Káldor Mihály
Káldor Mihály

2021. május 14. Péntek

Káldor Mihály

kohómérnök

Születési adatok

1924. december 24.

Budapest

Halálozási adatok

1998. március 13.

Budapest


Család

Sz: Káldor Árpád (1883–1955) bányamérnök, Kiss Ilona. Testvére: Káldor István. F: Pálvölgyi Edit tanítónő. Leánya: Káldor Márta és Káldor Katalin. 

Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) soproni Bánya-, Kohó és Erdőmérnöki Karán kohómérnöki okl. szerzett (1948), a műszaki tudományok kandidátusa (1957), doktora (1974). 

Életút

A budapesti Alumíniumárugyár (1948–1949), a Csepeli Fémművek üzemmérnöke (1949). A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Mechanika Tanszéke, ill. Fémtani Tanszéke tanársegéde (1949–1954); egy. adjunktusa (1954–1957), egy. docense (1957–1964), egy. tanára (1964. júl. 19.–1990. aug. 31.) és a Tanszék vezetője (1968. aug. 1.–1987. jún. 30.). Az MTA–TMB-n Geleji Sándor aspiránsa (az első magyarországi aspirantúra résztvevőjeként, 1951–1954). 

Fémek, ötvözetek újrakristályosodásának vizsgálatával, acélok alakváltozásainak vizsgálatával foglalkozott. 

Elismertség

Az MTA Kohászati Bizottsága (1958-tól) és az MTA–TMB Gépészeti–kohászati Szakbizottsága tagja (1963–1967). 

Elismerés

Akadémiai Díj (1963), Eötvös József-koszorú (1996). 

Főbb művei

F. m.: Bestimmung der Schlagenenergie von Federhämmern. (Acta Technica, 1958)
Módszer a rúdsajtolás jelenségeinek kísérleti vizsgálatára. Kand. értek. (Miskolc, 1959
megjelent, kivonatosan: NME Közleményei 1959)
Über die Rekristallisation der Legierung Cu–Ni 80/20. Szikszai M.-mel. – Verfolgung des Austenitisiervorganges mittelst Dilatometers bei unlegierten Stählen. Verő Józseffel. (Acta Technica, 1960)
Javaslat az acél szövetelemeinek elnevezésére. (Kohászati Lapok, 1961)
A Method to Reveal Austenitic Grain Size in Hardenable Steels. Verő Józseffel. (Acta Technica, 1961)
A perlit deformációjáról. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1962)
Az austenit újrakristályosodásáról. (Kohászati Lapok, 1962)
Vasötvözetek fémtana. III. köt. A vasötvözetek tana. Monográfia és egy. tankönyv is. Verő Józseffel. (Bp., 1963)
Fémtan az öntő szakmérnök hallgatók részére. K. M. és Verő József előadásai alapján összeáll. Fuchs Erik. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
Vasötvözetek tana a melegalakító szakmérnök hallgatók részére. Verő Józseffel. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
Vasötvözetek fémtana. Monográfia. Verő Józseffel. (Bp., 1966
2. jav. kiad. 1971
3. jav. kiad. 1980
4. kiad. 1987)
Terhelőerőtől független keménységi mérőszám és meghatározása. Bárczy Pállal. (Kohászati Lapok, 1967)
A káderképzés és a káderutánpótlás időszerű kérdései a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán. Berecz Endrével, Kiss Ervinnel. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
A vasötvözetek tana. Egy. tankönyv. Verő Józseffel. (Új kiad. Bp., 1967
3. kiad. 1970)
A meleg- és hidegalakítás utáni újrakristályosodás kapcsolatáról. – A Metallográfiai Tanszék. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1968)
Az újrakristályosodási vizsgálatok irányairól. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1969)
Módszer a fémes anyagok mechanikai anizotrópiájának vizsgálatára. Bárczy Pállal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1970)
Über die Rekristallisation nach warm- bzw. Kaltverformung metallischer Werkstoffe. (NME Közleményei, 1970)
A fémtan kristálytani és termodinamikai alapjai. (Az NME Fémtani Tanszék kiadványai. Miskolc, 1971)
Az ötvözetek termodinamikájának alapjai. (Az NME Fémtani Tanszék kiadványai. Miskolc, 1971)
Fémek és ötvözetek kristályosodása. (Az NME Fémtani Tanszék kiadványai. Miskolc, 1971)
Színfémek előállításának fémtani alapjairól. (I. Országos Ritkafém Konferencia. Miskolc, 1972. aug. 31.–szept. 1. Előadások. Miskolc, 1972)
A megújulás és újrakristályosodás kapcsolata 73-as sárgaréznél. Roósz Andrással. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1971)
Kristályosodási csíra keletkezése fémolvadékban. Temesi Zoltánnéval. – Kristályosodás fémolvadékban. Temesi Zoltánnéval. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1972)
Az újrakristályosodás kinematikai vizsgálata és alkalmazása az acélok melegalakításánál. Kand. értek. (Bp., 1973)
Az eutektikum kristályosodása. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1973)
Kétalkotós ötvözetek egyensúlya. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1974)
Lemezgrafitos és gömbgrafitos öntöttvas átalakulása folyamatos lehűlés közben. 1–2. Varga Ferenccel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde, 1974)
Zónaképződés ötvözetekben. Bárczy Pállal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1975)
Hegesztett csőkötés korróziójának fémtani vizsgálata. Sólyom Jenővel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1976)
Az LD-acélok minőségi kérdései. – Fémekben, ötvözetekben izotermásan lejátszódó folyamatok vizsgálatának méréstechnikai kérdései. Gácsi Zoltánnal, Roósz Andrással. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1977)
Fémtan. Monográfia és egy. tankönyv is. Verő Józseffel. (Bp., 1977
2. jav. kiad. 1996)
A Bragg-egyenlet és a reciprok rács kapcsolatáról. Kozák Imrével. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1978)
Ötvözetek szilárd állapotban végbemenő átalakulási folyamatainak termodinamikai jellemzése. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1979)
A röntgenvizsgálatok alkalmazásának lehetősége és jelentősége a hőkezelés során. (Gépgyártástechnológia, 1980)
A fémes anyag kristályai. A reális kristály. (NME Közleményei. II. Sorozat. Kohászat, 1981
és külön: Miskolc, 1981)
A fémtan szerepe és jelentősége az acélok gyártásában és felhasználásában. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1981)
Termomechanikus módszerek a meleghengerlésben. Uray Mártonnéval. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1982)
Öntészeti kézikönyv. Többekkel. (Bp., 1985)
A szerkezeti acélok minőségének fejlesztéséről. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1987)
Bevezetés a fizikai metallurgiába. Egy. tankönyv. (Bp., 1988)
Bevezetés a kristályosodás fémtanába. (Az NME Kohómérnöki Kar kiadványa. Bp., 1988
2. kiad. 1990)
A diszkontinentális precipitáció a rézzel ötvözött cinkben. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1989)
Fizikai metallurgia. Monográfia. (Korszerű technológiák a vaskohászatban. Bp., 1990)
Karbonatom interszticiós helyzete okozta alakváltozási energia ferrit és ausztenit rácsban. Kozák Imrével. (NME Közleményei. III. Sorozat. Gépészet, 1991
és külön: Miskolc, 1991)
Alumíniumötvözetek melegalakítási jelenségeinek vizsgálata. Sólyom Jenővel. – Alacsony hőmérsékletű fázisátalakulások vizsgálata Fe–12Cr–4Ni ternér ötvözetben Mössbauer-spektroszkópia segítségével. Többekkel. – Az eutektoidos acél ausztenitesedéséről. Dobránszky Jánossal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1994)
Ausztenites saválló acélban alakítás hatására keletkezett martenzites fázisok vizsgálata mikromágneses módszerrel és Mössbauer-spektoszkópiával. Többekkel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1995)
Van-e anyagtudomány, és ha van, akkor mi az? Verő Balázzsal. – Az acélok izotermás ausztenitesedésének vizsgálata. Dobránszky Jánossal, Vörös Györggyel. – A martenzites átalakulás szerepe az alakemlékezés jelenségében. Hidasi Bélával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1997). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1998. márc. 19.)
K. M. (Anyagvizsgálók Lapja, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014