Károlyi István
Károlyi István

2022. augusztus 12. Péntek

Károlyi István, nagykárolyi gr.

politikus, nagybirtokos

Születési adatok

1797. november 18.

Kaplony, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1881. június 12.

Fót, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Család

Sz: Károlyi József (1768–1803) politikus, nagybirtokos, Szatmár vm. főispánja, gr. Waldstein-Wartenberg Erzsébet. Testvére: Károlyi György (1802–1877) politikus, nagybirtokos. F: 1. 1820-tól Dillon Georgina (1799–1827). 2. 1831-től gr. Esterházy Franciska (1810–1844). 3. 1865-től br. Orczy Mária (1815–1895). Fiai: Károlyi Ede (1821–1879) nagybirtokos. és Károlyi Sándor (1831–1906) politikus, közgazdász.

Iskola

Tanulmányait a pesti kegyesrendi főgimnáziumban és a pesti egyetemen végezte. Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).

Életút

Tanulmányai befejezése után katonának állt, a Liechtenstein-huszárezredben szolgált (1817–1821). A hadseregben kapitányi rangot ért el, majd leszerelése után a párizsi osztrák követségre osztották be (1821-től). Később évekig élt Itáliában, csak 1844-ben tért haza. Pest-Pilis-Solt vm. főispánja (1848, 1867–1869), lemondott tisztjéről és visszavonult a közélettől. Valóságos belső titkos tanácsos (1871-től). A Szent István Társulat és a Magyar Írók Segélyegylete alapító elnöke. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) elnöke. Gr. Széchenyi István közeli jóbarátja, aki már az 1820-as évektől támogatta elképzeléseit. Bőkezű adományozóként 20 000 forintot adott a Magyar Tudós Társaságnak (1830-ban), majd a lótenyésztés támogatására Károlyi-díjat alapított. A forradalom idején elvállalta Pest-Pilis-Solt vm. főispáni tisztségét (1848. szept.), 20 mázsa ezüstöt ajándékozott „a haza védelmére”, továbbá felszerelte a róla elnevezett Károlyi-huszárezredet. A szabadságharc bukása után többévi várfogságot szenvedett (1849-ben, csak 1851-ben 400 000 forint váltságdíj ellenében engedték szabadon). Anyagi támogatásával épült fel – többek között – a fóti templom, az ő kezdeményezésére hozták létre a Magyar Írók Segélyegyletét (10 000 forintos alapítványával).

Emlékezet

A rákospalotai pusztájához tartozó István-hegyet bérbeadta szőlőtermesztés céljaira (1830-ban). Egy évvel később, az ideköltöző vincellérek alapították meg Újmegyer hegyközséget. A települést Új-Pest néven először Lőwy Izsák tímár, a település első bírája nevezte így, magánlevelezésében. Gr. Károlyi István tekinthető az új község megalapítójának (erről szóló oklevele, már Újpest néven 1840. ápr. 5-én kelt). Emlékét Újpesten (ma: Budapest, IV. kerület) emléktábla és szobor (IV. kerület, Szent István tér, Paulikovics Iván alkotása, 1997) is őrzi. Róla nevezték el továbbá a budapesti (újpesti) Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumot, ill. uo. a Károlyi István Lakóparkot. A Károlyi-család fóti birtokain alakították ki a Fóti Gyermekvárost (megnyílt: 1957. nov. 15-én; 1993-tól Károlyi István Gyermekközpont).

Szerkesztés

A magyar mezőgazdaság és gépészet érdekében megjelent írásai elsősorban a Falusi Gazdában jelentek meg (1858-ban).

Irodalom

Irod.: Molnár József–Hunfalvy János: A jelesebb magyar gazdák és gazdaírók arcképcsarnoka. (Pest, 1857)
Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd gr. K. I. felett. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1882)
Haynald Lajos: Emlékbeszéd gr. K. I. felett. (Bp., 1882)
Galgóczy Károly: Gr. K. I. (OMGE Emlékkönyv. I. Bp., 1883)
Bogdán István: „Becsületesen közlegénykedni”. Egy sajátos múlt századi életút. Gr. K. I. pályája. (Közgazdasági Szemle, 1988)
Buda Attila: Gr. K. I. élete. (Újpest, 1997)
Fericsán Kálmán: Kétszáz esztendeje született gr. K. I. (Honismeret, 1998)
A hallgatag mágnás. Dokumentumok gr. K. I. életéhez. Összeáll. Buda Attila. (Újpest, 2000)
Buda Attila: Pest megye első embere: gr. K. I. 1848–49-ben. (Századok, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője