Káldor Antal
Káldor Antal

2024. február 29. Csütörtök

Káldor Antal

belgyógyász, farmakológus, orvos

Születési adatok

1925. június 15.

Budapest

Halálozási adatok

2005. december 24.

Budapest


Család

Sz: Káldor Sándor kereskedő, Weidinger Júlia. Hárman voltak testvérek. F: Forgács Lilla orvos, a Kőbányai Gyógyszergyár Orvosi Osztályának vezetője.

Iskola

A budapesti Mátyás Király Gimnáziumban éretts. (1943), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1955), az orvostudományok kandidátusa (1965), doktora (1977). 

Életút

A Charité Poliklinika laboránsa (1943–1944), majd a II. világháború végén munkaszolgálatos (1944–1945). A Honvéd Tiszti Kórház csapatorvosa, osztályos orvosa (1951–1956; századosi rangban szerelt le: 1956). A BOTE III. sz. Belgyógyászati Klinika egy. tanársegéde (1955–1959), a BOTE, ill. a SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika osztályvezető egy. tanársegéde (1959–1967), tud. osztályvezető főorvosa (1967–1977). A Szent János Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályának igazgató főorvosa (1977–1982). Az Orvostovábbképző Egyetem, ill. a HIETE I. sz. Belgyógyászati Klinika egy. tanára (1982. júl. 1.–1992. dec. 28.). A londoni Guy’s Hospital ösztöndíjasa (1964), majd Glasgow-ban és Londonban WHO-ösztöndíjas (1969).

A magyarországi klinikai farmakológia iskolateremtő egyéniségeként, nemzetközileg is elismert kutató tudósaként, a májműködés, ill. elsősorban a cukorbetegség patológiájával, az orális antidiabetikumok hatásmechanizmusával foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a máj vegyes oxidációjú enzimrendszere működésének feltárása, ill. az ezzel összefüggő gyógyszer-interakciók mechanizmusának tanulmányozása terén.

Elismertség

A Magyar Diabetes Társaság alapító főtitkára (1970–1972), a Magyar Farmakológiai Társaság Klinikai Szekciójának titkára (1967-től). Az International Society of Clinical Pharmacology alelnöke (1972-től). 

Szerkesztés

Az Orvosi Hetilap munkatársa (1959–1963). A European Journal of Clinical Pharmacology (1970-től), az International Journal of Clinical Pharmacology, Therapy and Toxicology (1971-től) és a Therapie [France] c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (1973-tól). 

Főbb művei

F. m.: Tetrajod-phenolphtalein kicsapódása alacsony albumin–globulin kvóciensű szérumokban. Braun Pállal, Kisfaludy Sándorral. (Orvosi Hetilap, 1950. 47.)
Vizsgálatok az egyes májfunkciók közti „vetélkedés” kérdéséről. Szabó Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1950. 48.)
Papírchromatographiás vizsgálatok. 1. Aminosav-keverékek analysise. Braun Pállal, Kisfaludy Sándorral. (Orvosi Hetilap, 1951. 37.)
Vérnyomásméréses vizsgálatok csapatnál. (Honvédorvos, 1952)
„Vetélkedés” a májon és a vesén át ürülő anyagok között. Braun Pállal, Szabó Györggyel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1952
angolul: Competition between Substances Excreted by the Liver and the Kidney. Acta Medica, 1953)
A csapatorvosi gyakorlatban előforduló eszméletvesztésekről. – A Thorm-próba felhasználása fekélybetegség aktivitásának megítélésére. Várkonyi Andrással. (Katonaorvosi Szemle, 1954)
Rheumás láz és endocarditis lenta együttes előfordulása. Kincses Antallal, Németh Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1954. 29.)
Intravénás dextroze hatása a keringő eosinophil sejtek számának változására. Várkonyi Andrással. (Orvosi Hetilap, 1955. 32.)
Adatok az essentialis hypertonia és az ulcus összefüggéséhez. Gömöri Pállal, Rubányi Pállal. (Magyar Belorvosi Archívum, 1956)
Eosinophilia a mellkasi izzadmányban INH-kezelés kapcsán. Németh Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1956. 27.)
Fruktose-tartalmú csicsókaméz alkalmazása cukorbetegek étrendjének kiegészítésére. Láng Edittel. (Orvosi Hetilap, 1958. 26.
németül, angolul és franciául: Therapia Hungarica, 1958)
Adatok az orális antidiabetikumok hatásmechanizmusához. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1958. 49.)
Effect of Tolbutamide on Bile Secretion. – The Mode of Action of Oral Antidiabetic Compounds. Pogátsa Gáborral. (Lancet, 1959)
Májszeletek glykogenolysisének gátlása Tolbutamiddal. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1959. 16.)
A koszorúér-megbetegedések sebészi kezelésének mai állása. (Orvosi Hetilap, 1959. 36.)
Az oralis antidiabetikumok használata. (Orvosi Hetilap, 1959. 42.)
Tolbutamid hatása a széntetraklorid okozta májártalomra. Szinay Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1959. 52.)
Direct Inhibition of Hepatic Glycogenolysis by Tolbutamide. Pogátsa Gáborral. (Lancet, 1960)
A vincamin vércukorcsökkentő hatásának vizsgálata. Szabó Zoltánnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1960)
Tolbutamid hatása az epeelválasztásra. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1960. 20.)
Adatok a Carbutamid idegrendszeri hatásához. (Orvosi Hetilap, 1960. 45.)
A Magyar Belgyógyász Kongresszus előadásai. Budapest, 1960. nov. 22–26. Szerk. (Bp., 1961)
Adatok a Carbutamid „cholagog” hatásához. Buzási Györggyel, Pogátsa Gáborral. (Magyar Belorvosi Archívum, 1961)
A cukorbetegség per os kezelésének újabb eredményei. (Orvosi Hetilap, 1961. 49.)
The Direct Hepatic Action of Oral Hypoglycaemic Agents. Pogátsa Gáborral. (Acta Medica, 1962)
A szulfanilurea-készítmények hatása a máj cukorleadására. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1962. 42.)
Klinikai tapasztalatok Oradiannal. Pálos László Ádámmal. (Orvosi Hetilap, 1962. 44.)
Chlorpropamide hatása a máj glykoneogenesisére. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1962. 51.
angolul: Effect of Chlorpropamide on Urea Synthesis and Glyconeogenesis in the Liver. Diabetes, 1965)
Adatok a vércukorcsökkentő szulfonilureák hatásához. Kand. értek. (Bp., 1963)
Über die Wirkung des Chlorpropamid auf die Glykoneogenese der Leber. Pogátsa Gáborral. (Acta Medica, 1963)
Carbutamid és 2-desoxy-D-glukóz hatása a máj cukoranyagcseréjére. Pogátsa Gáborral, Rózsa Katalinnal. (Orvosi Hetilap, 1963. 46.)
Inzulin – orális antidiabetikumok. (A terápia aktuális kérdései. Szerk. Braun Pál és Fekete György. Bp., 1964)
Insulin, Bucarban és 2-desoxy-D-glukóz hatása alkohollal mérgezett állatokban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1964. 10.)
Hypoglykemizáló szulfonilureák hatása a máj isoproterenol okozta glycogenolysisére. Pogátsa Gáborral, Vizi E. Szilveszterrel. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1965)
A szűrővizsgálatok jelentősége diabetesben. Pogátsa Gáborral. (Orvosképzés, 1965)
Cukorbetegek szűrővizsgálata Budapesten. Pogátsa Gáborral, Rados Máriával. (Orvosi Hetilap, 1966. 48.)
Klinikai pharmacologia. Egy. tankönyv. (Bp., 1967)
Adatok a chlorothiazidok diabetogen hatásának mechanizmusához. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1967)
Alpha-methyldopa a hipertónia kezelésében. (Magyar Belorvosi Archívum, 1968 és A hipertónia gyógyszeres kezeléséről. A Magyar Belgyógyász Társaság tudományos ülése. Szerk. Lehoczky Dezső. Bp., 1968)
A hipertónia korszerű kezelésének klinikofarmakológiai elvei. Gömöri Pállal. (Orvosképzés, 1968)
Antihipertenzív szerek hatása az intrinsic szívfrekvenciára. Juvancz Péterrel. (Orvosi Hetilap, 1969. 22.
angolul: Effect of Antihypertensive Drugs on the Intrinsic Heart Rate. British Medical Journal, 1969)
A plasma K-strophantosid-szint alakulása. Somogyi Györggyel. – Vércukorcsökkentő sulphonylurea-készítmények hatása a katecholaminok által fokozott máj-glycogenolysisre. Juvancz Péterrel. (Orvosi Hetilap, 1969)
Propanolol hatása a patkánymáj glycogenszintjére. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1970)
Disulfiram hatása a vér katecholamin szintjére emberen. Juvancz Péterrel. Demeczky Mihálynéval. (Orvosi Hetilap, 1971. 22.)
A helyiérzéstelenítő-hatás szerepe a patkánymáj glycogen-lebomlásának gátlásában. Pogátsa Gáborral, Vizi E. Szilveszterrel. (Orvosi Hetilap, 1971. 23.)
A plasma digitalis koncentrációja digitalis mérgezésben. Jankovics Annával, Somogyi Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1971. 25.)
Az alpha-methyldopa metabolizmusának fokozása barbituráttal, emberen. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 47.)
Gyógyszerek klinikai értékelésének tervezése és szervezése. A béta-receptor gátlók pharmacológiája. (Az orvostudomány aktuális problémái. 13. Bp., 1972)
A liquor cerebrospinalis digitalis szintjének vizsgálata. Jankovics Annával, Somogyi Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1972. 14.)
A dygoxin felszívódásának összehasonlító vizsgálata decompensáltakon és hipertóniásakon. Kocsis Ferenccel, Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1972. 30.)
Thiazidok hatása a cukorbetegségre. Kocsis Ferenccel, Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1972. 36.)
Leucin hatása a máj szénhidrát-anyagcseréjére. Nékám Kristóffal, Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1972. 47.)
A klinikai pharmacologia elvei és módszerei. A gyakorló orvos és a gyógyszer. (A gyakorló orvos enciklopédia. I–IV. köt. Bp., 1973)
Nonpharmacological Influences on Therapeutic Efficacy. Folly Gáborral, Sebestyén Katalinnal. (British Medical Journal, 1973)
Adatok a guanethidin anyagcserehatásához. Pogátsa Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1973. 9.)
A placebohatás vizsgálata antihipertenzív szerek értékelésében. Folly Gáborral, Sebestyén Katalinnal. (Orvosi Hetilap, 1973. 38.)
Guanethydin és Reserpin hatása az angiotensin érzékenységre emberen. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1974. 49.)
A gyógyszerek váratlan és nem kívánatos hatásait regisztráló monitorszisztémáról. (Az orvostudomány aktuális problémái. 22. Bp., 1975)
Gyógyszerhatások, mellékhatások és interakciók vizsgálata emberben. A keringésre ható egyes gyógyszerek vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1975)
A gyógyszerhasználat néhány problémája. (Népegészségügy, 1975)
Alphamethyldopa és phenobarbital hatása az angiotensin érzékenységre és a renin aktivitásra emberen. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1975. 1.)
A szív glikozidák és a phonbarbital kölcsönhatásáról. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1975. 14.)
Propranolol hatása a plasma renin szintre és az angiotensin érzékenységre emberen. Gachályi Bélával, Kállay Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1975. 27.)
Az intrinsic szívfrekvencia vizsgálata diabetes neuropathiában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 13.)
A clonidin – Haemiton® – hatása a plazma renin szintjére és az angiotensin érzékenységre, emberen. Gachályi Bélával. (Orvosi Hetilap, 1978. 25.)
A gyógyszerrendelés néhány sajátossága belgyógyászati osztályokon. Hajós Péterrel, Péterfai Évával. (Népegészségügy, 1979)
Egy új vegyület – m-trifluormetil-etilbenzilhidrol – hatása a máj kevert oxigenáz rendszerére. Gachályi Bélával, Szeberényi Szabolccsal. (Orvosi Hetilap, 1979. 1.)
Az alfametildopa hatása a máj vegyes típusú oxigenáz rendszerére, emberen. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 15.)
Fenilbutazon és Tolbutamid interakciója emberen. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 47.)
Krónikus betegek ápolásának időtartama a belgyógyászati osztályon. Berlin Ivánnal. (Népegészségügy, 1980)
Fogamzásgátlók hatása a szérum lipidekre, a gammaglutamyl-transpeptidázra és a D-glukársav ürítésre. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980. 42.)
A gyógyszer-információ hatékonyságának és a gyógyszerrendelés sajátosságainak vizsgálata egy megye körzeti orvosai körében. Matejka Zsuzsannával, Simon Kis Gáborral. (Népegészségügy, 1982)
A páciens és a klinikai farmakológia. (Orvosi Hetilap, 1982. 12.)
Az acetilátor fenotípus megoszlása. Az életkor hatása. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1984. 2.)
A debrisoquin hidroxiláció polimorfizmusának vizsgálata. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1986. 38.)
A humán szérum paraoxonáz-aktivitás polimorfizmusának vizsgálata gyermekekben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 12.)
A humán szérum paraoxonáz polimorfizmus. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 47.)
Tallózás a klinikai farmakológiában. (Orvosi Hetilap, 1988. 10.)
Infúzióban adagolt glucagon hatása a szalicilsav és az antipirin gyomor-bélrendszerből történő felszívódására. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1988. 48.)
A gyógyszer okozta eosinophiluria. Domján Gyulával, Fekete Ferenccel. (Gyógyszereink, 1989)
A gyógyszerterápia megkezdésének és befejezésének időpontja. (Medicina Thoracalis, 1996). 

Irodalom

Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője