Katona Katalin
Katona Katalin

2021. október 17. Vasárnap

Katona Katalin

filozófus, pedagógus

Névváltozatok

Rapaport Sámuelné 

Születési adatok

1918. december 27.

Budapest

Halálozási adatok

1967. március

Budapest


Iskola

Az ELTE BTK-n filozófia–politikai gazdaságtan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952). 

Életút

A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium tanszékvezető tanára (főisk. docensi rangban, 1952–1961), az MTA, ill. az ELTE Neveléstudományi Tanszéke tud. munkatársa (1961–1967). 

Irodalomtörténésznek indult, pályája elején az 1930-as évek eszmetörténetét vizsgálta, majd érdeklődése a pedagógiai szociológia felé fordult. Az első pedagógiai szociológiai felmérés az 1960-as évek elején volt Magyarországon: 16–20 éves tanulóknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy mit jelent számukra a boldogság? A szocializmus építésének akkori szakaszában, Katona Katalin és munkatársai az egyén és a közösség között fennálló ellentmondásokat és főleg a munkához való viszonyt elemezték, valamint vizsgálódási körükbe tartozott a szocialista tudatformálódás folyamata. Benyújtott kandidátusi értekezése erre a kérdőíves felmérésre épült, ill. a dolgozat egyik fejezete a fejlett kapitalista országok ifjúságának egyik rétegéről, az ún. lázadó fiatalokról nyújtott vázlatos képet. 

Főbb művei

F. m.: Szabó Dezső világnézete. (Magyar Filozófiai Szemle, 1957)
A munka emberformáló hatásáról. Széljegyzetek Hegel A szellem fenomenológiája c. könyvéhez. (Magyar Pedagógia, 1962)
Adatok és következtetések a tanulók pályaválasztásáról. (Pedagógiai Szemle, 1962)
Az embernek munkával történő önteremtéséről. (Magyar Filozófiai Szemle, 1962)
Munka, erkölcs, nevelés. (Valóság, 1963)
A munka erkölcsi és nevelési kérdései egy vizsgálat adatai alapján. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1963. Bp., 1964)
Távlatok, egyéni életcélok, nevelési cél. (Magyar Pedagógia, 1964)
A lázadó fiatalok problémájához. (Pedagógiai Szemle, 1965)
Cél és valóság a szocialista nevelésben. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1966)
Adalékok a fiatalság problémájához. (Pedagógiai Szemle, 1966)
Ifjúságunk problémái. (Bp., 1967)
Vázlatok a szocialista nevelés céljához. Távlatok és egyéni életcélok. (Pedagógiai Szemle, 1967)

 

ford.: Darwin, Charles: Az ember származása és a nemi kiválasztás. Ford. A bevezető tanulmányt Malán Mihály írta. (Charles Darwin válogatott művei. 5. Bp., 1961). 

Irodalom

Irod.: Csőregh Éva: K. K.: Ifjúságunk problémái. (Világosság, 1968)
Veress Judit: K. K.: Ifjúságunk problémái. (Társadalmi Szemle, 1968). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014