Károlyi Alice
Károlyi Alice

2024. február 29. Csütörtök

Károlyi Alice

orvos, tüdőgyógyász

Névváltozatok

Czapek Béláné 

Születési adatok

1937. május 20.

Budapest

Halálozási adatok

2013. augusztus 12.

Budapest


Család

Dédszülei, apai: Karl Ferenc bánáti kékfestőmester, Müller Mária; Janda József (†1915. márc. 17. Bp.), gordonkaművész, a magyar kir. Operaház tagja, Hirschmann Franciska (†1912. okt. 11. Bp.). Janda Józsefet maga az első igazgató, Erkel Ferenc hívta Budapestre a prágai konzervartóriumból.

Dédszülei, anyai: Rohrmann János, a Magyar Államvasutak raktárnoka, Tröszter Emília (†1935. júl. 17. Bp. Temetés: 1935. júl. 20. Kerepesi út).

 

Nagyszülei: Károlyi József (= 1897-ig Karl József, †1941. dec. 22. Bp.) székesfővárosi főjegyző, Janda Leontin (1881. dec. 10. Bp.–1962. júl. 4. Bp.); Rohrmann János (1876. nov. 24. Bp.) műszerész, majd mechanikai és elektrotechnikai gyáros, a magyar kir. mozgófénykép-gépkezelői tanfolyam szakelőadója (†1928. nov. 23. Bp. Temetés: 1928. nov. 25. Kerepesi út), Dullay Irén.

 

Szülei: Károlyi István (1906. febr. 25. Bp.–1994. nov. 14. Bp. Temetés: 1994. dec. 2. Szent Gellért-plébániatemplom urnatemetője) orvos, bőrgyógyász főorvos, az orvostudományok kandidátusa, az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet igazgatója, Rohrmann Alice (1913. Bp.), a Könnyűipari Gyárfelszerelő Vállalat tisztviselője.

Károlyi István testvére: Károlyi Amy (= Károlyi Amália Mária Franciska, 1909. júl. 24. Bp.–2003. máj. 29. Bp.) költő, Weöres Sándor (1913. jún. 22. Szombathely–1989. jan. 22. Bp.) költő felesége. Károlyi Amy halála után Károlyi Alice lett Weöres Sándor és Károlyi Amy szerzői jogainak örököse. Károlyi Alice 2005–2006-ban aktív szereplője, anyagi és szellemi támogatója volt a csöngei Weöres Sándor–Károlyi Amy-emlékház létrehozásának.

Testvére: Károlyi István villanyszerelő szakmunkás.

Férje: 1965– Czapek Béla (1929–) gépészmérnök, hadmérnök alezredes.

Iskola

A budapesti Veres Pálné Leánygimnáziumban éretts. (1955), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1961), tüdőgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1964), az orvostudományok kandidátusa (1975), doktora (1994).

Az MLEE általános tagozatán végzett (1970).

Életút

Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet gyakornoka, tud. segédmunkatársa (1961–1964), tud. munkatársa, klinikai adjunktusa és főorvosa (1964–1980), a III. sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa (1980–1997).

A SOTE Tüdőgyógyászati Tanszéke (1983–1985), a SZOTE Tüdőgyógyászati Tanszéke meghívott előadója (1984–1987), a HIETE Tüdőgyógyászati Tanszéke előadója (1979–1997).

Pulmonológiai alapkutatásokkal, elsősorban a tüdőgyulladás és a tüdőgümőkór járványtani kérdéseivel az antituberkulotikumok mellékhatásaival foglalkozott. Értékes adatokat tárt fel az epidemiológiailag súlyos tbc kialakulásáról és felfedezési módjairól. Jelentős eredményeket ért el a felnőttkori, közösségben szerzett tüdőgyulladások diagnosztikus és kóroktani problémáinak vizsgálata és meghatározása terén. Elsőként ajánlotta Magyarországon a Mycoplasma és Chlamidia fejlődésgátló próba rutinszerű alkalmazását. Írásaiban többször is hangsúlyozta a rendszeres és a lakosságra nézve kötelező tüdőszűrések feleslegességét: úgy vélte, hogy az epidemiológiailag súlyos gümőkóros tüdőbetegségek szűrése ily módon kevésbé hatékony és rendkívül költséges. A tuberkulózis felszámolásában lényegesen eredményesebb, ha a rizikócsoportok (pl. alkoholisták, erős dohányosok stb.) gyakori szűrésére összpontosítanak a hazai egészségügyi intézmények. Ez az álláspontja megegyezett a WHO 1969-ben elfogadott ajánlásaival, amelynek lényege, hogy a járványtanilag súlyos direkt Koch-pozitív eseteket a rendszeres tömegszűrés módszerével nem lehet felfedezni, mert azok gyorsan fejlődnek ki és nem várják meg a szűrést. (Ezt az ajánlást saját vizsgálatai is alátámasztották.)

Elismertség

A Korányi Frigyes Tbc Tüdőgyógyász Társaság tagja.

Az Európai Tüdőgyógyász Társaság (1985-től), a European Organization for Research and Treatment of Cancer (1988-tól) és az American College of Chest Physicans tagja (1991-től).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője (1989–1996).

Elismerés

Markusovszky-díj (1997).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei: Az epidemiológiailag súlyos tüdőgümőkór kialakulása és felkutatása Magyarországon. Kand. értek. (Bp., 1974)
A tüdő gyulladásos betegségei. (Progresszív betegellátás. Fejezetek a betegellátás lehetőségeiről. II. köt. Szerk. Csépányi Attila. Szolnok,  1987)
A felnőttkori közösségben – területen – szerzett pneumóniák diagnózisa és etiológiája. Doktori értek. (Bp., 1992)
A környezeti ártalom
szerepe a légzőszervi megbetegedésekben. Realitások és elképzelések. Rudnai Péterrel és Várkonyi Tiborral. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., 1997).

F. m.: tanulmányai: Über die klinische Untersuchung von Baltix im Doppelblindversuch. Többekkel. (Therapia Hungarica, 1971)
Data on the Treatment of Inoperable Small-Cell Lung Cancer Patients. Többekkel. – Lung Cancer and Pulmonary Embolism. Többekkel. (Lung Cancer, 1988)
Radiological and Some Clinical Characteristics of Community Acquired Pneumonias. Többekkel. – Pulmonary Actinomycosis Cases in Hungary. 1982–1987. Többekkel. (European Respiratory Journal, 1988)
Röntgenárnyékot adó Koch-negatív tüdőbetegségek differenciáldiagnosztikai problémái. Többekkel. (Medicina Thoracalis, 1990. 10.)
A felnőttkori pneumoniák ambuláns antimikrobás kezelésének gyakorlata. 1986–1988. Krompecher Évával. (Gyógyszereink, 1991. 4.)
A tüdőtuberkulózis kemoterápiája. Böszörményi Miklóssal és Schweiger Ottóval. (Lege Artis Medicinae, 1991. 15.)
Clamydia pneumoniae: egy újabb légúti kórokozó. Többekkel. (Lege Artis Medicinae, 1991. 16.)
A Streptococcus pneumoniae kórokozó szerepe és gyógyszerérzékenysége. Krompecher Évával. (Medinica Thoracalis, 1992. 1.)
A pleura lokalizált fibrosus tumora. Soltész Ibolyával. (Magyar Onkológia, 1996. 4.)
A tüdőrák terápiája. Kanitz Évával. – A tüdőrákok epidemiológiája és diagnózisa. Kánitz Évával. Előadáskivonatok. (Magyar Belorvosi Archivum, 1996 Supplementum).

F. m.: tanulmányai a Tuberkulózis és Tüdőbetegségekben: Tüdőgümőkóros betegek nikotinelvonó kezelésének módszere. (1962)
180 alkoholista tüdőgümőkóros betegünk gyógyeredménye. Többekkel. (1963. 8.)
Adatok a Rigenicid-, Cycloserin- és Pyrazinamid-kezelés közben fellépő melléktünetek objektivitásának kérdéséhez. Molnár Máriával. (1968. 10.)
Első klinikai tapasztalataink Rifampicinnal. Többekkel. (1969. 4.)
Szűrővizsgálat szerepe a direkt vizsgálattal Koch-pozitív betegek felfedezésében. (1971. 9.)
Rifampicinnel és INH-val kezelt két beteg icterusáról. Többekkel. (1974. 3.)
Nyirokcsomó-tuberkulózis után fellépő sarcoidosis esete. (1974. 4.)
Adatok az elsődleges tüdődaganatok veseáttéteinek klinikai kórisméjéhez. Kiss Gézával. (1974. 10.)
Hörgőrák veseáttétjének élőben kórismézett esete. Többekkel. (1975. 1.).

F. m.: tanulmányai a Pneumonologia Hungaricában: A vizeletvizsgálat jelentősége a primér hörgőrák veseáttétjeinek kórisméjében. Kiss Gézával. (1976. 3.)
A therápiás immunosuppressio szövődményéről két eset kapcsán. Maróti Andorral és Vincze Egonnal. (1977. 3.)
A fiatal felnőttek tbc-incidenciájának vizsgálata Budapesten. Többekkel. (1979. 11.)
A mellhártya érintettsége Boeck-sarcoidosisban. Többekkel. (1983. 8.)
A primér pneumoniák diagnosztikus és therápiás lehetőségeiről és gyakorlatáról. (1984. 9.)
A szekunder pneumoniákról. (1985. 6.)
A negatív mellkasi előzményű betegek fertőző tbc-s megbetegedésének kialakulása Magyarországon. Szántó Judittal és Vadász Imrével. (1986. 3.)
Szövetileg igazolt jóindulatú mellhártyadaganatok. (1987. 6.)
Mycobacterium chelonei okozta tüdőfertőzés immunhiányos megaloesophagusos betegben. Többekkel. (1987. 11.)
A krónikus pneumonia diagnózis revíziója Győr-Sopron megyében. Többekkel. (1988. 1.)
A Streptococcus pneumoniae tokantigén kimutatásáról. Többekkel. (1988. 11.).

F. m.: írásai az Orvosi Hetilapban: A Libexin köhögéscsillapító hatásának vizsgálata a klinikumban. Hankovszky Máriával. (1966. 30.)
Adatok a mellkasi folyadékgyülem klinikumához. (1977. 45.)
A mellkasi folyadékgyülemek differenciáldiagnosztikai problémái. (1983. 24.)
Chylascitessel szövődött bilateriális chylothorax. Többekkel. (1984. 36.)
A Boeck-sarcoidosis kardiális manifesztációja. Többekkel. (1985. 8.)
A pleura malignus mesotheliomájának diagnózisa, terápiája és prognózisa. Egerváry Mártával és Vincze Egonnal. (1986. 36.)
Disseminált tüdőelváltozás formájában manifesztálódó pulmonális actinomycosis. Többekkel. (1988. 50.)
Az atypusos pneumoniák előfordulásáról. Többekkel. (1988. 52.)
Röntgenárnyékot adó, Koch-negatív tüdőbetegségek differneciáldiagnosztikai problémái. Többekkel. (Medicina Thoracalis, 1990)
Az abscedáló pneumoniákról. Többekkel. (1990. 10.)
A nosocomialis pneumonia néhány sajátosságáról. Többekkel. (1991. 29.)
A „területen szerzett” pneumoniák etiológiai diagnózisának költségei és az oki kórisme meghatározásának racionális taktikája. Krompecher Évával. (1992. 22.).

Irodalom

Irod.: Karl József fő- és székvárosi fogalmazó gyakornok vezetéknevének „Károlyi”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Pesti Hírlap, 1897. okt. 10.)
Elhunyt Rohrmann János. (Villamfelszerelők, Műszerészek és Látszerészek Lapja, 1928. dec. 1.)
Elhunyt özvegy Rohrmann Jánosné Tröszter Emília. (Nemzeti Újság, 1935. júl. 19.)
Rohrmann Alice és dr. Károlyi István orvos, egyetemi tanársegéd dec. 21-én házasságot kötöttek. (Nemzeti Újság, 1936. jan. 5.)
Halottaink. Dr. Károlyi István, az Országos Bőr és Nemikórtani Intézet igazgatója, 1994. nov. 14. (Orvosi Hetilap, 1995. szept. 10.)
A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)
Czeizel Endre: Weöres Sándor családfája és értékelése. [Károlyi Alice családjáról.] (Jelenkor, 2000. 7-8.)
Merklin Tímea: Mikor kerül a Weöres-házba a hagyaték? (Vas Népe, 2004. szept. 25.)
Merklin Tímea: A kis falu nagy álma. Felavatták a megújult, immár Weöresről és Károlyi Amyról elnevezett emlékházat. [Károlyi Alice Csöngén, Weöres Sándor szülőfalujában helyezte el a költőházaspár hagyatékát.] (Vas Népe, 2006. máj. 29.)
L. P.: Weöres Sándor–Károlyi Amy-emlékház Csöngén. (Vasi Szemle, 2006. 4.)
Elhunyt dr. Károlyi Alice akadémiai doktor, tüdőgyógyász főorvos. [Temetés utáni hír.] (Magyar Nemzet–Népszabadság, 2013. okt. 5.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-FJW5?cc=4133831 (Rohrmann János születési anyakönyve, 1876)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-694Q-S3X?i=296&cc=1452460 (Károlyi István születési anyakönyve, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTWR-F?i=129&wc=92QT-7M3%3A40678301%2C57613001%2C58182601&cc=1452460 (Károlyi Amy [Károlyi Mária Amália Franciska] születési anyakönyve, 1909)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DBRD-RR?i=193&cc=1452460 (Janda Józsefné Hirschmann Franciska halotti anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XC84-QYJ?i=119&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A68Z7-FG3K (Janda József halotti anyakönyve, 1915)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/384507 (Janda József gyászjelentése, 1915)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/469285 (Rohrmann János gyászjelentése, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6X1W-D8P?i=175&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6619-XVW2 (Rohrmann János halotti anyakönyve, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6GV3-36?i=202&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7QQK-TCN2 (Károlyi József halotti anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DKG9-LD6?i=131&cc=1452460 (Károlyi Józsefné Janda Leontin halotti anyakönyve, 1962)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/163979 (Dr. Károlyi István gyászjelentése, 1994)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője