudomány, 1965)
A gyomornedv aciditása és a gyomorrák közötti kapcsolat. (Orvosi Hetilap, 1965. 8.
angolul: The Correlation between the Gastric Acidity and Gastric Cancer. Acta Medica, 1965)
A gyomor ürülésének vizsgálata. Dobi Sándorral, Györffy Árpáddal. (Orvosi Hetilap, 1965. 39.)
Az atrum-pylorus-duodenum szerepe a gyomorsecretioban patkányon. Többekkel. – Különböző cukrok ürülése a gyomorból. Dobi Sándorral, Györffy Árpáddal. (Kísérletes Orvostudomány, 1966)
A gyomor szekréciójának, ürülésének és vérellátásának jelentősége a fekélybetegségben. Doktori értek. (Debrecen, 1967)
Krónikus betegségek gondozása. Többekkel. (Bp., 1967)
Autoimmunitás krónikus májbetegségben. 1–2. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 17. és 20.)
Az ulcus pepticum kutatás tíz éve Magyarországon. 1960–1970. Szimpózium. Pécs, 1971. jan. 8–9. Előadások. Szerk. Mózsik Gyulával. (Bp., 1973)
Therápiás tapasztalatok krónikus aktív hepatitisben és aktív cirrhosisban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1973. 52.)
A klinikai orvostudomány oktatásának reformtörekvései. (Felsőoktatási Szemle, 1974)
A köpet és a szérum immunoglobulin szintje immundeficienciával járó haematológiai kórképekben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1974. 7.)
A gyógyszerek okozta hepaticus enzyminductio klinikai jelentőségéről. (Orvosi Hetilap, 1974. 26.)
A nemkívánt gyógyszerhatások vizsgálata. Gógl Árpáddal, Simon Kornéllal. (Orvosi Hetilap, 1974. 33.)
Az egyszeri intravénásan adott, nagy dózisú – 30,0–600,0 mg – atropin hatása az emberi gyomorsecretióra. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1974. 35.)
Genetikusan determinált, latens enzimopathiák manifesztté válása gyógyszeres kezelés következtében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1975. 9.)
Digitalis intoxicatio korai kimutatásának lehetőségei klinikai körülmények között. Beró Tamással, Bódis Lóránttal. (Orvosi Hetilap, 1975. 31.)
Haematológiai jegyzet. Szerk. Patakfalvi Alberttel, Terner Kornéliával. (A POTE kiadványa. Pécs, 1976)
Progress in Peptic Ulcer. Proceedings of the Conference on Experimental Ulcer. Parádsasfürdő, 1976. jún. 21–22. Szerk. Mózsik Gyulával. (Bp., 1976)
Exogén induktorok a hepatikus porphyriák klinikai tüneteinek megjelenésében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 24.)
Az intézeti észlelés szerepe a gyógyszermellékhatások okozta ártalmak csökkentésében. Gógl Árpáddal, Simon Kornéllal. (Orvosi Hetilap, 1976. 29.)
Gyógyszerkinetikai vizsgálatok nagydózisú – 70–920 mg – atropin adása során. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 33.)
Citosztatikumok mellékhatása a szájnyálkahártyán. Balázs Mihállyal, Terner Kornéliával. (Orvosi Hetilap, 1977. 47.)
A malabsorptiós syndromával kapcsolatos újabb ismereteink. (Orvosi Hetilap, 1978. 34.)
A digoxin felszívódásának vizsgálata különböző aetiológiájú malabsorptiós kórképekben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 25.)
A belgyógyászati fekvőbeteg intézeti gyógyszermellékhatások elemzésének tanulságai. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980. 6.)
Klinikai farmakológia. Egy. segédtankönyv. (Bp., 1980
2. jav. kiad. 1985)
Gastrointestinal Defence Mechanisms. Proceedings of the Satellite Symposium of the 28. International Congress of Physiological Sciences. Szerk. Hänninen, Osmóval és Mózsik Gyulával. (Advances in Physiological Sciences. 29. Bp.–Oxford [etc.], 1981)
Az orvostanhallgatók és az orvosok klinikofarmakológiai tájékozottsága. Többekkel. (Népegészségügy, 1981)
Testsúlyvesztés jejuno-ilealis bypassműtét után. Beró Tamással, Pongrácz Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1981. 36.)
B12 vitamin malabszorpció jejuno-ilealis bypassműtét után. Beró Tamással, Pongrácz Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1981. 38.)
Pellagra mint az idült alkoholizmus ritka tünete. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1982. 16.)
A táplálkozástudomány helyzete és feladatai Magyarországon. A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 1981. aug. 23–25. között Pécsett megrendezett VIII. vándorgyűlésének anyaga. Előadások. Szerk. Mózsik Gyulával, Szakály Sándorral. (Bp., 1983)
A multicentrikus vizsgálat szociológiai aspektusai. Jávor Istvánnal. (Orvosképzés, 1983)
Kután porfiria megjelenése Rotor-szindrómában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1983. 10.)
Értékelési problémák és etikai kérdések a gasztroenterológiai betegek klinikai farmakológiai vizsgálata folyamán. A Klinikai Farmakológiai Szekció tudományos ülése. Balatonaliga, 1985. máj. 7. Szerk. Nagy Lajossal. (Bp., 1985)
A klinika célrendszere. Jávor Istvánnal. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1985)
A gastrointestinalis tractus transmucosalis potenciáldifferenciájának mérése. Rácz István, Téri Nórával. (Orvosi Hetilap, 1985. 42.)
Research on Dietary Fibres. A Joint Study of Medicine, Nutrition and Industry. Proceedings of the Symposium on the Possibilities of the Chemical Determination of the Dietary Fibres and Their Nutritional and Dietetic Roles. Szerk. Mózsik Gyulával, Ruzsa Csabával. (Bp., 1986)
A gyomornyálkahártya endogén prosztaglandin E2-szintjének vizsgálata gyomorfekélyes betegekben. Rácz István, Téri Nórával. (Orvosi Hetilap, 1986. 21.)
A renovascularis hypertonia aktív kezelési eljárásainak összehasonlító elemzése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1986. 41.)
Myeloma multiplexben szenvedő betegeink adatelemzése 1977–1985 között. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 6.)
Paraproteinaemiás betegek liquorában található kóros fehérjék kimutatása és szerepe a klinikai tünetek kialakulásában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 35.)
The Short Term Comparative Study of Antiulcer Drugs with Different Modes of Action in Duodenal Ulcer Patients. Többekkel. (Acta Physiologica, 1988)
Immunmodulációs kezelés krónikus B hepatitisben. Az isoprinosine és a levamisol hatása. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1989)
Gasztroenterológia-hepatológia. A gasztrointesztinális traktus és a máj betegségeinek gyógyszeres kezelési elvei és gyakorlata. Monográfia. Pár Alajossal. (Gyógyszeres terápia. Bp., 1993)
Székrekedés. Az obstipatio megelőzése és kezelése. Ill. Roth István. (Háziorvosi kiskönyvtár. Bp., 1994)
Gyomormikrovérzés vizsgálata nemszteroid gyulladásgátlók alkalmazása után. Többekkel. (Gyógyszereink, 1994)
Neopanpur és Kreon összehasonlító vizsgálata. Beró Tamással. (Orvosi Hetilap, 1994. 1.)
Hashajtók. A székrekedés gyógyszeres terápiája. (Gyógyszereink, 1997)
Vitaminkalauz. Miért van szükségünk vitaminokra, ásványi anyagokra, nyomelemekre és rostokra? Miből, mikor, mennyit? Szerk. (Bp., 1998)
A székrekedés étrendi kezelése. A betegség okai, megelőzési és kezelési lehetőségei, életmódra vonatkozó orvosi tanácsok, receptek, táblázatok. Papp Ritával. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 1999)
A bélbetegségek és étrendi kezelésük. Tünetek, megelőzési és kezelési lehetőségek, receptek, gyakorlati tanácsok, táblázatok. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 2000
2. kiad. 2002)
Vitaminok, ásványi anyagok, rostok. Moser Györgynével. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 2001)
Máj- és epebetegségek, étrendi kezelésük, kiváltó okok, tünetek, megelőzési és kezelési lehetőségek. Lindwurm Györgynével. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 2001)
Gyomorpanaszok. A nyelőcső és a gyomor betegségei, tanácsok, étrend, receptek. Lindwurm Györgynével. Az ábrákat Székely Bence készítette. (Képzett betegek könyve. Bp., 2001)
Az időskor és étrendje. Életmódbeli és étrendi tanácsok az érintetteknek és hozzátartozóiknak. Moser Györgynével, Terner Kornéliával. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 2002)
A zsíranyagcsere és az étrend. A zsíranyagcsere zavarai, hiperlipoproteinémiák, testsúlyszabályozás, fogyókúra, érelmeszesedés, szívinfarktus. Moser Györgynével. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 2002)
A gyógyítás etikája. (Bp., 2003)
ford.: Comac, Linda–Lane, I. William: A cápa nem rákos. A cápaporc terápiás alkalmazása. Ford. (Öngyógyítás sorozat. Bp., 1993)
Trikett, Shirley: Gyomorkontroll. Gyakorlati tanácsok a panaszmentes emésztéshez. Ford. (Öngyógyítás sorozat. Bp., 1994)
Hunter, Maureen–Shaw, Clare: Rákbetegek diétáskönyve. Több mint 100 recept, mely segít az étkezési nehézséget leküzdeni és az egészséget helyreállítani. Ford. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 1995)
Eicher, Wolf: Szexuális harmónia fiatalkortól időskorig. Információk és tanácsok. Ford. (Betegségmegelőzés – egészség. Bp., 1996)
Ridgway, Judy: Vitaminok és ásványi anyagok. Reformkonyha: állandó frissesség, kiváló életminőség, hosszú élet. Ford. (Diétás szakácskönyvek. Bp., 1996)
Grischke, Eva-Maria: Női vizelettartási problémák. Információk és tanácsok. Ford. (Betegségmegelőzés – egészség. Bp., 1996
2. kiad. 2000)
Jones, Shirley R.: Etika a szülésznői tevékenységben. Ford. (Bp., 1997)
Vallerand, April: Gyógyszertan ápolók részére. Ford. (Nővér Könyvek. Bp., 1999)
Christ, Mary Ann–Hohloch, Faith: Az idős betegek ápolása. Ford. (Nővér Könyvek. Bp., 1999)
Täschner, Karl-Ludwig: Kemény drogok, lágy drogok. Ford. (Bp., 2000)
Winstanley, Peter–Walley, Tom: Farmakológia. Klinikai alapismeretek az integrált orvosképzésben, önértékelő kérdésekkel. (Bp., 2000)
Német–magyar, magyar–német orvosi szótár. Szerk. Unseld, Dieter Werner. Ford. J. T. (Bp., 2003).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1996)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Elhunyt J. T. (POTE Orvoskari Hírmondó, 2007)
Mózsik Gyula: In memoriam Tibor Jávor. (Hungarian Medical Journal, 2007)
Mózsik Gyula: J. T. belgyógyász professzor emlékezete. (Orvosi Hetilap, 2007. 26.)
Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010). *Eltérő halálozási adat: ápr. 5.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője