Kardos Lajos
Kardos Lajos

2021. december 1. Szerda

Kardos Lajos

irodalomtörténész

Születési adatok

1891. szeptember 24.

Szentes, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1919. június 12.

Budapest


Család

Sz: Kardos Albert (1861–1945) irodalomtörténész, Szobotka Paula (1871–1896).

Iskola

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában éretts. (1909), a budapesti tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1914).

Életút

Budapesten középiskolai r. tanár (1914), majd részt vett az I. vh.-ban. Harctéren szerzett betegségében halt meg. Reformkori magyar irodalommal, elsősorban Vörösmarty Mihály és Arany János munkásságával foglalkozott. Alapvető monográfiát írt Arany Bolond Istókjáról, elsőként vetette össze azt Byron Don Juanjával, ill. mutatta ki a mű önéletrajzi elemeit. Első (és egyetlen) művéről a Nyugatban Tóth Árpád írt recenziót.

Főbb művei

F. m.: Bolond Istók a XVIII. században. (Ethnographia, 1912)
Vörösmarty ismeretlen nyelvtudományi dolgozataihoz. (Magyar Nyelv, 1912)
Adalékok Lord Byron költeményeinek magyar fordításához. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1914)
Arany János Bolond Istókja. Irodalomtörténeti tanulmány. A budapesti tudományegyetemen jutalmazott pályamunka. (Debrecen, 1914)
A „Falu bolondja” Aranynál. (Budapesti Szemle, 1916)
Arany János egy ismeretlen levele. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1916).

Irodalom

Irod.: Kerekes Emil: K. L.: Arany János Bolond Istókja. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1914)
Tóth Árpád: K. L.: Arany János Bolond Istókja. (Nyugat, 1914 és T. Á.: Bírálatok és tanulmányok. Debrecen, 1939)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013