Károlyi István
Károlyi István

2024. február 29. Csütörtök

Károlyi István

orvos, bőrgyógyász

Születési adatok

1906. február 25.

Budapest

Halálozási adatok

1994. november 14.

Budapest

Temetési adatok

1994. december 2.

Budapest

Szent Gellért-plébániatemplom


Család

Nagyszülei: Karl Ferenc bánáti kékfestőmester, Müller Mária; Janda József (†1915. márc. 17. Bp.), gordonkaművész, a magyar kir. Operaház tagja, Hirschmann Franciska (†1912. okt. 11. Bp.). Janda Józsefet maga az első igazgató, Erkel Ferenc hívta Budapestre a prágai konzervartóriumból.

Szülei: Károlyi József (= 1897-ig Karl József, †1941. dec. 22. Bp.) székesfővárosi főjegyző, Janda Leontin (1881. dec. 10. Bp.–1962. júl. 4. Bp.);

Testvére: Károlyi Amy (= Károlyi Amália Mária Franciska, 1909. júl. 24. Bp.–2003. máj. 29. Bp.) költő, Weöres Sándor (1913. jún. 22. Szombathely–1989. jan. 22. Bp.) költő felesége.

Felesége: Rohrmann Alice (1913. Bp.), a Könnyűipari Gyárfelszerelő Vállalat tisztviselője, Rohrmann János (1876. nov. 24. Bp.) műszerész, majd mechanikai és elektrotechnikai gyáros, a magyar kir. mozgófénykép-gépkezelői tanfolyam szakelőadója (†1928. nov. 23. Bp. Temetés: 1928. nov. 25. Kerepesi út) és Dullay Irén leánya.

Gyermeke, leánya: Károlyi Alice (1937. máj. 20. Bp.–2013. aug. 12. Bp.): orvos, tüdőgyógyász, az MTA doktora, fia: Károlyi István villanyszerelő szakmunkás.

Iskola

A budapesti Fáy András Gimnáziumban éretts. (1924), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1931), bőr- és nemibeteggyógyász szakorvosi vizsgát tett (1935), az orvostudományok kandidátusa (1965).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Bőrgyógyászati Klinika gyakornoka (1932–1935), egy. tanársegéde (1935–1938). Az Országos Társadalombiztosítási Alap (OTBA) bőrgyógyász szakorvosa (1939–1943), h. főorvosa (1943–1949). A budapesti XIX. kerületi Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet főorvosa (1949–1951), a Fővárosi Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet igazgató-főorvosa (1951–1956), az Országos Bőr és Nemikórtani Intézet (OBNI) igazgatóhelyettes főorvosa (1956–1974) és az Egészségügyi Minisztérium bőrgyógyász főelőadója (1956–1960).

A BOTE Bőr- és Nemikórtani Klinika mb. igazgatója (1972–1973). C. egy. tanár.

A bőrbetegségek és a nemi betegségek, elsősorban a szifilisz és a gonorea megelőzésével, diagnosztikai és közgészségügyi kérdéseivel, új terápiás eljárásokkal foglalkozott. Vizsgálta az újra jelentkező szifilisz és egyéb nemibetegségek, valamint szövődményeik társadalmi okait, a preventív intézkedések eredményeit, a látens prostitúció és a nemibetegségek összefüggéseit. Jelentős szerepet játszott a magyarországi bőr- és nemibeteggondozó hálózat fejlesztésében, kutatta a hazai antivenereás kezdeményezések intézményesített történetét.

Elismerés

Kiváló orvos (1959), Munka Érdemrend (arany, 1974).

Kaposi Mór-emlékérem (1985).

Szerkesztés

A dermato-venerológia haladása c. folyóirat szerkesztője (1957–1970).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, jegyzetei, könyvfejezetei: Az elsődleges és a másodlagos syphilis tünettana. – A nemibeteg-gondozás. (Bőr- és nemigyógyászat. Egy. jegyz. Bp., 1953)
Bőrgyógyászat. Kovács Lászlóval. Egészségügyi szakiskolai jegyz. (Bp., 1959
2. kiad. 1960 és utánnyomások)
A mértéktelen gyógyszerfogyasztásról. Kovács Lászlóval. (Művelődjünk, tanuljunk! A Magyar Nők Országos Tanácsának előadássorozata. Bp., 1960 és utánnyomások)
A foglalkozási bőrbetegségek. (Előadási segédanyagok 27. Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosítási Központ kiadványa. Bp., 1963)
A nemibetegségek leküzdésének időszerű diagnosztikai, terápiás és közegészségügyi kérdései. Kand. értek. (Bp., 1964)
Bőr-nemibeteggondozó asszisztensek továbbképzési tananyaga. Összeáll. (Az Egészségügyi Szaktanfolyami Iroda kiadványa. Bp., 1967 és utánnyomások)
Nemi élet, nemi erkölcs, nemi betegségek. Ill. Csaklós György. (Bp., Medicina Könyvkiadó, 1970)
A pszichoszexuális fejlődés időszerű problémái. (Felkészítés a családi életre. Segédanyag a családi életre nevelés iskolai feladataihoz. Szerk. Gál Erzsébet. Bp., 1976).

F. m.: ford.: Spock, Benjamin McLane: Tinédzserek könyve. Ford. (Bp., Medicina Könyvkiadó, 1973
2. kiad. 1975).

F. m.: tanulmányai: Arsenobenzol-ártalmak és ascorbinsav. (Magyar Orvosi Archivum, 1938)
Atípusos lokalizációjú trichophytia profunda. Márton Kálmánnal. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1952)
Arsenobensol contraindikációk értékelése a budapesti nemibeteg-gondozó intézetekben. Többekkel. – Arsenobensol contraindikációk és májártalmak. Lazarovits Lajossal. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1953)
Az előzmények nélküli positiv syphilises seroreactiók értékelése. Vértes Bódoggal. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1954)
A kontaktus-kutatás módszerei a gyakorlatban. – A nemibetegségek elleni küzdelem helyzetképe. 1947–1956. (Népegészségügy, 1957. 12. és A dermato-venerológia haladása, 1957)
Módosított Neurath-féle inhibitorreakcióval verifikált, bizonytalan seropositiv esetek felülvizsgálata Nelson-teszttel. Király Kálmánnal és Rácz Istvánnal. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1958. 3.)
A prostitúció közegészségügyi ártalmainak leküzdésében alkalmazott egyes külföldi intézkedésekről. (A dermato-venerológia haladása, 1959)
A foglalkozási bőrbetegségek elleni küzdelem kérdései. (Népegészségügy, 1960. 2.)
A foglalkozási bőrbetegségek jelentősége. (Élővilág, 1960. 3.)
The Campaign against Gonorrhoea in Hungary. Földvári Ferenccel és Kovács Lászlóval. (British Journal of Veneral Diseases, 1961)
A bőr-nemibeteg-gondozási hálózat 1960. évi működése. Kovács Lászlóval. (A dermato-venerológia haladása, 1961)
Magyarország bőr-nemibeteg-gondozóinak 1961. évi működése. A bőr-nemibeteg-ellátási szakhálózat problémái és időszerű feladatai. (A dermato-venerológia haladása, 1962)
Magyarország bőr-nemibeteg-gondozóinak 1962. évi működése. Kovács Lászlóval. (A dermato-venerológia haladása, 1963)
Important Factors in the Control of Syphilis. Földvári Ferenccel. (British Journal of Venereal Diseases, 1963)
A nemi betegségek elleni küzdelem korszerű epidemiológiai módszerei. (Népegészségügy, 1966. 11.)
Syphilis és társadalom. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1968. 3.)
Újra szedik az áldozataikat a nemi betegségek. (Az Egészség, 1968. 6.)
A magyar nemibeteg-gondozás útja az elmúlt negyedszázad alatt. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1970)
A nemi betegségek és treponematosisok ellen küzdő nemzetközi unió – IUVDT – Budapesten tartott konferenciájának tanulságai. (Népegészségügy, 1970. 3.)
A nemi felvilágosítás elveinek és módszertanának korszerűsítéséről. (Az Egészség, 1970. 3.).

F. m.: írásai az Orvosi Hetilapban: Triorthokresylphosphorsaveszter-mérgezések „Apiol” abortivum után. (1932. 22.)
A hideg vízben fürdés közben beálló hirtelen halál egyik okáról. (1933. 31.)
Az aminosavak hatása a kísérleti salvarsan-mérgezésre. (1937. 13.)
A glykokoll és ascorbinsav – C-vitamin – hatása az arsenobenzol oxydatiójára. (1938. 30.)
A glykokoll és ascorbinsav – C-vitamin – hatása a chronicus arsenobenzol-mérgezésre. (1938. 34.)
Belsőleg adott kén hatása bőrbajokra. (1941. 9.)
ÁT 10-okozta kísérleti bőrelváltozások. Kovács Zsigmonddal. (1942. 12.)
Sulfamid-oldatok és kenőcsök fényvédő hatása. (1942. 28.)
Tapasztalataink a treponema immobilizációs vizsgálattal. 1–2. Király Kálmánnal. (1956. 1.–1956. 2.)
Tapasztalataink a treponema immobilizációs vizsgálattal. 3. Jelentősége a liquor-diagnosztikában. A Magyar Dermatológiai Társaság 1955. évi nagygyűlésén elhangzott előadás. Király Kálmánnal és Orbán Tamással. (1958. 27.)
Treponema antigénnel végzett komplement-kötési reakció. Király Kálmánnal és Vértes Bódoggal. (1958. 32.)
Tapasztalataink a treponema immobilizációs vizsgálattal. 4. Az antisyphilises kezelés befolyása. Haller Tiborral és Király Kálmánnal. 5. Problémák a TIT alakulásával kapcsolatban sy-es betegeken. Király Kálmánnal. (1959. 29.–1959. 30.)
A syphilis jelenlegi helyzete Magyarországon. Földvári Ferenccel. (1960. 24.
angolul: The Campaign against Syphilis in Hungary. British Journal of Veneral Diseases, 1960)
A syphilis leküzdésének legfontosabb tényezői. Földvári Ferenccel. (1964. 10.)
A syphilis időszerű problémái. (1969. 5.).

Irodalom

Irod.: Karl József fő- és székvárosi fogalmazó gyakornok vezetéknevének „Károlyi”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Pesti Hírlap, 1897. okt. 10.)
Elhunyt Rohrmann János. (Villamfelszerelők, Műszerészek és Látszerészek Lapja, 1928. dec. 1.)
Orvosdoktorrá avattattak a budapesti kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, 1931. szept. 26-án: Károlyi István Béla. (1931. okt. 3.)
Elhunyt özvegy Rohrmann Jánosné Tröszter Emília. (Nemzeti Újság, 1935. júl. 19.)
Rohrmann Alice és dr. Károlyi István orvos, egyetemi tanársegéd dec. 21-én házasságot kötöttek. (Nemzeti Újság, 1936. jan. 5.)
Halottaink. Dr. Károlyi István, az Országos Bőr és Nemikórtani Intézet igazgatója, 1994. nov. 14. (Orvosi Hetilap, 1995. szept. 10.)
Elhunyt dr. Károlyi Alice akadémiai doktor, tüdőgyógyász főorvos. [Temetés utáni hír.] (Magyar Nemzet–Népszabadság, 2013. okt. 5.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9396-FJW5?cc=4133831 (Rohrmann János születési anyakönyve, 1876)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-694Q-S3X?i=296&cc=1452460 (Károlyi István születési anyakönyve, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTWR-F?i=129&wc=92QT-7M3%3A40678301%2C57613001%2C58182601&cc=1452460 (Károlyi Amy [Károlyi Mária Amália Franciska] születési anyakönyve, 1909)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DBRD-RR?i=193&cc=1452460 (Janda Józsefné Hirschmann Franciska halotti anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XC84-QYJ?i=119&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A68Z7-FG3K (Janda József halotti anyakönyve, 1915)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/384507 (Janda József gyászjelentése, 1915)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/469285 (Rohrmann János gyászjelentése, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6X1W-D8P?i=175&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6619-XVW2 (Rohrmann János halotti anyakönyve, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6GV3-36?i=202&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7QQK-TCN2 (Károlyi József halotti anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DKG9-LD6?i=131&cc=1452460 (Károlyi Józsefné Janda Leontin halotti anyakönyve, 1962)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/163979 (Dr. Károlyi István gyászjelentése, 1994)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője