Karácsonyi Sándor
Karácsonyi Sándor

2024. február 29. Csütörtök

Karácsonyi Sándor

orvos, sebész

Születési adatok

1932. április 19.

Budapest

Halálozási adatok

2013. április 7.

Budapest


Család

Sz: Karácsonyi Sándor, a Guttmann J. és Társa cég és a Haas Fülöp és Fiai Cég eladója, majd állástalan, György Mária. A család a II. világháború után Hódmezővásárhelyre költözött. F: 1957-től Ferencz Adrienne orvos, a Fővárosi László Kórház szakorvosa. Fia: Karácsonyi Sándor (1966–). 

Iskola

A Budapesti Református Gimnáziumban tanult (1942–1945), a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban éretts. (1950). A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1956), általános sebészi (1960), mellkassebészi szakorvosi vizsgát tett (1963), az orvostudományok kandidátusa (1974).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Anatómiai Intézete gyakornoka (1956–1957), az I. sz. Sebészeti Klinika gyakornoka (1957–1960), egy. tanársegéde (1960–1966), osztályvezető egy. tanársegéde (1966–1972), egy. adjunktusa (1972–1975), egy. docense (1975–1979), egy. tanára (1979–1982). A SZOTE I. sz. Sebészeti Klinika klinikaigazgató és tanszékvezető egy. tanára (1982–1992), c. egy. tanára (1992-től). A budapesti Szent László Kórház Sebészeti Osztálya osztályvezető főorvosa (1992-től). Dániában és Svédországban WHO- (1970), Angliában Royal Society-ösztöndíjas vendégkutató (1974). 

Országgyűlési képviselő (Csongrád megye, 6. sz. egyéni választókerület, 1985–1990); a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. 

Tudományos pályafutásának kezdetén gyomorsebészettel, a nyelőcső nyirokkeringésének vizsgálatával, ill. az ún. intratracheális narkózis problémájával foglalkozott. Később érdeklődése a máj patofiziológiai kutatása és a hasnyálmirigy-sebészet felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a kísérletes máj-transzplantáció keringésdinamikájának feltárása, ill. a májanyagcsere és -véralvadás összefüggéseinek vizsgálata terén. 

Elismertség

Az MTA Gasztroenterológiai és Hepatológiai Kutatásokkal Foglalkozó Bizottsága és az MTA Klinikai II. sz. Bizottsága tagja. A Magyar Orvosi Kamara alelnöke (1990–1994), a Sebészeti Szakmai Kollégium tagja.

 

A Société Internationale de Chirurgie (1979-től), az International Gastro-Surgical Club (1986-tól), a World Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery tagja (1987-től), az International Biographical Center t. tagja (1992-től). 

Szerkesztés

Magyar Sebészet c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1984-től). 

Főbb művei

F. m.: A sigma-rectum átmeneti bélszakasz vérellátása és ennek sebészi jelentősége. Pataky Zsigmonddal. (Hedri Endre-emlékkönyv. Bp., 1959)
A gyomor nyirokkeringése és klinikai vonatkozásai. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1959)
A Noradrenalin és a C-vitamin együttes hatása a vérnyomásra. Molnár Lajossal és Pataky Zsigmonddal. (Magyar Belorvosi Archívum, 1959)
Oesophageal Blood Supply and Its Surgical Significance. E. Szabó Lászlóval és Pataky Zsigmonddal. (Acta Chirurgica, 1960)
Műtéttel igazolt, spontán gyógyult epehólyag-átfúródás. Sztankay Csabával. (Orvosi Hetilap, 1960. 52.)
Intratracheális tubus hatása a gége és a légcső nyálkahártyájára. Csernohorszky Vilmossal és Ifj. Incze Ferenccel. – Kísérletes segmentalis nyelőcsőpótlás vékonybéllel. E. Szabó Lászlóval és Katona I.-vel. (Magyar Sebészet, 1961)
Experimental Operation of the Spincter of Oddi. Csontai Ágostonnal és Pataky Zsigmonddal. (Acta Chirurgica, 1961)
A narkotikumok stressor hatásáról. Csernohorszky Vilmossal és Molnár Lajossal. (Orvosi Hetilap, 1961. 2.)
A heveny, mechanikus vékonybél-elzáródás felismerésének gyakorlati kérdései. Ifj. Incze Ferenccel. (Orvosi Hetilap, 1962. 1.
németül: Acta Chirurgica, 1962)
Operationsvorbereitung und Nachbehandlung der Obstruktionsgelbsucht. Csernohorszky Vilmossal és Stekker Károllyal. (Acta Chirurgica, 1963)
Adatok a nyelőcső- és a cardiadaganatok terjedésének kérdéséhez. E. Szabó Lászlóval. (Magyar Onkológia, 1966)
Felnőttkori, arterio-mesenterialis duodenum-leszorítás és azt utánzó kórképek. E. Szabó Lászlóval és Zádory Ernővel. (Orvosi Hetilap, 1968. 52.
németül: Acta Chirurgica, 1968)
Über die Anderung der peripheren Thrombozyten- und Leukozytenzahl bei zirrhotischen Patienten mit Porta Cava Shunt. Többekkel. (Acta Chirurgica, 1969)
Sertésmáj kísérletes extracorporalis perfusiójával szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1970)
Vérkeringési változások a kísérletes máj-transzplantáció anhepatikus szakaszában. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1970
angolul: Acta Chirurgica, 1972)
Circulatory Changes in the Anhepatic Phase of Experimental Liver Transplantation. Többekkel. (Acta Chirurgica, 1972)
Über den funktionellen Lymphkreislauf des Ösophagus. Többekkel. (Zentralblatt für Chirurgie, 1972)
A coagulatios és fibrinolytikus rendszer változásai hepatektomizált kutyában. Többekkel. – Első eredményeink kísérletes májátültetéssel. Többekkel. – A metabolikus acidosis és az arteriás hypotensio kapcsolata a funkcionális májnélküli állapotban. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1972)
Az anhepatikus fázis jellemzői és jelentősége a kísérletes májátültetésben. Kand. értek. (Bp., 1973)
Új hepatectomiás módszer a májnélküli állapot tanulmányozására. Többekkel. – A hypothermia és a perfusio szerepe a máj preservatiojában. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1973)
Heveny sebészeti kórképek diagnosztikájának és differenciáldiagnosztikájának egyes kérdései. (A sebészeti ügyelet alapjai. Szerk. Szécsény Andor. Bp., 1983)
Humán embrionális Langerhans-sziget szövettenyészet klinikai transzplantálása. Farkas Gyulával és Hódi Miklóssal. (Orvosi Hetilap, 1983. 47.)
Katéteres embolizációval gyógyított poszttraumás hemobilia. Engloner Lászlóval és Vadon Gáborral. (Orvosi Hetilap, 1983. 50.)
Az NK-reakció szerepe a máj- és a hasnyálmirigy-daganatok diagnosztikájában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1984. 18.)
Superselectiv vagotomiával szerzett korai tapasztalataink a duodenalis ulcus kezelésében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1984. 37.)
Survey of Liver Regeneration Following Liver Resection by Application of Fibrin Sealant. Többekkel. (Fibrin Sealant in Operative Medicine. Berlin–Heidelberg, 1986)
A máj, az epehólyag és az extrahepatikus epeutak daganatai. (A daganatok sebészete. Szerk. Besznyák István. Bp., 1986)
Leber. (Abdominalchirurgie für die Praxis. I. Leipzig, 1988)
A Zollinger–Ellison-syndromáról operált eseteink kapcsán. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1988. 21.)
The Significance of Gastric Lymph-Vessels in the Surgical Treatment of Cancer of the Stomach. Többekkel. (Acta Morphologica, 1990)
A malignus gyomordaganatok sebészeti kezelésével szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Orvosképzés, 1990)
A mély rektum-rezekciókat követő lokális tumorrecidívák okairól és kezelésük jelentőségéről. Bende Jánossal és Nagy Attilával. (Orvosi Hetilap, 1990. 41.)
A gyomorrák sebészi kezelése kiterjesztetett nyirokcsomó-eltávolítással. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1990. 42.)
Pancreasműtétek és a diabetes mellitus. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1992)
A Budd–Chiari-syndroma kezelésének lehetőségei. Petri Andrással. (Orvosi Hetilap, 1992. 19.)
Duodenalis leiomyosarcoma operált esete. Többekkel. – A pyogen májtályog komplex kezelése. Kalmár Nagy Károllyal és Petri Andrással. (Magyar Sebészet, 1993)
A máj-echinococcosis sebészi kezelése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1993. 27.)
Bedeutung und Ergebnisse der Oesophagustranssection bei der Behandlung von Oesophagus varicenblutungen. Többekkel. (Chirurg, 1994)
A máj-transzplantáció aneszteziológiai vonatkozásai. (Aneszteziológia és intenzív terápia, 2012). 

Irodalom

Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1997). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője