Jávorka Sándor
Jávorka Sándor

2022. január 28. Péntek

Jávorka Sándor

botanikus

Születési adatok

1883. március 12.

Hegybánya, Hont vármegye [= ma: Selmecbánya része]

Halálozási adatok

1961. szeptember 28.

Budapest


Család

Sz: Jávorka János, Wicsorek Mária. Apja falusi kovácsmester volt, korán meghalt, édesanyja nevelte fel. F: Spitzer Klára.

Iskola

Selmecbányán éretts. (1901), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1906). Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1943. máj. 14.; ig.: 1946. dec. 19.–1949. okt. 31.).

Életút

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Növénytárának ügyintézője (1905–1907), múzeumi segédőre (1907–1912), őre, majd igazgatóőre (1912–1919), a Növénytár igazgatója (1919, 1934–1940). Az MTA megbízásából Észak-Albániában végzett botanikai kutatásokat (1918). A 20. sz.-i magyarországi flórakutatás legjelentősebb személyisége, Magyarország flóráján kívül behatóan tanulmányozta a Kárpátok és a Balkán-félsziget növényvilágát, amelyek során számos alapvető megállapítást tett, több florisztikai és növényföldrajzi kérdést tisztázott. Terepbejárásai során kb. 22 000 lapnyi herbáriumi anyagot gyűjtött, 120 új növényfajt fedezett fel és írt le, róla mintegy 40 virágos és virágtalan növényt neveztek el. Alapvetőek a Kitaibel Pál életére és munkásságára vonatkozó kutatásai. Tudománynépszerűsítő tevékenysége is igen jelentős.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában emlékszobát alakítottak ki tiszteletére. Tiszteletére a Magyar Biológiai Társaság Jávorka Sándor-díjat is alapított (kétévente adják át, a Biológus Vándorgyűlésen, 1980-tól). Nevét vette fel a tatai Mezőgazdasági Technikum (1963. máj. 4-én; 2004-től Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium).

Elismertség

A Magyar Biológiai Társaság alapító elnöke (1952-től), majd t. tagja.

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemrend (1953), Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1955), Munka Érdemrend (1958). Kossuth-díj (a magyar flórakutatás szintézisét tartalmazó művéért, 1952).

Szerkesztés

Az Acta Botanica főszerkesztője (1954–1961), a Magyarország kultúrflórája c. sorozat alapító szerkesztője (1960–1961).

Főbb művei

F. m.: Hazai Onosma fajaink. Egy. doktori értek. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungariae, 1906)
Néhány adat a magyar flóra ismeretéhez. (Magyar Botanikai Lapok, 1910)
Az Erysimum erysimoides csoportról. (Magyar Botanikai Lapok, 1912)
A magyar flóra kis határozója. Csapody Verával. (Bp., 1926
3. bőv. kiad. 1947)
A magyar flóra képekben. I–III. köt. Csapody Verával. (Bp., 1926–1934
új kiad. Iconographia florae partis Austro-Orientalis Europae Centralis címmel Bp., 1975
németül: Bp.–Stuttgart, 1979
új kiad. 1991)
Növényelterjedési határok a Dunántúlon. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1937. nov. 22.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
A magyar praenoricum. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1944. ápr. 24.)
Magyar gyógynövények. I–II. köt. Augustin Bélával, Giovannini Rudolffal. (Bp., 1948)
Viruló természet. (Bp., 1948)
Erdő–mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. Csapody Verával. (Bp., 1950
4. jav. kiad. 1972
szlovákul: Bratislava, 1959
3. bőv. kiad. 1973)
A magyar növényvilág kézikönyve. Soó Rezsővel. (Bp., 1951)
Kitaibel Pál. Monográfia. (Bp., 1957)
Kerti virágaink. Közép-európai dísznövényeink színes atlasza. Csapody Verával. (Bp., 1962)
Erdő–mező növényei. Csapody Verával, Csapody Istvánnal. (Bp., 1980
2. kiad. 1993
szlovákul: Bratislava, 1983).

Irodalom

Irod.: Zólyomi Bálint: Erinnerungen an Sándor Jávorka. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungariae, 1962)
Máthé Imre– Soó Rezső: Búcsú J. S. akadémikustól. (MTA Biológiai Csoport Közleményei, 1962)
Vajda Ernő: Visionen eines Botanikers. In memoriam… J. S. (Dresden, 1971)
Priszter Szaniszló: Jávorka „Magyar flórá”-ja. (Botanikai Közlemények, 1975)
Szujkóné Lacza Júlia: J. S. hatása a botanikában. (Botanikai Közlemények, 1977)
Pócs Tamás: J. S. egy tanítvány visszaemlékezései tükrében. (Botanikai Közlemények, 1983)
Zólyomi Bálint: Sándor Jávorka Born 100 Years Ago. (Acta Botanica, 1983)
Kováts Dezső: Plant Types of Sándor Jávorka in the Hungarian Natural History Museum in Budapest. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungariae, 1998)
Csapody István: Emlékezés J. S.-ra. (Kitaibelia, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője