Jeanplong József
Jeanplong József

2024. július 14. Vasárnap

Jeanplong József

biológus, botanikus

Születési adatok

1919. április 2.

Pancsova, Torontál vármegye

Halálozási adatok

2006. október 20.

Budapest


Család

Sz: Jeanplong József (†1959) középiskolai tanár, Marton Paula (†) tanítónő. F: 1957-től Győrffy Ilona az MTA Elméleti Fizikai Kutatóintézete tud. munkatársa. Fia: Jeanplong József (1959–) és Jeanplong Ferenc (1960–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Szombathelyen végezte, a Faludi Ferenc Gimnáziumban éretts. (1937), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1943), bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a biológiai tudományok kandidátusa (1971).

Életút

A II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, majd hadifogságban volt (1943–1945). Hazatérése után a nyergesújfalui gimnázium óraadó tanára (1947), a kiskunfélegyházi I. László Gimnázium r. tanára (1947–1950). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Mezőgazdaság-tudományi Kar Növénytani és Növényélettani Tanszék egy. adjunktusa (1950–1975), egy. docense (1975–1980). A Vas megyei Természetvédelmi Csoport külső munkatársa. Vietnamban járt hosszabb tanulmányúton (1962), ill. Ausztriában (1965 és 1968) és Franciaországban ASTEF-ösztöndíjas (1966). A Nemzeti Parasztpárt tagja (1948–1950). Botanika iránti érdeklődését Soó Rezső professzornak és Visnya Aladár múzeumigazgatónak köszönhette. Már egyetemi éveiben feldolgozta Vas, Sopron és Moson vármegyék edényes virágtalan és virágos növényeit, majd vizsgálatait kiterjesztette a Magyar Alpok és a Kisalföld növénytársulásaira is. Később érdeklődése a florisztika, elsősorban a Nyugat-Dunántúl növényföldrajzi térképezése, valamint legelők, rétek ökológiai és cönológiai vizsgálata felé fordult. Tímár Lajos vezetésével részt vett a Tisza- ártér növényföldrajzi térképezésében (Szolnok és Szeged között, 1951–1954), majd a Gödöllő környéki és nyugat-magyarországi vetési és pillangós gyomtársulásokat tanulmányozta (1950-es évek vége). Vietnami tanulmányútja során a tengerparti mangrove-övet, a szavannák, a monszunerdők, a hegyi esőerdők növényvilágát és a magashegyi gyomnövénytársulásokat vizsgálta. Vietnami gyűjtéséből új nemzetségű és fajú liliomfélét írt le (Halongia purpurea). Jelentős eredményeket ért el a Rába-völgyi rétek, legelők ökológiai, cönológiai és hozamvizsgálata terén. Nevéhez a trópusi botanika c. tantárgy bevezetése a magyarországi egyetemi oktatásba és az első ilyen témájú hazai tananyag elkészítése. Nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű, úttörő munkát végzett Carolus Clusius (1526–1609) nyugat-magyarországi füvészeti tevékenységének feltárásával.

Emlékezet

Budapesten (Országút, II. kerület Lövőház utca 32.) élt és tevékenykedett, Budapesten is hunyt el.

Elismertség

A Magyar Biológiai Egyesület (1951-től) és a Természettudományi Társulat tagja (1954-től).

Elismerés

A GATE tb. doktora (1992-től). Gáyer Gyula-emlékplakett (1992).

Főbb művei

F. m.: Adatok Vas vármegye flórájához. (Borbásia, 1941)
A Rába balparti síkjának növényföldrajzi viszonyai a Pinkától az Ikváig. Egy. doktori értek. (Bp., 1947)
Adatok és összehasonlító vizsgálatok Nyugat-Magyarország szántóföldi gyomviszonyainak ismeretéhez. (ATE Mezőgazdaság-tudományi Karának Évkönyve. 1951. Bp., 1952)
A kenaf – Hibiscus cannabinus L. – gyomviszonyai az 1952. évi vizsgálatok tükrében. (Botanikai Közlemények, 1954)
Ökológiai vizsgálatok a gödöllői egyetemi tangazdaság babatpusztai legelőjén. Máthé Imrével. (ATE Agronómiai Kar kiadványa. Gödöllő, 1954)
Évelő pillangósok gyomcönológiai viszonyai Szombathely környékén. (ATE Agronómiai Kar kiadványa. Gödöllő, 1955)
Flóraelemek szerepe a flórahatárok megvonásában Északnyugat-Dunántúlon. – Lamium orvala a Pilis-hegységben. 2 táblával, 1 táblázattal. Bodnár Bélával, Priszter Szaniszlóval. (Botanikai Közlemények, 1956)
Növénytan. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
Cönológiai vizsgálatok lucernatáblában állandó négyzetek alkalmazásával, Gödöllő mellett. 1–2. (Növénytermelés, 1958)
Új előfordulási adatok a Transdanubicum és az Eupannonincum flórájának ismeretéhez. (Vasi Szemle, 1958)
Érdekes gyomnövénytársulás az őrség nyugati részén. (Botanikai Közlemények, 1959)
Vázlatok a Rába határvidéki árterének rétjeiről. 6 táblázattal. (Botanikai Közlemények, 1960)
A Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényei. Horváth Ernővel. (Vasi Szemle, 1962)
A Simazin ökológiai-élettani hatása a kukoricára és gyomnövényeire. Horváth Imrével, Szász Kálmánnal. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1958–1960. Bp., 1962)
Vietnam őserdői és szavannái. (Élővilág, 1963)
Prospection des types biologiques présentés par quelques association végétales au Viet-Nam du Nord. (Acta Botanica, 1965)
Gyomcönózis-vizsgálatok pillangós vetésekben Nyugat-Magyarországon. (Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 1965)
A növényvilág kutatásának mai helyzete Dél- Burgenlandban, kapcsolatok Vas megyével. (Vasi Szemle, 1967)
Rába ártéri rétek-legelők ökológiai-, cönológiai- és hozamvizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1969)
Pántlikafüves állományok cönológiai és hozamviszonyai a Rába árterén. (Agrártudományi Egyetem Közleményei, 1969)
Nouveau genre et nouvelle espece dans la flore du Nord-Vietnam: Halongia purpurea. (Acta Botanica, 1970)
Új adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. 1–4. (Vasi Szemle, 1972, 1983, 1991 és 1999)
Étude de la végétation des mauvaises herbes du Nord-Vietnam. (Botanikai Közlemények, 1973)
Clusius, a botanikus. Hortobágyi Tiborral. (Vasi Szemle, 1973)
Megemlékezés Carolus Clusius születésének 450 éves évfordulójára. (Botanikai Közlemények, 1976)
Gödöllő és közvetlen környékének növényvilága. (Gödöllő és vidéke természetvilága. Gödöllő, 1977)
Rendellenesség a citrom termésében. – A Clusiusról elnevezett taxonok és elterjedésük. (Botanikai Közlemények, 1979)
Agrobotanika. Többekkel. (2. átd. és bőv. kiad. 1980)
Az angolperje és rokonai. Liliomfélék–pázsitfűfélék. 10. füz. Heszky Lászlóval. (Magyarország kultúrflórája. Bp., 1980)
Vas megye botanikai kutatásának helyzete az utóbbi 100 év folyamán. (Alpokalja természeti képe, 1981)
Gáyer Gyula természettudományi munkássága. (Vasi Szemle, 1983)
Clusius in Westpannonien. Beziechungen zu Boldizsár Batthyány und István Beythe. (Fungorum in Pannonies observatorum brevis Historia ex Codex Clusii. Díszkiadás. Szerk. is. Bp.–Graz, 1983)
Jelentősebb hasznosítható réttársulások az Alpokalja Vas megyei részén. (Praenorica folica historico-naturalia, 1987)
Megemlékezés Stephan Aumüller biológusról. (Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 1991)
Kiegészítő adatok Stephan Aumüller életrajzához és munkásságához. (Praenorica folica historico-naturalia, 2001).

Irodalom

Irod.: Bartha Dénes–Kovács J. Attila: Egy nyugat-dunántúli botanikus: J. J. munkássága. (Vasi Szemle, 2000)
Tuba Zoltán: J. J. tanár úr köszöntése 85. születésnapján. (Egyetemi Újság [Szent István Egyetem], 2004)
Professor József Jeanplong, Our Prominent Botanist. (Acta Botanica, 2006)
In memoriam J. J. (Egyetemi Újság [Szent István Egyetem], 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője