Kárpáti György
Kárpáti György

2021. március 5. Péntek

Kárpáti György

biokémikus, onkológus, orvos

Születési adatok

1912. szeptember 9.

Budapest

Halálozási adatok

1977. február 15.

Budapest

Temetési adatok

1977. március 15.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Iskola

A prágai Német Orvostudományi Egyetemen általános orvosi okl. szerzett (1938), a párizsi Sorbonne Egyetemen biokémiát tanult (1938–1939), radiológus (1952), onkoradiológus (1956), egészségügyi szervezési szakorvosi vizsgát tett (1961), az orvostudományok kandidátusa (1962). 

Életút

Chilében élt, ahol a santiagói Hospital San Luis és a Clinica Americana intézmények kutatóorvosa (1939–1947). Hazatérése után a budapesti Uzsoki utcai Kórház Onkoradiológiai Intézetének főorvosa (1947–1956), az Egészségügyi Minisztérium onkoradiológiai főelőadója (1956–1972). 

Az MKP, a Csehszlovák Kommunista Párt; majd Chilében, a Chilei Kommunista Párt tagja. 

Onkoradiológiával, elsősorban szájüregi és ajakdaganatok, valamint a férfi nemi szervek daganatos megbetegedéseinek radiológiai kezelésével foglalkozott. A magyarországi rákellenes küzdelem egyik irányítójaként alapvetően új eredményeket ért el a hazai onkológiai hálózat fejlesztése, ill. az onkológiai szűrővizsgálatok és a rákprofilaxis továbbfejlesztése terén. 

Elismertség

A Magyar Onkológusok Társasága vezetőségi tagja. 

Szerkesztés

Magyar Onkológia c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 

Főbb művei

F. m.: Tapasztalatok és új eljárás az induratio penis plastica kezelésében. Kisfaludy Pállal. (Orvosi Hetilap, 1951. 45.)
Negatív szövettani lelet bucca carcinoma eseteiben. (Magyar Radiológia, 1952)
A magyarországi rákellenes küzdelem időszerű kérdései. (Népegészségügy, 1961)
A metastasis-képződés szerepe az ajakcarcinoma prognózisában. (Uzsoki utcai Kórház Évkönyve, 1961)
A szájüregi daganatok onko-stomatologiai gondozásának kérdései. Módszertani levél. (Bp., 1962)
Az ajakdaganatok radiológiai kezelése, megelőzésének és gondozásának kérdései. Kand. értek. (Bp., 1962)
Az onko-stomatologiai gondozás klinikai és szervezési kérdései. (Az Országos Onkológiai Intézet kiadványa. Bp., 1962)
Az induratio penis plastica rádiumkezelése és a vele kapcsolatos sugárvédelmi problémák. Bojtor Ivánnal, Pátkai Györggyel. (Magyar Radiológia, 1963)
A magyarországi rákellenes küzdelem irányelvei és feladatai. Vikol Jánossal. – A szervezett onkológiai konzultáció – team-rendszer – elvi kérdései és tapasztalatai egy területi kórház munkájában. Szántó Sándorral és Szekulesz Ágnessel. (Népegészségügy, 1964)
A rosszindulatú hólyagdaganatok ellátásának kérdései, különös tekintettel a sugártherápiára. Balogh Ferenccel és Németh Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1965. 46.)
A rákellenes küzdelem 15 éve. (Budapest [folyóirat], 1967). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1977. márc. 6.)
Németh György: K. Gy. (Magyar Onkológia, 1977). 

Megjegyzések

MÉL III. téves születési adat: szept. 12.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014