Juhász Balázs
Juhász Balázs

2020. november 23. Hétfő

Juhász Balázs

állatorvos

Születési adatok

1918. június 18.

Szeged

Halálozási adatok

1997. március 20.

Budapest

Temetési adatok

1997. április 11.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Juhász Balázs (1873–1930), az orosházi állami polgári iskola r. tanára, Bulla Szidónia (†1954). Testvére: Gallotsik Elekné Juhász Szidónia és Juhász Ilona. F: 1948-tól Gergely Éva (1921–1991), a Beruházási Bank tisztviselője. Leánya: Juhász Éva Judit; ikerleányai: Juhász Katalin és Juhász Zsuzsanna.

Iskola

Az orosházi állami polgári iskola elvégzése után középiskolai tanulmányait – különbözeti vizsgával – Szentesen folytatta; a Horváth Mihály Gimnáziumban éretts. (1936). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán állatorvosi okl. (1941), állatorvos-doktori okl. szerzett (1942), az állatorvos-tudományok kandidátusa (1955), doktora (1964).

Életút

A JNMGE Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar Élettani Intézetében Deseő Dezső gyakornoka (1941–1944), a II. vh.-ban mint állatorvos frontszolgálatot teljesített (1944–1945), szovjet hadifogságba esett (1945–1947). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Állatorvosi Kar Élettani Intézete egy. adjunktusa (1948. jan. 1.–1953), egyúttal a III. sz. Sebészeti Klinika kísérleti állatműtőjének tud. munkatársa is (1950–1953). Az Állategészségügyi Igazgatóság laboratóriumi szakállatorvosa (1953–1954), az Állattenyésztési Kar Állatélettani Tanszék tanszékvezető egy. docense (1954. szept. 1.–1958. aug. 30.). A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Állatbonctani és Élettani Tanszéke tanszékvezető egy. docense (1958. szept. 1.–1961. jan. 31.), az Országos Állategészségügyi Intézet Mérgezés- és Gyógyszerellenőrző Osztályának vezetője (1961. febr. 1.–1969). Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Élettani Főosztályának vezetője (1969–1987), nyugdíjas tud. tanácsadója (1987–1997) Az Állatorvos-tudományi Egyetem (ÁOTE) c. egy. tanára. Állatorvos-tudományi biokémiai, élet- és kórtani alapkutatásokkal, elsősorban fiatal háziállatok emésztőtevékenységének vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az epeutak működésének élettana terén, új módszert dolgozott ki az epevezeték-záróizom (Oddi sphincter) kísérletes és klinikai vizsgálatára. Különösen értékesek a kérődző állatok fehérje-, szénhidrát-, nátrium-, magnézium- és a kálium-anyagcseréjére kapcsolatos megállapításai, ill. ezzel összefüggésben végzett takarmányozási kísérletei. A bendőfolyadék biokémiai elemzésével számos emésztési rendellenesség (pl. bendő-acidózis) kórfejlődését tisztázta.

Elismerés

Marek József-emlékérem (1993).

Főbb művei

F. m.: A ló, a szarvasmarha, a sertés és a juh vékony- és vastagbelének kalciumtartalma. Állatorvos-doktori értek. (Bp., 1942)
Az epekövek keletkezése és feloldódása. – A vas biológiai jelentősége. (Természettudományi Közlöny, 1944)
Élettani és bonctani vizsgálatok kecskegida rendellenes helyeződésű szívén: ektopatia cordis nuda partialis thoracica. Kovács Gyulával. – Ismert fermentumok jelentősége egyes betegségekben. – Fermentumok a gyógyászatban. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1949)
Clearance-meghatározások baromfiban. Bálint Péterrel, Pethes Györggyel. – Béka terhességi reakció kancák vemhességének megállapítására. Dózsa Lászlóval. (Kísérletes Orvostudomány, 1949)
Új biológiai reakció kancák vemhességének megállapítására. Dózsa Lászlóval. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1950)
Haemoglobin és methaemoglobin photometriás meghatározása és a gyakorlatban használatos haemoglobinométerek kalibrálása. Bálint Péterrel, Pethes Györggyel. (Kísérletes Orvostudomány, 1950)
Determination de la gravidité des jumens par réaction sur les grenouilles. Dózsa Lászlóval. (Acta Veterinaria, 1950)
Az intraarterialis transfusio. Többekkel. (A BOTE III. sz. Sebészeti Klinika Évkönyve. 1949–1951. Bp., 1951)
Clearance-vizsgálatok házimadarakban. Pethes Györggyel. (Marek-emlékkötet. Bp., 1951
angolul: Clearance Tests in Domestic Fowls. Acta Veterinaria, 1951)
Über das Verhalten der Wasserräume im hämorrhagischen Shock. Többekkel. (Acta Physiologica, Supplementum, 1951)
Physiologische und anatomische Untersuchungen über einen Fall von Ectopia cordis nuda partialis thoracica. Kovács Gyulával. (Acta Veterinaria, 1951)
További adatok a békán végezhető kancavemhességi reakcióhoz. Dózsa Lászlóval. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1951)
Az ileusos bél felszívódási viszonyainak vizsgálata. Mester Zoltánnal, Strehlinger Lajossal. (Orvosi Hetilap, 1951. 17.)
Állatbonctan és élettan. Állategészségügyi technikumi tankönyv. 69 táblával. (Bp., 1951
2. kiad. 1952
3. jav. kiad. 1953
4. átd. kiad. 1954
6. átd. kiad. 1958)
Háziállatok bonctana és élettana. Általános állattenyésztéstan. Állategészségügyi technikumi tankönyv. (Bp., 1951
2. kiad. 1952
3. jav. kiad. 1953
4. átd. kiad. 1954
6. átd. kiad. 1958)
A vese működése és a clearance-vizsgálata módszerei. Pethes Györggyel. – Adatok a kutya, a nyúl és a baromfi víztereinek meghatározásához. Pethes Györggyel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1952)
Az Oddi sphincter működésére vonatkozó kísérletes és klinikai vizsgálatok. 1–2. Mester Zoltánnal, Strehlinger Lajossal. (Orvosi Hetilap, 1952. 48.–1953. 47.)
Biokémia. Egy. tankönyv. Kuthy Sándorral. (Az Agrártudományi Egyetem kiadványa. Bp., 1953)
Az Oddi sphincter ritmusos tónusváltozása és a choledochus peristalticája. Fóti Mihállyal, Mester Zoltánnal. (Orvosi Hetilap, 1954)
Az epeutak physiologiája. Monográfia és kand. értek. (Bp., 1954
megjelent, kivonatosan: MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1958)
Last Effect of Nerve Operations on the Tonus of the Bile Ducts. Mester Zoltánnal. (Gastroenterologia, 1956)
Az aceton és az acetecetsav kimutatása vizeletből. (Kísérletes Orvostudomány, 1956)
Ketonanyagok egyszerű kimutatása. (Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karának Közleményei, 1956)
Properties of Staphylococcal Strains and the Identification of Enterotoxin. Takács Jánossal. 1 táblával. (Acta Veterinaria, 1956)
Nitrogén tartalmú anyagok meghatározása bendőfolyadékból. Ammónia, karbamid, nemfehérje és össznitrogén. Szegedi Bélával. – Adatok a titánsárga Mg meghatározásához. File J.-nével. (Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karának Közleményei, 1957)
Az idegműtétek hatása az epeutak tónusára hosszabb idővel a beavatkozás után. Mester Zoltánnal. (Magyar Sebészet, 1957)
Egyes gyógyszerek hatása az Oddi sphincter működésére. Mester Zoltánnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1957)
Pharmakologische Wirkungen auf die Funktion des Sphincter Oddi. (Acta Veterinaria, 1957)
Vizsgálatok Staphylococcus törzsek tulajdonságaira, különös tekintettel az élelmiszer-mérgezésekből izolált törzsekre. Takács Jánossal. – Staphylococcusok enterotoxinja és az enterotoxin kimutatása. Takács Jánossal. (Élelmezési Ipar, 1957)
Silótakarmányok N-tartalmú anyagainak egyszerű meghatározása. Gertner Mihállyal, Szegedi Bélával. (Állattenyésztés, 1957)
Az epeutak működésének vizsgálata. (A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei. Bp., 1958)
A vér ammóniatartalmának meghatározása. Szegedi Bélával. (Kísérletes Orvostudomány, 1958)
A juhmáj vérkeringésének vizsgálata. Gertner Mihállyal, Szegedi Bélával. (Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának Közleményei, 1958)
A felfúvódás keletkezésének mechanizmusa. (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve, 1958)
Háziállatok élettana. Egy. jegyz. (Debrecen, 1959)
A nitrogén-transzformáció kérdése kérődzőkben. (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve, 1959)
Magnézium-anyagcsere. (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve, 1960)
Az Oddi sphincter finomabb működésének vizsgálata áramlást regisztráló berendezéssel kombinált röntgenmetodikával. Gertner Mihállyal, Szegedi Bélával. (Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának Közleményei, 1960)
A tej keletkezése. (Természettudományi Közlöny, 1960)
Vizsgálatok az Oddi sphincter működésének finomabb mechanizmusára. Gertner Mihállyal, Szegedi Bélával. – A vér karbamid- és összfehérje–nitrogén meghatározása mikrodiffúziós módszerrel. Szegedi Bélával. (Kísérletes Orvostudomány, 1961)
Az ammónia jelentősége a kérődzők anyagforgalmában. – Adatok a magnézium-tetánia kifejlődéséhez. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1961)
Az előgyomorban végbemenő emésztőfolyamatok jelentősége, különös tekintettel a tejtermelésre. – A takarmány emészthető fehérjetartalmának hatása a vér karbamid és koleszterin tartalmára szarvasmarhákon. (Állattenyésztés, 1961)
A tejelválasztás szabályozása. (Természettudományi Közlöny, 1961)
Szövetek összfehérje–nitrogén tartalmának meghatározása mikrodiffúzióval. Szegedi Bélával. (Állattenyésztés, 1962)
Éhezés hatása a bendőfolyadék ammóniatartalmára, pH-jára és a vér karbamid-, koleszterin- és cukorkoncentrációjára. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1962
németül: Die Wirkung von Hungern auf den Ammoniakgehalt und das Ph der Pansenflüssigkeit sowie auf die Harnstoff-, Cholesterin- und Zuckerkonzentration im Blut. Acta Veterinaria, 1962)
A takarmányok N-tartalmú vegyületeinek sorsa és jelentősége a kérődzők anyagforgalmában. Doktori értek. (Bp., 1962)
Ganglionbénítók és mási idegi támadású anyagok hatása az epeutak működésére. Gertner Mihállyal, Szegedi Bélával. (Kísérletes Orvostudomány, 1963
angolul: Effects of Ganglion Blocking and Other Nervous System Influencing Agents on the Function of the Biliary Tract. Acta Physiologica, 1962)
Nitrogénkörfolyamat kérődzőkben. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1963)
Sertéskísérletek aflatoxint tartalmazó keveréktakarmányokkal. Többekkel. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1964)
Leggyakoribb baromfimérgezések. (A baromfitartás egyes gazdasági és állat-egészségügyi kérdései. Szerk. Derzsy Domokos. Bp., 1968)
A különböző érterületekből vett vér egyes összetevőinek változása juhokban, bendő-acidosis esetén. Szegedi Bélával. – Vizsgálatok a juh bendő-acidosisának gyógykezelésére. Szegedi Bélával. – Könnyen emészthető, szénhidrát okozta bendőemésztési rendellenesség kórfejlődése. Szegedi Bélával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1968)
Újabb adatok a szarvasmarhák ásványi anyagforgalmának zavaraihoz. Témadokumentáció. (Bp., 1969)
A karbamid elbomlása és annak szabályozása a kérődzőkben. (Állattenyésztés, 1970)
A kérődzők takarmányozási és anyagforgalmi betegségei. (Takarmányártalmak, hiánybetegségek. Bp., 1972)
Vizsgálatok a borjak és malacok Eschericia coli okozta betegségeinek megelőzésére és gyógyítására Stimulexszel. Bóné Lászlóval, Kunffy Zoltánnal. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1972)
Hízósertések aminosav-ellátásának megállapítása a vérplazma egyes paramétereinek meghatározásával. Jécsai Györgynével, Szelényiné Galántai Marianne-nal. – ÁHIB növendék sertés és néhány külföldi sertésfajta aminosav-ellátottságának összehasonlítása. Jécsai Györgynével, Szelényiné Galántai Marianne-nal. – Bendőkivonat hatása borjak és malacok emésztőrendszerére. Többekkel. (Állattenyésztés, 1974)
Kísérletek a bárányok korai elválasztására. Többekkel. – A bendőfolyadék és a vér egyes paramétereinek változása takarmánymegvonás hatására juhokban. Jécsai Györgynével, Szegedi Bélával. (Állategészségügyi és Takarmányozási Közlemények, 1978)
Az emésztés-élettani vizsgálatok tervezése és értékelése. Ifj. Baintner Károllyal, Szegedi Bélával. (Állattenyésztési kísérletek tervezése és értékelése. Szerk. Czakó József. Bp., 1982)
Húshasznosítású szarvasmarha- és juhtenyésztési tanácskozás Szécsényben. Márton Katalinnal. – Víz- és energiaforgalmi változások kérődzőkben szomjazás és NaCl-terhelés után. Keresztes Miklóssal, Szegedi Bélával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1982)
A rizshéj jelentősége a kérődzők takarmányozásában. Többekkel. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1982)
Az ammónia és a sav–bázis egyensúlyzavarok hatása az előgyomrok motorikájára. Szegedi Bélával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1983 és Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Közleményei, 1984)
NPN-készítmények vizsgálati rendszere juhokon. Szegedi Bélával. – Az angóranyulak gyomoremésztésének fejlődése. Jécsai Györgynével, Szelényiné Galántai Marianne-nal. – In vitro multienzimes módszer a növényi fehérjék emészthetőségének megállapítására. Jécsai Györgynével, Szelényiné Galántai Marianne-nal. – Különböző nemesítésű hüvelyes magvak és fehérjék minősítése kémiai és biológiai vizsgálatokkal. Jécsai Györgynével, Szelényiné Galántai Marianne-nal. (Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Közleményei, 1984).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Kutas Ferenc: J. B. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1997)
Szelényiné Galántai Marianne: J. B. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1997)
Mészáros M. János: Az állatorvos-képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai. (Bp., 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013