Juvancz Iréneusz
Juvancz Iréneusz

2021. április 11. Vasárnap

Juvancz Iréneusz, ifj.

orvos, biometrikus

Születési adatok

1910. december 10.

Budapest

Halálozási adatok

1982. július 22.

Budapest


Család

Sz: Juvancz Iréneusz, id. (1882–1950) pedagógus, matematikus, statisztikus, Révész Irma középiskolai tanár. Hárman voltak testvérek: öccse a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) iparági főkonstruktora, nővére testnevelő tanár (a II. vh. végén, Budapest ostromában vesztette életét) volt. F: 1939-től Vidos Anna. Fia: Juvancz Zoltán (1950–) kémikus, az MTA doktora, ill. Juvancz Péter (1943–) orvos, belgyógyász, farmakológus és Juvancz Gábor (1947–1972) fizikus.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1935), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1940), az orvostudományok (biometria) kandidátusa (1960).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Élettani Intézete gyakornoka (1935–1936), az I. sz. Belgyógyászati Klinika gyakornoka (1936–1940), egy. tanársegéde (1940–1948). A WHO ösztöndíjasa (Londonban és Oxfordban, 1948–1949), a Népjóléti Minisztérium, ill. az Egészségügyi Minisztérium Statisztikai Osztályának vezetője (1949–1953). Az MTA Matematikai Kutató Intézet Orvosi Csoportja, ill. a SOTE Biometriai Osztály osztályvezető tud. főmunkatársa (1953–1982). A magyarországi orvosi biometriai kutatások egyik elindítója, a matematika orvostudományi alkalmazásának magyarországi úttörője. Alapvetően új eredményeket ért el a matematikai statisztika orvosi-biológiai alkalmazásainak bevezetése és a klinikai gyógyszerkipróbálások statisztikai tervezése és értékelése terén.

Elismertség

A Magyar Biofizikai Társaság alapító tagja.

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955).

Főbb művei

F. m.: Basedow-kóros és hyperthyreoticus nők alkatának jellemző méreteiről. (Orvosképzés, 1939)
Bestimmung von Kalium und Natrium in Blutserum für Mikromengen. (Mikrochemie, 1940)
Lueses haemolyticus anaemia. Wallner Emillel. (Orvosi Hetilap, 1943. 15.)
Az orvosi statisztikák gondolatmenete és értékelése. (Orvosok Lapja, 1948)
Az orvosi statisztika kérdései. (Természet és Technika, 1949)
A matematikai statisztika alkalmazása az orvostudományban. (Orvosi Hetilap, 1953)
A matematikai statisztika orvosi-biológiai alkalmazásának néhány problémájáról. Lipták Tamással. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1953 és külön: Bp., 1953)
A matematikai statisztika orvosi-biológiai alkalmazásának néhány problémájáról. Kiegészítés. Lipták Tamással. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1954 és mindkét tanulmány együtt: Bp., 1954)
A matematikai statisztika alkalmazása. (Klinikai laboratóriumi diagnosztika. Bp., 1955)
On Recording the Results of Acute Experiments. (Acta Medica, 1958)
Contribution to the Problem of Statistical Results and Scientific Inference. (Acta Medica, 1959)
Újabb szempontok orvosi kísérletek tervezéséhez és értékeléséhez. Kand. értek. (Bp., 1960)
A biometria fogalma és alkalmazásának általános szempontjai. (Magyar Tudomány, 1962)
Pszichometria. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1963)
A tanulmányokat megelőző munka az orvosoknál. Csáki Péterrel. (Felsőoktatási Szemle, 1964)
Index-tulajdonságok szerepe az orvosi biológiai kutatásban. Monográfia. (Bp., 1965)
Prophylactic Use of Amantadine during Hong Kong Influenza Epidemic. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1970)
A VIREGYT – amantadin hydrochlorid – therápiás hatékonyságának vizsgálata influenzajárványokban. Máté Jánossal, Simon Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1971. 17.)
Ne elégedjünk meg a szignifikancia vizsgálatával! – A szóródás – diszperzió – orvosi jelentősége, mérése és okai. (Orvosképzés, Supplementum, 1974)
Biometriai jegyzet az Orvostovábbképző Intézetben tartott tanfolyamok hallgatói számára. (Bp., 1974
2. kiad. 1977)
Az 1–60 hónapos budapesti gyermekek testi fejlettsége, szociodemográfiai és morbiditási viszonyai. Előzetes jelentés. Többekkel. (A Népességtudományi Kutatóintézet Közleményei. 45. Bp., 1977
angol és orosz nyelven is)
A biometria orvosi alkalmazásának alapjai. Egy. jegyz. Paksy Andrással. (Bp., 1979)
A 0–8 éves budapesti gyermekek egyes testméreteinek alakulása. Többekkel. (A Népességtudományi Kutatóintézet Közleményei. 52. Bp., 1982
angol és orosz nyelven is)
Orvosi biometria. Monográfia és egy. tankönyv is. Paksy Andrással. (Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1982. aug. 12.)
Paksy András: J. I. (Orvosi Hetilap, 1982. 41.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013