Kajtár Márton
Kajtár Márton

2024. április 14. Vasárnap

Kajtár Márton

kémikus

Születési adatok

1929. december 16.

Nagyatád, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1991. június 21.

Budapest


Család

Sz: Kajtár Márton (†) állatorvos, Kogler Irma magyar–történelem szakos középiskolai tanár. Testvérei: Kajtár László, Kajtár Tibor, Kajtár Pál, ill. Kajtár Mária, Kajtár Zsófia. Orvos öccse, Kajtár Tibor 1956-tól Belfastban élt, a Ballymenai Kórház főorvosa volt. F: 1956-tól Miklós Judit vegyész. Fia: Kajtár Márton (1958–) fizikus; leánya: Kajtár Judit (1961–) orvos.

Iskola

Elemi iskoláit Keszthelyen, Gödöllőn és Kaposvárott, középiskoláit Kaposvárott és Pannonhalmán végezte, a pannonhalmi Dante Gimnáziumban (= Bencés Gimnázium) éretts. (1948). A Szegedi Tudományegyetemen kémiai–biológia szakon tanult (1948–1949), vegyész okl. szerzett (1952), doktorált (1959), a kémiai tudományok kandidátusa (1968), doktora (1986).

Életút

Az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék tanársegéde (1952–1964), egy. adjunktusa (1964–1969), egy. docense (1969–1987), egy. tanára (1987. júl. 1.–1991. jún. 21.). A bonni Friedrich Wilhelm Egyetem Humboldt-ösztöndíjasa (1970–1971). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1964–1967).

Peptid- és szénhidrátkémiával foglalkozott, kiroptikai spektroszkópiai vizsgálatokat végzett. Jelentős eredményeket ért el a gamma-poliglutaminsavak és oligo-glutaminsavak szintézisének vizsgálata terén. Különösen jelentős népszerűsítő–tudományos ismeretterjesztő tevékenysége. Részt vett a magyarországi középiskolai kémiatanítás korszerűsítésében, a modern, komplex természettudományi oktatás kialakításában. 

Emlékezet

Budapesten (Kelenföld, XI. kerület Bartók Béla út 61.) élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el; Székesfehérvárott nyugszik. Emlékét őrzi a Kajtár Márton-alapítvány, amely kétévenkénti ülésein Kajtár Márton-díjjal jutalmaz egy-egy friss diplomást, doktoranduszt és fiatal kutatót (a szerkezetkutatásban elért eredményeiért, 1995-től). Az Alapítvány továbbá Kajtár Márton-emléklapot ad át egy sikeres kémiatanárnak, valamint Kajtár Márton-emlékéremmel ismeri el kiváló eredményeket elért professzorok munkásságát. A Kutató Tanárok Országos Szövetsége Kajtár Márton-emlékjutalmat ad át egy adott évben a legsikeresebben működő kémiatanárnak (2007-től). 

Elismertség

Az MTA Elméleti Szerves Kémiai Bizottsága titkára (1974-től), Anyag- és Molekulaszerkezeti Bizottsága tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) tagja.

Elismerés

Akadémiai Díj (kiroptikai spektroszkópiai tevékenységéért, 1986), Bruckner Győző-díj (posztumusz, 1998).

Szerkesztés

A Természet Világa szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Sztereoizomer gamma-poliglutaminsavak szerkezetének igazolása szintézis útján. Egy. doktori értek. (Bp., 1959)
Über mesoide Gamma-Poly-glutaminsäuren. Bruckner Győzővel. (Acta Chimica, 1959)
A projektív kémiai képletek helyes értelmezése és egyöntetű szerkesztése. Bruckner Győzővel, Kucsman Árpáddal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
Vitális jelentőségű szénvegyületek keletkezésének lehetősége a Földön az élet megjelenése előtt. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
The Optical Rotatory Dispersion of Gamma-Linked Oligo- and Polypeptides of Glutamic Acid. Bruckner Győzővel. (Tetrahedron Letters, 1966)
Sztereoizomer gamma-poliglutaminsavak és glutaminsav-gamma-oligopeptidek szintézise. Kand. értek. (Bp., 1966)
A modern szerkezeti kémia új ága. A konformációs analízis. 1–2. (Természet Világa, 1970)
A cirkuláris dikroizmus metodika felhasználása biológiai molekulák vizsgálatában. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1972)
A szénvegyületek molekulaszerkezetének alapjai. (Kémiatanárok V. Országos Konferenciájának előadásai. Bp., 1972)
Aromatic Chromophores. Snatzke, G.-vel
Snatzke, F.-fel. (Fundamental Aspects and Recent Developments in Optical Rotatory Dispersion and Circular Dichroism. London, 1973)
Ciroptical Properties of Selenium Compounds. Snatzke, G.-vel. (Organic Selenium Compounds. Their Chemistry and Biology. New York, 1973)
Secondary Structure of Glycosaminoglycans. Kajtár Judittal, Németh-Csóka Mihállyal. (Acta Morphologica, 1976)
Egy egyszerű kvantumkémiai közelítő módszer. (Fizikai Szemle, 1977)
Miért piros a paprika? (Természet Világa, 1977 és 2001)
Az anyag szerveződése. 1–3. Bartucz Máriával. (Természet Világa, 1978)
Sztereoizomerek szintézise a pirido[1,2-a] pirimidinszármazékok körében. Többekkel. – Ciklodextrinek komplexei színes vegyületekkel. Budai Zsuzsannával, Szejtli Józseffel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1978)
Az aromás szénhidrogének. Bartucz Máriával. – Heteroatomos molekulák. 1–2. Bartucz Máriával. (Természet Világa, 1979)
Benzodiazepin származékok optikai aktivitásának elméleti számítása. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1980)
Egy tanítvány emlékezései Bruckner Győző 80. születésnapján. (Természet Világa, 1980)
Synthesis and Rearrangement of 13-thiaprostanoids. Többekkel. (Tetrahedron, 1982)
A ciklopeptidek és a ciklikus dilaktámok szintézise és térszerkezet-vizsgálata. (Kémiai Közlemények, 1982)
Constitution and Absolute Stereochemistry of the Antibiotic Sarubicin A. Többekkel. (Journal of Antibiotics, 1983)
The Structure of Deoxyluteins. Többekkel. (Acta Chimica, 1984)
Conformational Studies of Adenosine 5’-phosphoro-diamidates. Többekkel. (Biopolymers, 1984)
A kiroptikai spektroszkópia alkalmazása a szerves kémiai szerkezetkutatásban. Doktori értek. (Bp., 1985)
Kiroptikai spektroszkópia. Ángyán Jánossal, Surján Péterrel. (Molekulaspektroszkópia. Szerk. Kovács István, Szőke József. Bp., 1985)
A cukrok konformációja. (Természet Világa, 1988)

 

tankönyvei: Bruckner Győző: Szerves kémia. I. 1. köt. Nyílt szénláncú vegyületek. Átd. Kucsman Árpáddal. (4. átd. kiad. Bp., 1961)
Bruckner Győző: Szerves kémia. I. 2. köt. Aminosavak, peptidek, fehérjék, szénhidrátok. Átd. Kucsman Árpáddal. (4. átd. kiad. Bp., 1961)
Szerves kémia. III. 1. köt. Heterociklusos vegyületek. Bruckner Győzővel, Kucsman Árpáddal. (Bp., 1964)
Szerves kémia. III. 2. köt. Porphinvázas vegyületek, heterociklusos alkaloidok, nucleosidok, nucleotidok, nucleinsavak. Bruckner Győzővel, Kucsman Árpáddal. (Bp., 1965)
Szerves kémiai tematika és példatár. I–II. köt. Kucsman Árpáddal. (Bp., 1970
2. kiad. 1973)
Szerves kémia. Nomenklatura. I. köt. Kucsman Árpáddal. (Bp., 1971)
Szerves kémia. I. köt. Szénvegyületek csoportosítása és elnevezése. Oktatási segédanyag. (Bp., 1973)
Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok. Többekkel. (Bp., 1974)
Molekulák elektronszerkezete. 1. Kémiatanárok továbbképzési anyaga. Előadásvázlatok. Összeáll. (Bp., 1975)
Szerves kémia. 1. Tankönyvpótló jegyz. (Bp., 1977)
Szerves kémia. 3. Molekulák térszerkezete, az élő természet legfontosabb szénvegyületei. Egy. jegyz. (Bp., 1977)
Szerves kémia. 4. Reakciók. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1978)
Kémia. Tankönyv a gimnáziumok 2. osztálya számára. Varga Ernővel. (Bp., 1978
2. kiad. 1979
3. kiad. 1980
4. kiad. 1981
5. kiad. 1982
6. kiad. 1983
10. kiad. 1994
13. kiad. 1998
18. kiad. 2003
19. kiad. 2005)
Szerves kémia. Természetes szénvegyületek kémiája. Egy. jegyz. (Bp., 1982)
Változatok négy elemre. Szerves kémia. I–II. köt. Egy. tankönyv. A képleteket Bobák Tibor rajzolta. (Bp., 1984
hasonmás kiad. 2009).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1991. jún. 25.)
Kucsman Árpád: K. M. (Természet Világa, 1991)
Törő Tímea: Egy nyelven beszéltek. Így éltem. K. M. vallomása. (Természet Világa, 1992)
Beck Mihály: Változatok egy elemre. K. M. emlékének. (Természet Világa, 1996)
Szabolcs József: Mozaikok K. M. életéből. (Magyar Kémikusok Lapja, 2001)
Hollósi Miklós: K. M.: Változatok négy elemre. – Hollósi Miklós: K. M. rövid életrajza. (A kémia tanítása, 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője