Katona László
Katona László

2024. február 29. Csütörtök

Katona László

orvos, tüdőgyógyász

Születési adatok

1913. június 18.

Munkács, Bereg vármegye

Halálozási adatok

1984. augusztus 16.

Budapest


Iskola

Elemi és középiskoláit Munkácson végezte, a brünni orvosi egyetemen általános orvosi okl. szerzett (1937), tüdőgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1948), az orvostudományok kandidátusa (1962). 

Életút

A Miskolci Kórház Gyermek- és Sebészeti Osztálya kirendelt segédorvosa (1942–1944); közben többször munkaszolgálatos, majd deportálták (1944–1945). Az Országos Korányi Tbc Intézet segédorvosa, orvos-titkára (1946–1949), a mátraházi Állami Tüdőbeteg Gyógyintézet osztályvezető főorvosa és igazgatóhelyettese (1949–1955). A Belügyminisztérium (BM) Szamuely Tibor Tbc Gyógyintézete osztályvezető főorvosa (1955–1973). Az NDK-ban járt hosszabb tanulmányúton (1957). 

A tüdőbetegségek, elsősorban a tuberkulózis és a központi idegrendszer összefüggéseinek kísérletes vizsgálatával, a tbc kialakulásának pszichés okaival foglalkozott. Az ezzel kapcsolatos első magyarországi speciális mátraházi kísérleti kutatólaboratórium kialakítója és vezetője. A tüdőbetegségekkel kapcsolatos szakfordítói, egészségügyi felvilágosító és tudománynépszerűsítő tevékenysége is értékes. 

Elismerés

Érdemes orvos (1955), Munka Érdemérem (1960). 

Főbb művei

F. m.: A gümőkór elleni küzdelem a szocialista és a kapitalista államokban. (A Népjóléti Minisztérium Szakoktatási Osztálya kiadványa. Bp., 1950)
A Szovjetunió tbc elleni küzdelme, intézményeinek szervezési formái és normái. (Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosítási Osztályának kiadványa. Bp., 1952)
Kaverna sequester esete. – Bróm alkalmazása tüdőtuberkulózisban. Ujhelyi Lászlóval. (A tuberkulózis kérdései, 1952)
Négyéves műtéti anyag tapasztalatai. Tóth Jenővel. (A tuberkulózis kérdései, 1955)
Tbc-szanatóriumok kultúrmunkájáról. (Tbc-kongresszus. A XXX. Orvosi és I. Középkáder Tuberkulózis – Tüdőgyógyász – Nagygyűlés előadásai. Szerk. Telegdi István. Bp., 1955)
Isonikotinsav-hydrazid toxikus hatásának kivédése altatással. (Orvosi Hetilap, 1955. 33.)
Tudnivalók a tüdőtuberkulózisról. (Egészségügyi ismeretterjesztő füzetek. Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosítási Osztályának kiadványa. Bp., 1956
2. kiad. 1957
3. kiad 1960
5. átd. kiad. 1964)
PAS- és INH-val szembeni túlérzékenység per es desensibilisatiója. (Tuberkulózis, 1957)
Gümőkóros betegek gyógyintézeti nevelésének néhány kérdése. (A TBC-szakorvosok továbbképző tanfolyamának jegyzetei. Bp., 1958)
A gyakorló orvos feladatai a tuberkulózis elleni küzdelemben. (A gümőkór. Bp., 1959)
Néhány gondolat a tüdőtuberkulózis gyógyintézeti kezeléséről. (Tuberkulózis, 1959)
Tbc. Gondozóintézeti asszisztensnők az egészségügyi felvilágosítás szolgálatában. Demény Évával. (Bp., 1960)
Tudnivalók a tüdőtuberkulózisról. (Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosító Központjának kiadványa. Törődjünk egészségünkkel! Bp., 1960)
Tranquillizáló szerek alkalmazása a tuberkulózis klinikumában. Földes Istvánnal, Levendel Lászlóval, Pálinkás Jánossal. – Tüdőgümőkóros betegek egészségügyi felvilágosítása. (Tuberkulózis, 1960)
A tuberkulózis megváltozott arculata. (Természettudományi Közlöny, 1960)
A gyógyintézet szerepe a felnőttkori tüdőgümőkór kezelésében. Kand. értek. (Bp., 1961)
Egészségügyi felvilágosító beszélgetések a tüdőtuberkulózisról. (Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosító Központjának kiadványa. Bp., 1962)
Adatok a gyógyintézeti kezelés időtartamához. Papp Margittal és Tihanyi Ottóval. – A gyógyintézet iskolája. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1962)
A tüdőgümőkóros betegek munkába állítása. Kohajda Péterrel és Papp Margittal. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1963)
Az egészségügyi felvilágosítás korszerű elvei a tbc elleni küzdelemben. (Népegészségügy, 1963)
Nemzetközi együttműködés a tuberkulózis elleni küzdelemben. (Természettudományi Közlöny, 1963)
Tüdőbetegek intézeti gyógykezelése. Monográfia. (Bp., 1965)
Betegek egészségügyi felvilágosítása. (Az Egészségnevelés Szakkönyvtára. 1. Bp., 1967)
Tbc-ből gyógyultak szolgálatképességének megítélése. (Belügyi Szemle, 1969)
A felnőttkori tüdőbetegségek klinikuma. Monográfia. Böszörményi Miklóssal és Schweiger Ottóval. (Bp., 1974
2. átd. és bőv. kiad. 1980)
Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosító Központjának évkönyve az 1974–1976. évekre. Szerk. (Egészségügyi Felvilágosítás. Bp., 1978)
A betegek egészségnevelése. (Az Egészségnevelés Szakkönyvtára. 10. Bp., 1981)
Az egészségnevelés elvi kérdései. OTKI tanfolyam jegyzete. (Egészségnevelési segédanyagok. 62. Bp., 1982)

 

ford.: Rubinstejn, G. R.: A tuberkulózis öröklékenységének problémái. Ford. (Bp., 1953)
Nyezlin, Sz. E.: Egészségügyi felvilágosítás a tuberkulózis elleni küzdelemben. Orvosok részére. Szerk., ford. (Módszertani segédanyagok. 3. Bp., 1961). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1984. aug. 26.)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője