Kálmán Péter
Kálmán Péter

2022. szeptember 25. Vasárnap

Kálmán Péter

belgyógyász, kardiológus, orvos

Születési adatok

1928. február 26.

Budapest

Halálozási adatok

2007. november 11.

Budapest


Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1952), belgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1958), az orvostudományok kandidátusa (1968). 

Életút

A Magyar Néphadseregnél (MN) csapatorvosi szolgálatot teljesített (1952–1956), főhadnagyi rangfokozatban leszerelt (1956). A Fővárosi István Kórház Belgyógyászati Osztályának segédorvosa (1956–1957). Az Országos Kardiológiai Intézet tud. munkatársa (1957–1969), tud. főmunkatársa (1969–1970), egyúttal a IV. sz. Belgyógyászati Klinika osztályvezető egy. tanársegéde (1959–1967) és a Fonokardiográfiai Laboratórium vezetője (1961–1967). Az Országos Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet (OTSI) igazgató főorvosa és a Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa (1970–1977), a Fővárosi Tétényi úti Kórház Kardiológiai Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa (1978–1990).

A philadelphiai Hahnemann Egyetem Kardiológiai Osztályának ösztöndíjas vendégkutatója (1963), vendégprofesszora (1981–1982). A SOTE c. egy. docense (1982-től). 

Új, modern kardiológiai hangtani diagnosztikai módszerek bevezetésével, szívhibák szívhangfelvételekkel történő vizsgálatával foglalkozott, a magyarországi fonokardiográfiai kutatások egyik elindítója. 

Elismertség

A Korányi Sándor Társaság tagja. Az Amerikai Kardiológusok Társasága tagja. 

Főbb művei

F. m.: Életkor és pangás hatása a máj és a lép distensibilitására. Gottsegen Györggyel, Hollósi Katalinnal. (Magyar Belorvosi Archívum, 1961)
Belgyógyászati megjegyzések a mitralis stenosis kezeléséhez. Bodrogi Györggyel, Gottsegen Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1961. 36.)
Considerations on the Treatment of Mitral Stenosis from Point of View of the Physician. Bodrogi Györggyel, Gottsegen Györggyel. (Cor et Vasa, 1961)
A mechanogram értéke aorta stenosisban. (Orvosi Hetilap, 1962. 16.)
Über die Rolle der Rheokardiographie bei der Bestimmung der einzelnen Herzphasen. Bodrogi Györggyel, Kusztos Dénessel. (Acta Medica, 1962)
Splenomegaly in Heart Failure. The Reason of Its Low Incidence. Gottsegen Györggyel, Hollósi Katalinnal. (Acta Cardiologica, 1962)
A rheokardiographiás vizsgálatokról. Bodrogi Györggyel, Kusztos Dénessel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1963)
Kettős hangfelvételekről. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1963. 30.)
Különböző eredetű nyílások a mitralis billentyűn. Dömötör Lászlóval, Radnai Bélával. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1964
angolul: Openings of Different Origin on the Mitral Valve. Acta Morphologica, 1964)
Ártatlan szívzörejek. Segal Bernarddal. (Orvosi Hetilap, 1964. 10.)
Új magyar görcsoldó hatásának vizsgálata angina pectorisban. Lamm Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1964. 18.)
A második szívhang vizsgálatának differenciáldiagnosztikai szerepe. – A késő-systoles zörejről. – Szívhangok sövénydefektusban, Gottsegen Györggyel, Záborszky Bélával. – A vénagörbe volumenhullámának változása és a jobbkamrai nyomások közötti összefüggés. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1965)
A funkcionális diastoles zörejekről. (Orvosi Hetilap, 1965. 6.)
A mitralis stenosis súlyossági fokának megítélése szívhangfelvétellel. Cserhalmi Líviával, Gyárfás Ivánnal. – Adatok a korrigált nagyér-transpositio diagnosztikájához. Romoda Tiborral. – Adatok a balpitvari myxoma diagnosztikájához. (Magyar Belorvosi Archivum, 1966)
Changes in AV-Conduction after Atrial Fibrillation. Gottsegen Györggyel, Gyárfás Ivánnal. (Acta Medica, 1966)
Kettős hangfelvételek értéke a gyakorlatban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1966. 29.)
Hangtani jelek néhány rheumás és congenitalis vitium kórismézésében és súlyossági fokának megítélésében. Kand. értek. (Bp., 1967)
On the Systolic Murmur in Mitral Regurgitation. Romoda Tiborral. (Acta Cardiologica, 1967)
Adatok a mitralis insufficientia systoles zörejéhez. Romoda Tiborral, Varga Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1967. 14.)
Az aorta műbillentyű okozta hangjelenségekről. Lónyai Tihamérral. (Magyar Belorvosi Archivum, 1968)
A systolés zörejek helyes értékeléséről. (Orvosképzés, 1968)
Az egyszerű mellkasröntgen-vizsgálat értéke a mitralis commissurotomiák késői eredményeinek megítélésében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1969. 5.)
A tricuspidalis billentyűhibáiról. Lónyai Tihamérral. (Orvosi Hetilap, 1972. 4.)
A nagyvérköri arteriás hypertonia hangtanáról. Voith Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1972. 51.)
A gyakoribb szív- és nagyérfejlődési rendellenességek klinikumának néhány kérdéséről a felnőttkorban. (Az orvostudomány aktuális problémái, 1974)
Phonocardiographia a klinikai gyakorlatban. Monográfia és atlasz. Voith Lászlóval, Nánássy Andrással. (Bp., 1975)
Kardiológia. Záborszky Bélával. (Iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelése. Kézikönyv. Szerk. Nyíri János. Bp., 1975)
A szerzett szívbillentyűhibák klinikumának néhány kérdéséről. Nánássy Andrással, Voith Lászlóval. (Az orvostudomány aktuális problémái, 1976)
Gyakorlati sportkardiológiai alapismeretek. Jegyz. Tompa Károllyal, Vigyázó Györggyel. (Sportorvosi ismeretek. 6. Bp., 1977)
A szerzett szívbillentyűhibák posztoperatív megítélésének néhány kérdéséről. (Az orvostudomány aktuális problémái, 1978)
Mitralis billentyű prolapsus syndromához társult infectiós endocarditises eseteink. Lengyel Máriával, Losonczy Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1987. 14.)
Klasszikus és új noninvazív eljárások a szisztolés és a diasztolés balkamrafunkció értékelésére. Szabó Zoltánnal. (Orvosképzés, 1989). 

Irodalom

Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője