József Dénes
József Dénes

2021. február 26. Péntek

József Dénes

építészmérnök

Születési adatok

1941. november 18.

Orosháza, Békés vármegye

Halálozási adatok

1996. november 1.

Budapest


Család

Szülei az ajkai timföldgyárban dolgoztak. Sz: Szabó Gizella. F: Ütő Amália, a Szent István téri Általános Iskola ének-zene tanára. Leánya: József Janka (1970–); fia: József Bálint (1973–).

Iskola

Általános és középiskoláit Ajkán végezte (1960-ban éretts.), az ÉKME Építészmérnöki Karán végzett (1965), a műszaki tudomány kandidátusa (1987). Az MLEE esztétika szakon (1979), a BME Mérnöktovábbképző Intézetében urbanisztikai továbbképző tanfolyamon végzett (1983).

Életút

Az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó Beruházási Osztály műszaki ellenőre (1965–1968), az Alumíniumipari Tervező Vállalat (ALUTERV) Tervező és Kutató Intézet tervező építészmérnöke (1968–1986), az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium főmérnöke (1986–1989). Az MTA Kutatásszervezési Intézete (KSZI) tud. főmunkatársa (1989–1996); egyúttal vezető tervezőmérnök (1987-től). Finnországban állami ösztöndíjas (1973). Az MTA–TMB-n Harasta Miklós aspiránsa (l.: 1982–1983). Az NSZK-ban CDG-ösztöndíjas vendégkutató (1988). Spanyolországban (1983), Indiában (Chandigarh-ban, Ahmedabadban (1993–1994 és 1996), és a párizsi Le Corbusier Intézetben járt hosszabb tanulmányúton (1995). Pályafutásának kezdetén alumíniumipari létesítmények: irodaépületek, acélszerkezetű és előregyártott vasbeton szerkezetű egy- és többszintes ipari csarnokok tervezésével foglalkozott, majd érdeklődése az építészeti formatervezés kérdései felé fordult. Különösen fontos építészetelméleti és -esztétikai tevékenysége, jelentős eredményeket ért el az ipari építészeti környezet vizsgálata terén. A modern információesztétikai és környezetesztétikai kutatások egyik magyarországi kezdeményezőjeként új esztétikai elemzési módszert dolgozott ki, amellyel elsők között tanulmányozta az építészeti örökség védelmének hazai lehetőségeit.

Elismertség

A Magyar Urbanisztikai Társaság Környezetesztétikai Tagozatának egyik alapítója, szervezője. Az Építésztudományi Egyesület Színdinamikai Szakosztályának vezetőségi tagja (1986-tól).

Elismerés

Az Alkotó Ifjúság Pályázat I. Díja (1977), Hild János-emlékérem (1997).

Szerkesztés

A Műszaki Tervezés c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Gondolatok két Domus Áruházról. (Magyar Építőművészet, 1977)
Egy gazdaságos lakásépítési rendszer. (Valóság, 1978)
Az építészet jövője. Európai és amerikai építészek párbeszéde. (Magyar Építőművészet, 1981)
A lakás mint munkahely. (Kritika, 1982)
A szemét metamorfózisa. (Magyar Építőművészet, 1983)
Új szállodák a Duna parton. – Száz éve született Walter Gropius. (Kritika, 1983)
Tom Wolfe és a modern építészet. (Mozgó Világ, 1984)
Finnországi emlékek – épületekről, építészekről. (Vigilia, 1984)
Az építészeti környezet értékfajtái. (Magyar Építőművészet, 1986)
Az építészeti környezet esztétikai értékei. Az információesztétika építészeti alkalmazása. (Építés–Építészettudomány, 1986)
A korszerű ipari építészeti környezet. Az információesztétika alkalmazása a környezet tervezésében és értékelésében. Kand. értek. (Bp., 1986)
Egy számszerű értékelést kínáló esztétikai elemzési módszer. Az információelmélet építészeti alkalmazásai. (Magyar Építőművészet, 1987)
A környezetépítészet fejlesztésének programja. (Műszaki Tervezés, 1987)
Telepítéstudományunk hatékonysága. Tervek – végrehajtás – valóság. Többekkel. (Városépítés, 1987)
Egy történeti együttes tanulságai. Kőszeg, Jurisich tér. (Magántervezés, 1987)
A jövő építésze. Száz éve született Le Corbusier. (Kritika, 1987)
Budapest, Káposztásmegyeri városrész, I. ütem. – Jászberény, Hűtőgépgyár, készenléti lakótelep. (Műszaki Tervezés, 1988)
Az építészeti formatervezésről. – Új törekvések az NSZK építészetében. (Magántervezés, 1988)
Az információesztétika építészeti alkalmazása. (Magyar Építőművészet, 1989)
Tervezői jogosultság és szakmai érdekképviselet Nyugat-Európában. (Műszaki Tervezés, 1990)
Dilemmas der Entwicklung der Industriearchitektur. (Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen. Weimar, 1991)
Adalékok az új építési törvény előkészítéséhez. (Műszaki Tervezés, 1991)
Tetőkertek a Gellért hegyen. Egy „ökoépítészeti” vállalkozás. – Reklámkorlátozás Kaliforniában. (Falu, Város, Régió, 1994)
Organikus építészet? Makovecz Imre új gimnáziuma Sárospatakon. (Kritika, 1995)
Lakásépítés, városépítés, társadalomépítés. (Műszaki Tervezés, 1995)
Chandigarh, a túlélő funkcionalizmus. (Falu, Város, Régió, 1996)
Chandigarh As World Heritage? An Aesthetic Analysis. Technical (Bp., 1996)
Bevezetés a környezetesztétikába. (A BME Építészmérnöki Kara kiadványa. Bp., 1997)
Posztmodern színház Szatmárban. – Bán és Makovecz. (Könyv az építészetről. I. köt. Pécs, 1998).

Irodalom

Irod.: Vidor Ferenc: J. D. temetésén elhangzott megemlékezés. (Falu, Város, Régió, 1996)
Tóth Zoltán: In memoriam J. D. (Könyv az építészetről. I. köt. Pécs, 1998)
Tilhof Endre: Ajkai életrajzi lexikon. (Ajka, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013