Jellinek Harry
Jellinek Harry

2024. február 29. Csütörtök

Jellinek Harry

orvos, patológus

Születési adatok

1924. november 25.

Rimaszombat, volt Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

2005. január 6.

Budapest

Temetési adatok

2005. február 3.

Budapest

Farkasrét


Család

Nagyszülei: Jellinek Bertalan fakereskedő, Eckstein Cecília; Lendvay Pál, Sável Karolina.

Szülei: Jellinek Henrik (1892. dec. 15. Székelyudvarhely–1962. okt. 2. Bp Temetés: 1962. okt. 8. Farkasrét) fakereskedő, városi tisztviselő, Lendvay Aranka (1900. márc. 24. Miskolc–1981. aug. 28. Bp. Temetés: 1981. szept. 22. Farkasrét). Jellinek Henrik testvére: dr. Jellinek József (1889. dec. 25. Beszterce, Beszterce-Naszód vm.) ügyvéd és dr. Jellinek Adorján (1891) orvos, bőrgyógyász.

Felesége:

1. 1951-től Süle Éva (= Süle Genovéva. 1915. júl. 9. Mátramindszent, Heves vm.–1992. júl. 9. Bp. Temetés: 1992. júl. 27. Farkasrét) orvos, a budapesti IX. kerületi Tüdőgondozó Intézet tüdőgyógyász főorvosa, Süle József (†1936. nov. 29. Mátramindszent. Temetés: 1936. dec. 2. Mátramindszent) mátramindszenti körjegyző és Kursinszky Stefánia tanítónő leánya. Elvált. Leánya: dr. Jellinek Kinga orvos, aneszteziológus főorvos.

2. 1970-től Daróczy Judit (1943–) orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár. Leánya: Jellinek Judit.

Iskola

A rimaszombati egyesült protestáns gimnáziumban éretts. (1943), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1950), kórbonctani és kórszövettani szakorvosi vizsgát tett (1953), az orvostudományok kandidátusa (1959), doktora (1965).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE II. sz. Kórbonctani Intézete gyakornoka, tanársegéde (1950–1953), egy. adjunktusa (1953–1962), egy. docense (1962–1968), tanszékvezető egy. tanára (1968. júl. 1.–1994. jún. 30.), közben a BOTE Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese (1962–1965). Az Országos Pathológiai Intézet igazgatója (1984–2001).

Kísérletes érpatológiával, az erek regenerációjával, transzplantációjával és az érfal kórbonctani elváltozásainak vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a vénafal hiányának pótlása, a különböző eredetű, nem arterioszklerotikus érelváltozások morfológiai hasonlósága, az ún. fibrinoid nekrózis kialakulása és előfordulása terén. Vizsgálta még a pajzsmirigy és az epehólyag nyirokérrendszerét és ezek patológiai elváltozásait, a szívfejlődési rendellenességek kórszövettani okait, a perifériás vénák és a nyirokerek megbetegedéseit. Magyarországon az elsők között népszerűsítette a szervátültetés jelentőségét a gyógyításban.

Egyetemi tankönyvei (Kórszövettani gyakorlatok, 1956; Kórbonctani gyakorlatok, 1962) a magyar orvosi szakirodalom évtizedeken át forgalomban volt klasszikus munkái. Kórszövettani gyakorlatok c. műve 179 kórszövettani elváltozást ismertetett, több mint kétszáz színes és fekete-fehér mikrofotográfiával illusztálva.

Emlékezet

Nyolcvanadik születésnapján a Magyar Pathológusok Társasága tudományos ülést rendezett tiszteletére (2004 őszén). Budapesten (Németvölgy, XII. kerület Csörsz utca 10.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1994–1997), az MTA Pathológiai Bizottsága elnöke, Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottsága tagja. A Magyar Arteriosclerosis Társaság és a Magyar Pathológusok Társasága elnöke.

Az Európai Patológusok Társasága elnökhelyettese, a Nemzetközi Patológiai Akadémia Magyarországi Tagozatának alapító elnöke.

Elismerés

Érdemes orvos (1958), Munka Érdemrend (arany, 1984), a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje (2004).

Jendrassik Ernő-emlékérem (1965), Semmelweis-emlékérem (1972), Akadémiai Díj (többekkel, 1973), Baló József-emlékérem (1984), Szent-Györgyi Albert-díj (1993), Genersich Antal-díj (1994), Romhányi György-emlékérem (1995).

Paul Linser-díj (Németország, 1991), Ratschow-díj (1994), a Heidelbergi Egyetem Érme (1995).

Szerkesztés

A Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle szerkesztője (1961–1985).

Főbb művei

F. m.: Die Sklerose der Gefässe des Myometrium und der Ovarien. Szinay Gyulával. (Acta Morphologica, 1951. 3.)
Adatok a meningitis spinalis tuberculosa chronica klinikai és kórbonctani képéhez. Erdős Zoltánnal. (Gyermekgyógyászat, 1952. 9.)
Nagy vacuolás vesehámsejt degeneratio. Hollósi Katalinnal és Róna Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1952. 50.)
A New Method of Restoring Defects in the Wall of Great Abdominal Veine. Csillag Istvánnal és Novák Istvánnal. (Acta Morphologica, 1953. 2.)
A vena cava inferior experimentális defectusának pótlása vékonybéllel. Csillag Istvánnal és Novák Istvánnal. – A vesehámsejtek hydropicus átalakulása. Hollósi Katalinnal és Róna Györggyel. (Kísérletes Orvostudomány, 1953)
A vena portae sérülése sebészi és experimentális szempontból. Csillag Istvánnal és Novák Istvánnal. (Magyar Sebészet, 1953)
A sósav szövetnecrosist előidéző hatásának felhasználása a lumen megnagyítás nélküli anastomosis képzésére. Csillag Istvánnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1954)
Prevention of Portal Death by Means of Hypothermia. An Experimental Study. Csillag Istvánnal és Egedy Elemérrel. (Acta Morphologica, 1954. 3.)
Vizsgálatok a nyirokcapillarisok működéséről. 4. Fehérjetárolás a nyirokcapillarisok endothelsejtjeiben. Földi Mihállyal, Rusznyák Istvánnal és Szabó Györggyel. (MTA Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1954. 1.)
A vena portae ideiglenes leszorítása által okozott halál elkerülése hypothermia alkalmazásával. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1954. 1.)
A mesterséges collateralis keringés létesítésének új módja. Hedri Endrével, Haranghy Lászlóval és Csillag Istvánnal. (MTA Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1955. 2.)
Kísérleti adatok a gyomorvérzés pathogenesiséhez. Csillag Istvánnal és Gergely Rezsővel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1955
angolul: Experimental Data to the Pathogenesis of Gastric Haemorrhage. Acta Morphologica, 1955. 1-2.)
Besondere Granulomatöse Erkrankungen des Retikuloendothelialen Systems. Szinay Gyulával. (Acta Morphologica, 1955. 3-4.)
Vizsgálatok a pajzsmirigy nyirokérrendszeréről. Földi Mihállyal, Szabó Györggyel. 10 táblával. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1955 és külön: Bp., 1955)
The Diffuse Meningeal Spread of Glioms. Gliomatosis meningeum. Többekkel. – Granulomatöse „Wabenlungen”. Szinay Gyulával. – Neue Methode zur Bildung eines künstlichen Kollateralkreislaufes. Többekkel. (Acta Morphologica, 1955–1956. 1.)
Bonctechnika. Róna Györggyel. 61 ábrával. (Bp., Művelt Nép, 1955
2. átd. és bőv. kiad. Bp., Medicina, 1958)
Fate of Vegetable Substances Used in Vessel Grafting. Csillag Istvánnal. (Acta Morphologica, 1956. Supplementum)
Szénhidrát-anyagcsere és kálium 5. Szénhidrát-anyagcsere és kálium májártalomban. Magyar Imrével és Vágó Erzsébettel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1956)

Kórszövettani gyakorlatok. Egy. segédtankönyv. Tóth Ferenccel. (Bp., Művelt Nép, 1956
2. részben átd. kiad. Bp., Medicina, 1958
3. átd. és bőv. kiad. 1961
4. átd. kiad. 1965
5. kiad. 1968
6. kiad. 1971
7. jav. kiad. 1975
8. kiad. 1978
9. kiad. 1983 és utánnyomások)

Experimental „Closed” Gastro-Entero and Entero-Entero Anastomosis. Csillag Istvánnal. (Experimental Medicine and Surgery, 1957)
Az epehólyag nyirokérrendszere és ennek pathológiai jelensége. Rényi-Vámos Ferenccel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1957. 1-2. és külön: Bp., 1957)
Észlelések BCG-vel védoltott gyermekek tuberculosisának klinikumában és szövettanában. Erdős Zoltánnal. (Orvosi Hetilap, 1957. 45.)
A Comparison of the Experimental Results for Gastric Haemorrhage of Arterial Origin with Resection and Autopsy Material. Csillag Istvánnal és Gergely Rezsővel. (Surgery, Gynecology and Obstetrics, 1958)
Herbeiführung eines künstlischen Kollateralkreislaufs zwischen Milz und Niere bei Kaninchen und dessen Wirkung auf die experimentelle Nephritis. Többekkel. (Acta Morphologica, 1958. 3.)
Cholecystitishez csatlakozó pancreatitis és duodenitis. Rényi-Vámos Ferenccel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1958. 4-5.)
A transplantatio és szerepe a gyógyításban. Csillag Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1958. 32.)
A vérzéscsillapítás ősi módjaitól a mai érsebészetig. Csillag Istvánnal. (Élővilág, 1958. 4.)
Szervek átültetése. Csillag Istvánnal. – A transzplantáció és szerepe a gyógyításban. Csillag Istvánnal. (Természettudományi Közlöny, 1958)
Kísérleti adatok a vénafal regeneratiojának pathomorphológiájáról. Kand. értek. (Bp., 1959)
Über die Häufigkeit der Herzentwicklungsanomalien und ihre Enstehungsfaktoren. Csontai Ágostonnal. – Zur Regeneration des in der Homioplastisch transplantierten Venenwand herbeigeführten Defektes. Csillag Istvánnal. – Entwicklung elastischer Fasern in der regenerierten Venenwand nach Ablösung des Transplantes. Regenerationsuntersuchungen an der Aorta. Csillag Istvánnal. (Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 1959)
A kórboncolás statisztikai eredményeinek tanulsága a gerontológia geriátriai vonatkozásaiban. Többekkel. A Magyar Biológiai Társaság Gerontológiai Szakosztályában elhangzott előadás. (MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1959. 3-4.)
A szívfejlődési rendellenességek gyakorisága, megoszlása és a kialakulásukban szerepet játszó tényezők. Csontai Ágostonnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1959)
Az öregkori tuberkulózis diagnosztikai problémái. Gidáli Júliával és Tabák Péterrel. (Tuberkulózis, 1959)
Cortison kezelés utáni mellékvese-bevérzések állatkísérletek kapcsán insulin shockban. Barta Lajossal és Beregi Edittel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1959)
Kísérletek ereken. Csillag Istvánnal (Emlékkönyv a Budapesti I. sz. Sebészeti Klinika 50 éves és Hedri Endre egyetemi tanárságának 10 éves évfordulójára. [Hedri-emlékkönyv.] Bp., 1959)
Központi idegrendszeri struktúrával bíró nyaki daganat csecsemőben. Gerlóczy Ferenccel. (Gyermekgyógyászat, 1959. 5.)
Protektive Wirkung eines vasoaktiven, flavonhaltigen Crataegusextraktes beim Adrenalin-Lungenoedem der Ratte. Többekkel. (Folia Angiologica, 1959)
A Budapesti Orvostudományi Egyetem 1957. évi tudományos munkássága. Gorácz Gyulával. (Felsőoktatási Szemle, 1959. 2.)
Változások az érsebészet koncepciójában. Csillag Istvánnal. (Természettudományi Közlöny, 1959)
A tüdőartériák intraadventitialis terei és a nyirokerek közötti kapcsolat kérdéséről. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1960. 2-3.)
Hämaturie als irreführendes Symptom bei extrarenalem Tumor. Mátyus Endrével. (Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 1960)
Über die Wirkung von Infektion und Verschluss der Nierenhöhlensystems auf die kontralaterale Niere. Többekkel. (Acta Chirurgica, 1960. 3.)
Regeneration of the Wall of Large Veins with Different Grafts. Csillag Istvánnal. (Acta Chirurgica, 1960. 4.)
Takayashu’s Disease and Tuberculosis. Többekkel. (Acta Medica, 1960. 1.)
Hazai műanyag érprotézisek alkalmazásának eredményei kísérletekben. Csillag Istvánnal és Kádár Annával. (Orvosi Hetilap, 1960. 27.)
A műanyagok szerepe az érsebészet fejlődésében. (Élővilág, 1960. 4.)
Regeneration of Vessel Walls after the Implantation of Knitted Synthetic Tubes. Csillag Istvánnal és Kádár Annával. (Acta Chirurgica, 1961. 1.)
Haematuria mint félrevezető tünet extrarenalis tumor kapcsán. Mátyus Endrével. (Magyar Sebészet, 1961)
Some Data Concerning the Problem of Interconnections between Intraadventitial Spaces of the Pulmonary Arteries and the Lymph Vessels. Többekkel. – The Significance of Morbid Anatomical Statistics in the Evaluation of the Geriatric Aspects of Gerontology. Többekkel. (Acta Morphologica, 1961–1962)
Intravénás hyaluronidase infusio hatása a myocardium experimentális lymphoedemájában. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1962)
A perifériás vénák és nyirokerek megbetegedése közötti összefüggés. Papp Miklóssal. A IV. Angiológiai Világkongresszuson elhangzott előadás. Prága, 1961. (Orvosi Hetilap, 1962. 26.
németül: Über den Zusammenhang zwischen den Erkrankungen der peripheren Venen und Lymphgefässen. Acta Medica, 1962. 4.)

Kórbonctani gyakorlatok. Egy. segédtankönyv. (Bp., Medicina, 1962
2. kiad. 1966
3. kiad. 1969
4. kiad. 1974
5. kiad. 1977
6. kiad. 1981
7. kiad. 1985)

Az érpótlás mai helyzete. (Magyar Tudomány, 1963. 9.)
Fejlődési rendellenesség és histoplasmosis. Márk Istvánnal. (Gyermekgyógyászat, 1963. 2.)
Boncolási anyagunkból származó néhány ritka szívfejlődési rendellenesség. Összefüggés egyéb fejlődései rendellenességekkel. Csontai Ágostonnal és Halmai Zsuzsával. (Gyermekgyógyászat, 1963. 9.)
Érelváltozások a hydronephrotikus és pyelonephrotisos vesékben. Szeker Jánossal és Szinay Gyulával. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1963)
Feinstrukturelle Untersuchungen bei der Anwendung von Kunstsoffgefässen. Csillag Istvánnal és Kádár Annával. (Acta Chirurgica, 1963. 3.)
A Newly Discovered Hungarian Surgical Print from the 16th Century. (Acta Chirurgica, 1963. 4.)
A különböző eredetű, nem arteriosclerotikus érelváltozások morphologiai hasonlóságáról. Doktori értek. (Bp., 1964)
Das histologische Bild einiger Oligoanurischen Zustände. Rényi-Vámos Ferenccel és Zombori Margittal. (Acta Medica, 1966. 3-4.)
Effect of Painting with Acid on Muscular Type Small Arteries. Többekkel. – Fibrinoid Necrosis of the Vascular Wall Induced by Painting with Acid. Többekkel. (Acta Morphologica, 1966. 2.)
Új elképzelések és lehetőségek az érpathológiában kutatási eredményeink alapján. Többekkel. (MTA Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1967. 3-4.)
Az érfalátáramlás szerepe a coronaria elváltozások kialakulásában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1967. 2.)

Egészségügyi ABC. Főszerk. Jellinek Harry. Ill. Kálmánfi János, Kovács Tibor, Köpeczi Bócz István. (Bp., Medicina, 1967
2. átd. és bőv. kiad. 1970
3. átd. és bőv. kiad. 1974
4. átd. és bőv. kiad. 1978
5. jav. kiad. 1985). Új Egészségügyi ABC. Főszerk. Jellinek Harry. Főmunkatárs Takács Éva. (Bp., Medicina, 1990)

Különböző károsító tényezők hatására kialakuló elváltozások muscularis típusú ereken, kísérletekben. Kóczé Antallal és Szemenyei Klárával. (Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1968. 1.
angolul: Experimental Injury of Muscular-Type Blood Vessels by Chemical Agents. Acta Morphologica, 1968. 2.)
Effect of Experimental Lymph Congestion on Coronary Artery Permeability in the Dog. Többekkel. – Relationship of Elastic Fibre Production with Smooth Muscle Cells and Pulsation Effect in Large Vessels. Kádár Annával és Veress Bélával. (Acta Morphologica, 1969. 2.)
Az aorta nyirokereinek elektronmikroszkópos vizsgálata atherogen étrenden tartott patkányokban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1969. 51.)
Az orvosképzés Nagy-Britanniában. (Felsőoktatási Szemle, 1969. 7-8.)
Electron Microscopic Examination of the Incorporation of Synthetic Vascular Prostheses. Többekkel. (Acta Morphologica, 1970. 1.)
Vascular Changes in Small and Large Arteries in Rapid Hypertension as an Atherosclerosis Provoking Factor. (Acta Morphologica, 1971. 2.)
Effect of Elastase in vitro on Small Mesenteric Arteries of Rats with Experimental Hypertension. Electronic Microscopic Observations. Bálint Andrással és Nagy Zoltánnal. (Acta Morphologica, 1972. 1-2.)
Permeability of Aorta in Hypercholesterolaemic Rats. Bálint Andrással és Nagy Zoltánnal. (Acta Morphologica, 1972. 3-4.)
Experimental Vascular Prosthetics as a Model of Vascular Regeneration. Többekkel. (Acta Morphologica, 1973. 1.)
Arterial Lesions and Arteriosclerosis. Monográfia. Szerk. 68 táblával. (London–New York–Bp., Akadémiai Kiadó–Plenum Press, 1974)
Permability of the Post-Ischemic Rat Aorta. Többekkel. (Acta Morphologica, 1975. 1.)
Functional Pathology of the Endometrium and Cervical Biopsy Specimens. Monográfia. Tóth Ferenccel. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1976)
Scanning Electronic Microscopic Examination of in vitro Cultured Cells by Different Methods. Többekkel. (Acta Morphologica, 1977. 1.)
Influence of Membrane Active Substances on Cell Surface Morphology of Cultured Aortic Endothelial Cells. Többekkel. (Acta Morphologica, 1977. 2-3.)
Atlante grafico della arteriosclerosi. Monográfia. (Bologna, 1980)
Jegyzet a boncmester alsófokú szakképzéshez. (Az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1981)
A magyar pathomorphológiai tudomány 50 évének eredményei. (A Magyar Pathológusok Társasága megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülés előadásai. Kecskemét, 1982. okt. 14–16. Szerk. is. Józsa Lászlóval és Lusztig Gáborral. Kecskemét, 1982)
Transmural Plasma Flow in Atherogenesis. Monográfia. Detre Zoltánnal és Veress Bélával. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1983)
Aortic Endothelial and Smooth Muscle Cell Interactions in Culture. Csonka Évával. (Acta Morphologica, 1986. 3.)
Effects of Cardiac Lymphostasis on Sinus Nodes. Többekkel. (Acta Morphologica, 1986. 4.)
Further Studies on the Intravenously Administered Fat Arterioslerosis Model. Többekkel. (Acta Morphologica, 1987. 1-2.)
A keringési rendszer betegségei, kockázata és szociológiai okai. Árvay Attilával és Makara Péterrel. (Biztató. „…őrizd meg jól az életed” Az MTA és az MTV közös ismeretterjesztő sorozata előadásai. Szerk., sajtó alá rend. Szollár Lajos. Bp., Akadémiai Kiadó, 1988)
Experimentally Induced Acute Changes in Veins Studied by Scanning Microscopy. Fuchs, U.-val és Kádár Annával. (Acta Morphologica, 1989. 1-2.)
Cardiac Lymph Circulation and Cardiac Disorders. Solti Ferenccel. (Bp., 1989)
Barret-oesophagus gyermekekben. (Orvosi Hetilap, 1990. 24.)
Az aspirációs citológiai vizsgálatok. Az Országos Pathológiai Intézet és az Országos Onkológiai Intézet szakmai kollégiumának állásfoglalása. Eckhardt Sándorral. (Orvosi Hetilap, 1991. 41.)
Az intézeti halálozásról az igazságügyi orvosszakértő szemszögéből. (Orvosi Hetilap, 1992. 11.)
A magnézium-orotát terápia hatásának morfológiai aspektusai koleszterindús diéta nyomán kialakult érfali elváltozásokban. Takács Évával. (Orvosi Hetilap, 1997. 36.).

Irodalom

Irod.: források és műveiről: Lendvay Aranka és Jellinek Henrik fatermelő (Rimaszombat) házasságot kötöttek. (Az Újság, 1922. okt. 15.)
Farkas Károly: Jellinek Harry–Tóth Ferenc: Kórszövettani gyakorlatok (Orvosi Hetilap, 1957. 25.)
Jellinek Harry egyetemi tanári kinevezése, 1968. júl. 1. (A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Évkönyve, 1968/69. Bp., 1970)
Megemlékezés Haranghy Lászlóról. (MTA Orvosi Tudományok Közleményei, 1976. 1.)
Haranghy László. Jellinek Harry búcsúztatója. (Orvosi Hetilap, 1976. 8.)
Vas György: Arterial Lesions and Arteriosclerosis. (Magyar Tudomány, 1976. 3.)
Akadémiai tagajánlás. (Magyar Tudomány, 1984. 10-11.)
Elhunyt Jellinek Harryné Süle Genovéva. (Magyar Nemzet, 1992. júl. 18.)
Jellinek Harry egyetemi tanári felmentéséről, 1994. jún. 30. (Magyar Közlöny, 1994. márc. 10.)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 2005. jan. 19.)
Kádár Anna–Kerényi Tibor–Schaff Zsuzsa: J. H. (Orvosi Hetilap, 2005. 13. és 2005. 24.).

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2004. (Bp., 1999–2003)
Hübners Who is Who Magyarországon. 2003–2005. (Zug, 2003–2005).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/113582 (Jellinek Henrik gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-698S-NG7?i=55&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AWZK9-G9ZM (Jellinek Henrik halotti anyakönyve)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6L6C-T69?i=6&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7WD3-DW6Z (Jellinek József és Kisfaludi Mária Magdolna házassági anyakönyve)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPX3-9G21?i=722&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQKD8-4CL9 (Lendvay Aranka születési anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/113583 (Jellinek Henrikné Lendvay Aranka gyászjelentése)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2021

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője