Kamarás János
Kamarás János

2024. február 29. Csütörtök

Kamarás János

gyermekgyógyász, kardiológus, orvos

Születési adatok

1916. május 11.

Bóly, Baranya vármegye

Halálozási adatok

2003. augusztus 6.

Budapest


Család

Sz: Hoffmann Mária. Édesapja tanító volt. F: 1951-től Osztovics Magdolna (1927–2003) orvos, humángenetikus, teratológus. Leánya: Kamarás Katalin (1953–) fizikus, az MTA doktora és Kamarás Borbála (1956–) belsőépítész. 

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1941), gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1946), az orvostudományok kandidátusa (1975). Az MLEE általános tagozatán végzett (1970). 

Életút

A Kaposvári Megyei Kórház (1941), a Kassai Állami Kórház gyakornoka (1941–1943), a II. világháború alatt részt vett a nemzeti ellenállásban (a Honvéd Tiszti Kórházban működő, Kálló István és Aranyi Sándor által vezetett ellenállási csoport tagja, 1943–1945). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika gyakornoka (1945–1948), egy. tanársegéde (1948–1964) és a Gyermekkardiológiai Osztály vezetője (1957–1964). Az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekkardiológiai Osztálya osztályvezető főorvosa (1964–1984). C. egy. tanár. 

Gyermekkardiológiával foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a congenitalis vitiumok és a csecsemőkori pulmonális hipertónia vizsgálata terén. Új eljárást vezetett be csecsemők vérnyomásának fotoelektromos regisztrálására és az ún. centrális cianózis kardiális és pulmonális alakjának elkülönítésére. 

Elismertség

A Magyar Gyermekorvosok Társasága, a Magyar Kardiológiai Társaság vezetőségi és elnökségi tagja. Az Országos Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Kollégium tagja. Az Európai Gyermekkardiológusok Társasága r. tagja (1967-től), vezetőségi tagja (1970-től). Az Amerikai Kardiológiai Kollégium tagja (1970-től). 

Elismerés

A Medicina Kiadó nívódíja (1965), Markusovszky-díj (1966), Bókay János-emlékérem (1981), Schöpf-Merei Ágost-emlékérem (1991). 

Főbb művei

F. m.: Újszülöttellátás tapasztalatai 3500 eset kapcsán. Bodó Tiborral, Gerlóczy Ferenccel. (Gyermekgyógyászat, 1952)
Vírus eredetű meningoencephalitisek Tatabányán. Gyergyai Károllyal. (Orvosi Hetilap, 1953. 22.)
Bilanz der Penicillintherapie des Scharlachs. (Acta Medica, 1954)
Skarlatina antitoxin kimutatása emberi vérsavóban, szemiszolid közegben végzett precipitációs reakcióval. Backhausz Richárddal, Osztovics Magdával. (Gyermekgyógyászat, 1954)
Az antitoxikus immunitás alakulásáról, penicillinnel kezelt skarlátbetegeknél. Backhausz Richárddal, Székely Áronnal. (Orvosi Hetilap, 1955. 2.)
Cortison-kezelés kapcsán fellépett idegrendszeri szövődmények. Simon Györggyel. (Gyermekgyógyászat, 1959)
Pericarditis benigna acuta Bornholm-betegség után. Pataki Lenkével. (Gyermekgyógyászat, 1960)
Über die „akzidentellen” Systolengeräusche. (Acta Medica, 1960)
Festék dilutiós görbék prae- és postoperatív jelentőségéről pitvari septum defektusban. Gömöri Andrással, Pataki Lenkével. (Gyermekgyógyászat, 1961)
Festék dilutiós görbék és alkalmazásuk a vérkeringés vizsgálatakor. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1961. 8.)
Adatok az arteria pulmonalis felett hallható systolés zörejek klinikai értékeléséhez. (Gyermekgyógyászat, 1962)
Die Zeitwerte der oxymetrisch registrierten Farbstoffverdünnungskurven von 4–14 jährigen gesunden Kindern. Simon Györggyel. – Zur Bewertung systolischer Geräusche über der Arteria Pulmonalis. Die Bedeutung der Farbstoffkurve. (Acta Paediatrica, 1962)
Ivemark-syndroma az arteria carotis communis mindkét oldali emboliájával. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1964
németül: Ivemarksches Syndrom mit bilateraler Embolie der Arteria Carotis Communis. Acta Paediatrica, 1964)
Steroid Treatment in Rheumatic Fever. (Acta Paediatrica, 1965)
Ductus Botalli persistens-szel társult aortabillentyű-elégtelenség. Gottsegen Györggyel, Wessely Jánossal. (Gyermekgyógyászat, 1965)
Hallgatódzás a szív felett. Monográfia és egy. segédtankönyv. I–II. köt. Kerkovits Gyulával. Az ábrákat Rékasy László készítette. (Bp., 1965–1966
új kiad. 1995)
Csecsemők vérnyomásának fotoelektromos regisztrálása oximéterrel. Többekkel. – Kamrai septum defektus kvantitatív megítélése a hallgatódzási leletből. Csűrös Évával. (Gyermekgyógyászat, 1966)
Újabb adatok az akcidentalis systolés zörejek keletkezési mechanizmusának kérdéséhez. (Orvosi Hetilap, 1966. 8.)
A steroid therápiával szerzett tapasztalatokról febris rheumaticában. Csűrös Évával. (Orvosi Hetilap, 1966. 28.)
Megfigyelések a protosystolés csattanás keletkezési mechanizmusáról és diagnosztikai jelentőségéről pulmonalis stenosisban. Bendig Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1966. 44.)
A rheumás láz tünettanáról. (Magyar Pediáter, 1967)
Kamrai septum defektus spontán záródása. (Gyermekgyógyászat, 1968)
Diagnosztikus kérdések gyermekkori carditis acutában. (Orvosképzés, 1968)
Szívzörejek téves megítélése gyermek- és serdülőkorban. (Orvosi Hetilap, 1969)
Heveny keringési katasztrófák. (Csecsemő- és gyermekkori heveny katasztrófák. Bp., 1970)
A gyermekkardiológia aktuális kérdései. Szerk. Tanfolyami jegyz. (Bp., 1970)
Adatok a pangásos keringési elégtelenség etiológiájához és prognózisához csecsemő- és kisdedkórban. (Gyermekgyógyászat, 1970)
Szívfejlődési rendellenességek jelentősége a csecsemőhalálozásban és a szívsebészeti therápia csecsemőkori lehetőségei. (Orvosi Hetilap, 1970)
Gyermekkardiológiai gondozás. (A gyermekgondozás egyes kérdései. Bp., 1971)
Acypramin alkalmazása extracorporalis keringésben végzett szívműtétek után hyperfibrinolysisben. (Magyar Belorvosi Archívum, 1972)
A pulmonalis hypertonia klinikuma a csecsemő- és gyermekkorban. (Gyermekgyógyászat, 1972)
A pulmonalis hypertonia röntgenképe a gyermekkorban, különös tekintettel a congenitalis vitiumokra. Arató Ilonával, Csákány Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1972. 9.)
Az idiopathiás myocarditis diagnosztikus kritériumai, therápiája és prognózisa. Bendig Lászlóval. – Az idiopathiás myocarditis aetiológiája, pathogenesise és pathológiája. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 23.)
A congenitalis vitiumok születéskori gyakorisága – incidenciája – Budapesten. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 32.
angolul: Incidence of Congenital Heart Defects in Budapest. Acta Paediatrica, 1972)
Adatok a pulmonalis hypertonia pathogenesiséhez és klinikai jelentőségéhez csecsemőkori gyakori szívfejlődési rendellenességekben. Kand. értek. (Bp., 1973)
Szerzett szívbetegségek. (A gyermekgyógyászat határterületei. Bp., 1973)
A gyermekkardiológiai gondozói hálózat, különös tekintettel a kooperatív epidemiológiai és családvizsgálatokra. (Magyar Pediáter, 1973)
Pericarditis constrictiva differenciáldiagnosztikai problémái. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1973)
Date on the Differential Diagnosis of Anomalous Left Coronary Artery from Endocardial Fibroelastosis. (European Journal of Cardiology, 1974)
A congenitalis vitiumok genetikai családvizsgálata Magyarországon. Többekkel. (Népegészségügy, 1974)
A sav–bázis egyensúly jelentősége a csecsemőkori szívelégtelenségben. Fekete Farkas Pállal. (Gyermekgyógyászat, 1974)
Coarctizatio aortae az újszülöttkorban. – Ivemark-syndroma esete dextrocardiával, nagyér-transpositióval, posterior aortával, anterior és egyágú arteria pulmonalisszal. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1975)
Chronicus repetitiv supraventricularis tachycardia csecsemő- és gyermekkorban. Fábián Máriával. (Orvosi Hetilap, 1975. 2.)
A korai palliatív Shunt-műtét indikációjáról pulmonalis atresia kamrai septum-defectussal szövődött eseteiben. Oprea Valériával. – Az EKG jelentősége a tricuspedalis atresia felismerésében. Fábián Máriával. (Gyermekgyógyászat, 1977)
Supravalvularis aorta stenosis sebészi kezelésével szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 2.)
A pericarditisek aetiológiájáról, elkülönítő kórisméjéről és prognózisáról. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 34.)
Gyermekkori postoperatív permanens III.-fokú a–v blockok késői prognózisa. Kiss Andrással. (Orvosi Hetilap, 1977. 43.)
Acut contsrictiv pericarditis. Kákonyi Györggyel, Kiss Péterrel. (Gyermekgyógyászat, 1978)
Adatok a veleszületett aortabillentyű-szűkület sebészi kezelésének prognózisához. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 7.)
A gyermekkori constrictiv pericarditis tüneteiről. Záborszky Bélával. (Orvosi Hetilap, 1979. 29.)
Veleszületett szív- és nagyérfejlődési rendellenességek. (Szív- és érrendszeri betegségek. Szerk. Arnold Csaba és Jánosi András. Bp., 1983)
Tapasztalataink Prostaglandin E1-gyel újszülöttkori kardiális veszélyállapotokban. Oprea Valériával, Vázsonyi Júliával. – Újszülöttkori „kritikus” kongenitális vitiumok korai és késői prognózisa. Oprea Valériával, Vázsonyi Júliával. (Gyermekgyógyászat, 1985)
Veleszületett szívbetegségek. Gömöry Andrással. (Progresszív betegellátás. I. Szerk. Csépányi Attila. Szolnok, 1987)
Pacemaker beültetés indikációja csecsemő- és gyermekkorban. (Magyar Pediáter, 1988)
Valvularis aorta stenosis miatt operált betegek késői prognózisa. Csűrös Évával. (Magyar Pediáter, 1991)
Az endocarditis infectiosa prophylaxisa csecsemő- és gyermekkorban. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1993)
Veleszületett bal oldali pericardiumhiány. Esetismertetés és irodalmi áttekintés. Kiss Andrással, Környei Vilmossal. (Orvosi Hetilap, 1993. 31.)
Az újszülöttkori „súlyos” szívfejlődési rendellenességek korszerű kezelése. (Pediáter, 1994)
Kardiológia. Többekkel. (Bp., 1996)
Congenitalis vitiumokhoz társuló atelectasiák kóreredete és klinikai jelentősége. Piskóthy Ágnessel. (Pediáter, 1996)
A gyermekkori szívbetegségek gyakorisága. Környei Vilmossal. – A szívbetegségek klinikai manifesztációja. (Gyermekkardiológia. I. Szerk. Környei Vilmos és Lozsádi Károly. Bp., 2000)
Gyermekkardiológiai gondozóintézetek betegforgalma 1988 és 1998 folyamán. Duba Jenővel, Kiss Andrással. (Pediáter, 2000). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 2003. aug. 22.)
K. J. (Cardiologia Hungarica, 2003 és Gyermekgyógyászat, 2003)
Szatmári András: K. J. (Kardiológus, 2003 és Orvosi Hetilap, 2004. 2.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője