Kánya Ernő
Kánya Ernő

2021. október 25. Hétfő

Kánya Ernő

gépészmérnök, közgazdász

Névváltozatok

1933-ig Kindris Ernő 

Születési adatok

1904. szeptember 19.

Debrecen

Halálozási adatok

1977. május 20.

Budapest


Család

Régi nagykárolyi családból származott. Sz: Kindris János (†1920) borbélymester, Rencz Mária (†1962). Testvére: Kindris János. F: 1945-től Borbély Valéria (1903–). 

Iskola

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban éretts. (1922), a József Műegyetem Gépészmérnöki Osztályán végzett (1927), a BME-n doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (1956), a közlekedéstudományok doktora (1965). 

Életút

A Magyar Államvasutak (MÁV) Gépkocsi-üzemfőnökség motorszerelője, műszaki gyakornoka, üzemmérnöke (1927–1934), a MÁV Miskolci Fűtőházának mérnöke (1934–1935), a MÁV Egri Fűtőházának fűtőházfőnöke (1935–1938), a MÁV Budapesti Igazgatóság főmérnöke, a Vontatási Osztály osztályfőnöke és az Üzemgazdasági Osztály osztályvezető-helyettese (1938–1951). A Vasúti Tudományos Kutató Intézet (VATUKI) Műszaki Tudományos Osztályának alapító osztályvezetője (1951–1953), a Közműterv–Mélyépítési Tervező Vállalat Távfűtési Osztályának irányító tervező mérnöke (1953–1955).

A Közlekedési Műszaki Egyetem (KME), ill. az ÉKME Közlekedés-gazdaságtan Tanszék egy. tanára (1955. ápr. 1.–1959. okt. 1.), a Mélyépítési Tervező Vállalat (MÉLYÉPTERV) irányító tervező mérnöke (1959–1965). 

Közlekedés-gazdaságtannal, a különböző közlekedési ágak, elsősorban a vasút gazdaságossági vizsgálatával, a vasúti szállítási teljesítmények, ill. a vasúti beruházások komplex gazdasági és műszaki kutatásával foglalkozott. Távfűtéssel kapcsolt használati melegvíz előállítására bevezetett találmánya volt (közel 10 000 lakást láttak el vele). 

Elismertség

Az MTA Közlekedéstudományi Bizottsága és Vasúti Szakbizottsága tagja. 

Főbb művei

F. m.: Csökkentsük mozdonyaink szénfogyasztását! – A vontatójárművek gazdaságos vezetése. (Gazdaságos Vasút, 1948)
A forgótőke forgási sebességének növelése az Államvasutaknál. (Gazdaságos Vasút, 1949)
Önelszámoló egységek a MÁV-nál. (Gazdaságos Vasút, 1950)
A Magyar Államvasutak 1949. évi önköltségcsökkentési terve és az önköltségcsökkentés eddigi eredményei. (Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés, 1950)
A szén- és a villamosenergia-fogyasztás csökkentése a Magyar Államvasutaknál. (Közlekedéstudományi Szemle, 1951)
Vasútvonalak várható üzemviteli költségei. Monográfia. (A Vasúti Tudományos Kutató Intézet Kiadványai. 1. Bp., 1952)
Módszer a vasúti fuvarozási önköltség árucikkenkénti kiszámítására. Összeáll. (A Vasúti Tudományos Kutató Intézet Kiadványai. Bp., 1952)
Közlekedésgazdaságtan. 3. A vasúti járművek foglalkoztatásának gazdasági és tervezési kérdései. Egy. jegyz. (Bp., 1955)
A termelékenység kérdése a vasutaknál. Kand. értek. (Bp., 1955)
Közlekedésgazdaságtan. 3. A vasúti járművek foglalkoztatásának gazdasági és tervezési kérdései. Egy. jegyz. (Bp., 1955
2. kiad. 1957)
Közlekedésgazdaságtan. 4. Az önköltség számítása és elemzése a közlekedés területén. Egy. jegyz. (Bp., 1955
2. kiad. 1957)
Beruházások gazdasági-műszaki előkészítése. Egy. jegyz. (Bp., 1957)
A közlekedés energiagazdálkodásának alapelemei. Egy. jegyz. (Bp., 1957)
A fuvarozás mennyiségének és önköltségének összefüggése. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1957)
A munkatermelékenység kérdése a vasutaknál. (Közlekedéstudományi Szemle, 1957)
Közlekedési üzemek gazdasági-műszaki elemzése. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
Beruházások gazdasági-műszaki előkészítése. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
Az atomenergia és a közlekedés. (Közlekedéstudományi Szemle, 1958)
Gazdaságossági számítások a közlekedési ágazatok komplex fejlesztésénél. (Közlekedéstudományi Szemle, 1959)
Összehasonlító önköltségek a vasúti, a közúti és a vízi közlekedésnél. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1960)
A Fóti Gyermekváros közműve. Többekkel. (Magyar Építőipar, 1960)
Költségelméleti problémák a közlekedés gazdasági vizsgálatánál. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1961)
A vasúti szállítási teljesítmények önköltsége az összes közlekedési ágak önköltségének átfogó elméletével és a műszaki tényezők értékelésével. Doktori értek. (Bp., 1964)
A közlekedés és hírközlés fejlődési tendenciái a második ötéves tervidőszakban. (Közlekedéstudományi Szemle, 1966)
Közhasználatú távolsági közlekedési eszközök néhány gazdasági jellemzője. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1966)
A közlekedés önköltsége. Monográfia. (Bp., 1967)
A közlekedés gazdasági hatékonysága. – A vasúti kocsirakományú áruszállítás elemzésének egyik találós kérdése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1971)
A közlekedési szolgáltatások minősége. (Közlekedéstudományi Szemle, 1972)

 

szabadalma: Fűtő- és melegvíz-szolgáltató üzemeljárás és berendezés kétvezetékes távfűtéshez. (1960). 

Irodalom

Irod.: K. E. (Közlekedéstudományi Szemle, 1977). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014