Jellinek Harry
Jellinek Harry

2021. január 16. Szombat

Jellinek Harry

orvos, patológus

Születési adatok

1924. november 25.

Rimaszombat, volt Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

2005. január 6.

Budapest

Temetési adatok

2005. február 3.

Budapest

Farkasrét


Család

Római katolikus konvertita, majd haraszti előnévvel magyar nemesi rangra emelt családból származott. Dédapja: Jellinek Mór (1823–1883) nagykereskedő, a Gabonacsarnok igazgatója. Nagyapja: Jellinek Henrik (1853–1927), a Budapesti Közúti Vasút Társaság vezérigazgatója. Sz: Jellinek Henrik (1892–1962) fakereskedő, városi tisztviselő, Lendvay Aranka. F: 1. 1951-től Süle Éva orvos, tüdőgyógyász. Leánya: Jellinek Kinga. 2. 1970-től Daróczy Judit (1943–) orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár. Leánya: Jellinek Judit (1972–).

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1950), kórbonctani és kórszövettani szakorvosi vizsgát tett (1953), az orvostudományok kandidátusa (1959), doktora (1965).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE II. sz. Kórbonctani Intézete gyakornoka, tanársegéde (1950–1953), egy. adjunktusa (1953–1962), egy. docense (1962–1968), tanszékvezető egy. tanára (1968. júl. 1.–1994. jún. 30.), közben a BOTE Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese (1962–1965). Az Országos Pathológiai Intézet igazgatója (1984–2001). Kísérletes érpatológiával, az erek regenerációjával, transzplantációjával és az érfal kórbonctani elváltozásainak vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a vénafal hiányának pótlása, a különböző eredetű, nem arterioszklerotikus érelváltozások morfológiai hasonlósága, az ún. fibrinoid nekrózis kialakulása és előfordulása terén. Vizsgálta még a pajzsmirigy és az epehólyag nyirokérrendszerét és ezek patológiai elváltozásait, a szívfejlődési rendellenességek kórszövettani okait, a perifériás vénák és a nyirokerek megbetegedéseit. Magyarországon az elsők között népszerűsítette a szervátültetés jelentőségét a gyógyításban. Egyetemi tankönyvei (Kórszövettani gyakorlatok, 1956; Kórbonctani gyakorlatok, 1962) a magyar orvosi szakirodalom évtizedeken át forgalomban volt klasszikus munkái.

Emlékezet

Nyolcvanadik születésnapján a Magyar Pathológusok Társasága tudományos ülést rendezett tiszteletére (2004 őszén). Budapesten (Németvölgy, XII. kerület Csörsz utca 10.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1994–1997), az MTA Pathológiai Bizottsága elnöke, Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága tagja. A Magyar Arteriosclerosis Társaság és a Magyar Pathológusok Társasága elnöke. Az Európai Patológusok Társasága elnökhelyettese, a Nemzetközi Patológiai Akadémia Magyarországi Tagozatának alapító elnöke.

Elismerés

Érdemes orvos (1958), Jendrassik Ernő-emlékérem (1965), Semmelweis-emlékérem (1972), Akadémiai Díj (többekkel, 1973), Baló József-emlékérem (1984), Paul Linser-díj (Németország, 1991), Szent-Györgyi Albert-díj (1993), Genersich Antal-díj (1994), Ratschow-díj (1994), Romhányi György-emlékérem (1995), a Heidelbergi Egyetem Érme (1995).

Szerkesztés

A Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle szerkesztője (1955–1985).

Főbb művei

F. m.: Die Sklerose der Gefässe des Myometrium und der Ovarien. Szinay Gyulával. (Acta Morphologica, 1951)
Nagy vacuolás vesehámsejt degeneratio. Hollósi Katalinnal, Róna Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1952. 50.)
A New Method of Restoring Defects in the Wall of Great Abdominal Veine. Csillag Istvánnal, Novák Istvánnal. (Acta Morphologica, 1953)
A vena portae sérülése sebészi és experimentális szempontból. Csillag Istvánnal, Novák Istvánnal. (Magyar Sebészet, 1953)
A vena cava inferior experimentális defectusának pótlása vékonybéllel. Csillag Istvánnal, Novák Istvánnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1953)
A vesehámsejtek hydropicus átalakulása. Hollósi Katalinnal, Róna Györggyel. (Kísérletes Orvostudomány, 1953)
Prevention of Portal Death by Means of Hypothermia. Csillag Istvánnal, Egedy Elemérrel. (Acta Morphologica, 1954)
A sósav szövetnecrosist előidéző hatásának felhasználása a lumen megnagyítás nélküli anastomosis képzésére. Csillag Istvánnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1954)
A vena portae ideiglenes leszorítása által okozott halál elkerülése hypothermia alkalmazásával. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1954. 1.)
Neue Methode zur Bildung eines künstlichen Kollateralkreislaufes. Többekkel. – Granulomatöse „Wabenlungen.” Szinay Gyulával. (Acta Morphologica, 1955)
Kísérleti adatok a gyomorvérzés pathogenesiséhez. Csillag Istvánnal, Gergely Rezsővel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1955
angolul: Acta Morphologica, 1955)
Vizsgálatok a pajzsmirigy nyirokérrendszeréről. Földi Mihállyal, Szabó Györggyel. 10 táblával. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1955 és külön: Bp., 1955)
Bonctechnika. Róna Györggyel. (Bp., 1955
2. átd. és bőv. kiad. 1958)
Fate of Vegetable Substances Used in Vessel Grafting. Csillag Istvánnal. (Acta Morphologica, 1956)
Kórszövettani gyakorlatok. Tóth Ferenccel. (Bp., 1956
2. részben átd. kiad. 1958
3. átd. és bőv. kiad. 1961
4. átd. kiad. 1965
5. kiad. 1968
6. kiad. 1971
7. jav. kiad. 1975)
Experimental „Closed” Gastro-Entero and Entero-Entero Anastomosis. Csillag Istvánnal. (Experimental Medicine and Surgery, 1957)
Az epehólyag nyirokérrendszere és ennek pathológiai jelensége. Rényi-Vámos Ferenccel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Észlelések BCG-vel védoltott gyermekek tuberculosisának klinikumában és szövettanában. Erdős Zoltánnal. (Orvosi Hetilap, 1957)
Herbeiführung eines künstlischen Kollateralkreislaufs zwischen Milz und Niere bei Kaninchen und dessen Wirkung auf die experimentelle Nephritis. Többekkel. (Acta Morphologica, 1958)
Cholecystitishez csatlakozó pancreatitis és duodenitis. Rényi-Vámos Ferenccel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1958)
A Comparison of the Experimental Results for Gastric Haemorrhage of Arterial Origin with Resection and Autopsy Material. Csillag Istvánnal, Gergely Rezsővel. (Surgery Gynecology and Obstetrics, 1958)
A vérzéscsillapítás ősi módjaitól a mai érsebészetig. Csillag Istvánnal. (Élővilág, 1958)
Szervek átültetése. Csillag Istvánnal. – A transzplantáció és szerepe a gyógyításban. Csillag Istvánnal. (Természettudományi Közlöny, 1958)
A transplantatio és szerepe a gyógyításban. Csillag Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1958. 32.)
Kísérleti adatok a vénafal regeneratiojának pathomorphológiájáról. Kand. értek. (Bp., 1959)
A kórboncolás statisztikai eredményeinek tanulsága a gerontológia geriátriai vonatkozásaiban. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1959)
Über die Häufigkeit der Herzentwicklungsanomalien und ihre Enstehungsfaktoren. Csontai Ágostonnal. – Zur Regeneration des in der Homioplastisch transplantierten Venenwand herbeigeführten Defektes. Csillag Istvánnal. – Entwicklung elastischer Fasern in der regenerierten Venenwand nach Ablösung des Transplantes. Regenerationsuntersuchungen an der Aorta. Csillag Istvánnal. (Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 1959)
A szívfejlődési rendellenességek gyakorisága, megoszlása és a kialakulásukban szerepet játszó tényezők. Csontai Ágostonnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1959)
Protektive Wirkung eines vasoaktiven, flavonhaltigen Crataegusextraktes beim Adrenalin-Lungenoedem der Ratte. Többekkel. (Folia Angiologica, 1959)
Kísérletek ereken. Csillag Istvánnal (A BOTE I. sz. Sebészeti Klinikájának emlékkönyve. Hedri-emlékkönyv. Bp., 1959)
Az öregkori tuberkulózis diagnosztikai problémái. Gidáli Júliával, Tabák Péterrel. (Tuberkulózis, 1959)
Központi idegrendszeri struktúrával bíró nyaki daganat csecsemőben. Gerlóczy Ferenccel. (Gyermekgyógyászat, 1959)
Cortison kezelés utáni mellékvese-bevérzések állatkísérletek kapcsán insulin shockban. Barta Lajossal, Beregi Edittel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1959)
Változások az érsebészet koncepciójában. Csillag Istvánnal. (Természettudományi Közlöny, 1959)
Hazai műanyag- és érprothesisek alkalmazásának eredményei kísérletekben. Csillag Istvánnal, Kádár Annával. (Orvosi Hetilap, 1959)
A tüdőartériák intraadventitialis terei és a nyirokerek közötti kapcsolat kérdéséről. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Über die Wirkung von Infektion und Verschluss der Nierenhöhlensystems auf die kontralaterale Niere. Többekkel. – Regeneration of the Wall of Large Veins with Different Grafts. Csillag Istvánnal. (Acta Chirurgica, 1960)
Hämaturie als irreführendes Symptom bei extrarenalem Tumor. Mátyus E.-vel. (Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 1960)
Takayashu’s Disease and Tuberculosis. Többekkel. (Acta Medica, 1960)
Regeneration of Vessel Walls after the Implantation of Knitted Synthetic Tubes. Csillag Istvánnal, Kádár Annával. (Acta Chirurgica, 1961)
Some Data Concerning the Problem of Interconnections between Intraadventitial Spaces of the Pulmonary Arteries and the Lymph Vessels. Többekkel. – The Significance of Morbid Anatomical Statistics in the Evaluation of the Geriatric Aspects of Gerontology. Többekkel. (Acta Morphologica, 1961)
Haematuria mint félrevezető tünet extrarenalis tumor kapcsán. Mátyus Endrével. (Magyar Sebészet, 1961)
Über den Zusammenhang zwischen den Erkrankungen der peripheren Venen und Lymphgefässen. Papp Miklóssal. (Acta Medica, 1962)
Intravénás hyaluronidase infusio hatása a myocardium experimentális lymphoedemájában. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1962)
A perifériás vénák és nyirokerek megbetegedése közötti összefüggés. Papp Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1962)
Kórbonctani gyakorlatok. Egy. segédtankönyv. (Bp., 1962
2. kiad. 1966
3. kiad. 1969
4. kiad. 1974
5. kiad. 1977
6. kiad. 1981
7. kiad. 1985)
Az érpótlás mai helyzete. (Magyar Tudomány, 1963)
Boncolási anyagunkból származó néhány ritka szívfejlődési rendellenesség. Összefüggés egyéb fejlődései rendellenességekkel. Csontai Ágostonnal, Halmai Zsuzsával. – Fejlődési rendellenesség és histoplasmosis. Márk Istvánnal. (Gyermekgyógyászat, 1963)
Érelváltozások a hydronephrotikus és pyelonephrotisos vesékben. Szeker Jánossal, Szinay Gyulával. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1963)
Feinstrukturelle Untersuchungen bei der Anwendung von Kunstsoffgefässen. Csillag Istvánnal, Kádár Annával. – A Newly Discovered Hungarian Surgical Print from the 16th Century. (Acta Chirurgica, 1963)
A különböző eredetű, nem arteriosclerotikus érelváltozások morphologiai hasonlóságáról. Doktori értek. (Bp., 1964)
Egészségügyi ABC. Főszerk. Ill. Kálmánfi János, Kovács Tibor, Köpeczi Bócz István. (Bp., 1967
2. átd. és bőv. kiad. 1970
3. átd. és bőv. kiad. 1974
4. átd. és bőv. kiad. 1978
5. jav. kiad. 1985)
Az orvosképzés Nagy-Britanniában. (Felsőoktatási Szemle, 1969)
Arterial Lesions and Arteriosclerosis. Monográfia. Szerk. (London–New York–Bp., 1974)
Functional Pathology of the Endometrium and Cervical Biopsy Specimens. – A méhnyálkahártya funkcionális pathológiája. Monográfia. Tóth Ferenccel. (Bp., 1976)
Kórszövettani gyakorlatok. Egy. tankönyv. (Bp., 1978
2. kiad. 1983)
Atalante grafico della arteriosclerosis. (Bologna, 1980)
Jegyzet a boncmester alsófokú szakképzéshez. (Az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1981)
A magyar pathomorphológiai tudomány 50 évének eredményei. (A Magyar Pathológusok Társasága megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából. Tanulmányok. Szerk. is. Józsa Lászlóval s Lusztig Gáborral. Kecskemét, 1982)
Transmural Plasma Flow in Atherogenesis. Monográfia. Detre Zoltánnal, Veress Bélával. (Bp., 1983)
A Magyar Pathológusok Társasága megalapításának 50. éves jubileuma alkalmából, a Társaság által rendezett ünnepi tudományos ülés előadásai. Szerk. Józsa Lászlóval és Lusztig Gáborral. (Kecskemét, 1983)
Experimentally Induced Acute Changes in Veins Studied by Scanning Microscopy. Fuchs, U.-val és Kádár Annával. (Acta Morphologica, 1987)
Cardiac Lymph Circulation and Cardiac Disorders. Solti Ferenccel. (Bp., 1989)
Új Egészségügyi ABC. Főszerk. (Bp., 1990)
Barret-oesophagus gyermekekben. (Orvosi Hetilap, 1990. 24.)
Az aspirációs citológiai vizsgálatok. Az Országos Pathológiai Intézet és az Országos Onkológiai Intézet szakmai kollégiumának állásfoglalása. Eckhardt Sándorral. (Orvosi Hetilap, 1991. 41.)
A magnézium-orotát terápia hatásának morfológiai aspektusai koleszterindús diéta nyomán kialakult érfali elváltozásokban. Takács Évával. (Orvosi Hetilap, 1997. 36.).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 2005. jan. 19.)
Kádár Anna–Kerényi Tibor–Schaf Zsuzsa: J. H. (Orvosi Hetilap, 2005. 13. és 2005. 24.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013