Kárpáti Kelemen József
Kárpáti Kelemen József

2023. december 5. Kedd

Kárpáti Kelemen József

klasszika-filológus, premontrei szerzetes, régész, római katolikus pap

Névváltozatok

Koudelka József; Kudelka József 

Születési adatok

1859. augusztus 4.

Rábaszentmárton, Vas vármegye

Halálozási adatok

1923. február 21.

Szombathely

Temetési adatok

1923. február 23.

Szombathely

Szent Márton-temető


Iskola

A csornai premontrei kanonokrend szombathelyi főgimnáziumában éretts. (1878), majd belépett a csornai premontrei rendbe (1878), a győri papnevelő intézetben teológiát, a budapesti tudományegyetemen teológiát és klasszika-filológiát tanult (1878–1882), a budapesti tudományegyetemen görög–latin szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1882), pappá szentelték (1882). 

Életút

Csornán préposti szertartó (1882–1883). A csornai premontrei kanonokrend szombathelyi főgimnáziumában a görög és a latin nyelv r. tanára (1883–1907) a főgimnázium igazgatója és a szombathelyi premontrei szerzetesrend házfőnöke (1907–1909) és a szombathelyi tankerület főigazgatója is (1911–1920). A szombathelyi múzeum (= Savaria Múzeum) igazgatója és a néprajzi tár őre (1908–1919). Nyugdíjaztatása után Türjén házfőnök (1920–1923). 

Szombathely és környéke helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a helyi római katolikus főgimnázium történetét és a premontrei rend helyi működését. A modern városképpel kapcsolatos építkezéseken, felkérésre régészeti feltárásokat vezetett Szombathelyen, majd Vas vármegye több lelőhelyén (pl. Ivánegerszeg, Velem, Pinkafő, Ják stb.) is. Gyűjtőmunkájával jelentős szerepet vállalt a későbbi szombathelyi múzeum néprajzi tárának kialakításában. Részt vett Szombathely városa és Vas vármegye monográfiája munkálataiban. Klasszika-filológusként elsősorban Horatius és Curtius Rufus ókori római történetíró műveit tolmácsolta, tankönyvírói és tudománynépszerűsítő tevékenysége is jelentős: az általa írt és szerkesztett latin nyelvkönyveket, szöveggyűjteményeket és egyéb segédkönyveket évtizedekig használták. 

Emlékezet

Szombathelyen élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a helyi Szent Márton-temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben). Halála után tanítványai létrehozták a Kárpáti Kelemen-alapítványt, amellyel a klasszika-filológiában a legkiválóbb szombathelyi gimnáziumi diákot jutalmazták. Szombathelyen utcát neveztek el róla. 

Elismertség

A Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet titkára és a régiségtár őre (1890–1900). A Vasvármegyei Kultúregyesület alapító tagja (1899-től). 

Főbb művei

F. m.: történeti és régészeti írásai: A háború és a béke a régi rómaiaknál. (A szombathelyi kir. katholikus főgymnasium értesítője, 1887/88
és külön: Szombathely, 1888)
Római légiók Pannoniában. (Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet Évkönyve, 1890/91
és külön: Szombathely, 1891)
A szombathelyi kir. katholikus főgymnasium története. I–II. köt. (Szombathely, 1890–1891)
Sabariai leletek. (Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet Évkönyve, 1893/94)
Szombathely-Savaria rendezett tanácsú város monographiája. II. köt. (Szombathely, 1894)
Játékok a régi Rómában. – A régi római deák vakácziók. (Tanulók Lapja, 1895)
A velemi bronzlelet. (Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet Évkönyve, 1895/96)
Vasvármegye őstörténete. (Magyarország vármegyéi és városai. Vasvármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1898)
Három látogatás a Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet szombathelyi régiségtárában. (A szombathelyi kir. katholikus főgymnasium értesítője, 1898/99
és külön: Szombathely, 1899)
Sabariai régiségekről. (Archaeologiai Értesítő, 1899)

 

klasszika-filológiai dolgozatai és tankönyvei: Quintus Horatius Flaccus válogatott ódái és epodosai prózában. Vál., ford. és magyarázta K. K. (Szombathely, 1899)
Szemelvények Curtius Rufus Macedon Nagy Sándor története című művéből. Ford., vál. és magyarázta K. K. (Bp., 1901)
Latin nyelvtan. (Bp., 1906
2. kiad. 1916
3. kiad. 1919)
Latin olvasó- és gyakorlókönyv az 1–3. osztály számára. Gimnáziumi használatra. I–III. köt. (Bp., 1906–1909). 

Irodalom

Irod.: Vadász Norbert: K. K. (A csornai premontrei kanonokrend szombathelyi főgimnáziumának értesítője, 1923)
Boda Lászlóné–Kuncz Adolf: K. K. (Vasi életrajzi bibliográfiák. 23. Szombathely, 1988)
Gyurátz Ferenc: K. K., a modernizálódó város kultúrájának mindenese. (Vasi Szemle, 1989)
Kiss Gábor–Mayer László: A szombathelyi régiségtár őrei. 1872–1942. (Vasi Szemle, 1991)
Kiss Gábor: K. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Zalai életrajzi kislexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005). 

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: febr. 23. Gyászjelentése szerint febr. 21-én hunyt el, febr. 23-án temették! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője