Kecskés József
Kecskés József

2024. február 29. Csütörtök

Kecskés József

orvos, gyermekgyógyász, neonatológus

Születési adatok

1926. szeptember 30.

Balmazújváros, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1982. október 22.

Debrecen

Temetési adatok

1982. október 29.

Debrecen

Nagyerdei Temető


Iskola

A debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban éretts, (1944), a DOTE-n – a Kossuth Lajos Kollégium tagjaként – általános orvosi okl. szerzett (1951), gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1962), az orvostudományok kandidátusa (1976). Az MLEE általános tagozatán végzett (1960). 

Életút

A DOTE Gyermekgyógyászati Klinika gyakornoka (1951–1954), egy. tanársegéde (1954–1962), klinikai adjunktusa (1962–1976), egy. docense (1976–1982), egyúttal a Debreceni Kórház Gyermek Szívgondozó Intézete megszervezője és vezetője (1957–1975), majd uo. a Perinatális–neonatális Intenzív Centrum vezetője (1975–1982). 

Gyermek-, csecsemő- és újszülöttkori kardiológiával, gyermekkardiológiai gondozással, elsősorban a koraszülöttek posztnatális adaptációjával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a csecsemőkori sorvadás, a gyermekkori vegetatív disztóniás megnyilvánulások, az ún. juvenilisz hipertónia vizsgálata terén.

Főbb művei

F. m.: Adatok a meningitis tuberculosa liquordiagnosztikájához. Kövér Bélával. (Gyermekgyógyászat, 1954)
Einführung von Streptomycin in den Liquor durch Nasentampon. Kövér Bélával és Krompecher Istvánnal. (Acta Physiologica, 1954)
Cukoranyagcsere-vizsgálatok atrophiás csecsemőknél. Székely Katalinnal. (A csecsemőkori sorvadás kérdései. Az Orvos-egészségügyi Szakszervezet Gyermekgyógyász Szakcsoportja 1955. évi Nagygyűlésén elhangzott előadások. Szerk. Vince István. Bp., 1956)
E. coli invasióval társult Schönlein–Henoch purpura érdekes esete. Kaszás Tiborral. (Kulin-emlékkönyv. A Debreceni Gyermekklinika kiadványa. Debrecen, 1959)
A csecsemő- és gyermekkori osteomyelitisekről. Várady Zoltánnal. – A gammaglobulin prophylactikus értéke a staphylococcus aureus által kiváltott csecsemő- és kisgyermekkori megbetegedésekben. Fodor Mihállyal és Kövér Bélával. (Gyermekgyógyászat, 1965)
Megfigyeléseink a csecsemő- és gyermekkori empyemák kezelésével kapcsolatban. Kappelmayer Jánossal és Szentkereszty Bélával. (Gyermekgyógyászat, 1967)
A febris rheumatica peroralis bensathin-penicillin prophylaxisáról. Beregszászi Gyulával és Kaszás Tiborral. – Endocardialis elastofibrosishoz társult paroxysmalis tachycardia esete. Kaszás Tiborral és Krasznai Gézával. (Gyermekgyógyászat, 1968)
A megelőző és therápiás fénykezelés hatása koraszülöttek és érett újszülöttek bilirubinaemiájára. Kövér Bélával és Sitery Péterrel. (Orvosképzés, 1974)
A csere-transzfúziókat követő fénykezelés hatékonyságáról. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1974)
A koraszülöttek sav-bázis mérlegének néhány sajátossága és alakító tényezője a születést követő hetekben. Kand. értek. (Debrecen, 1975)
Koraszülöttek súlygyarapodásának és sav–bázis mérlegének kapcsolata az első élethetekben. Jezerniczky Judittal és Sitery Péterrel. – Az effektív thyroxin ráta – ETR – vizsgálatával szerzett tapasztalataink. Ilyés Istvánnal és Péter Ferenccel. (Gyermekgyógyászat, 1975)
Vércsere-kezelésben részesült koraszülöttek sav–bázis mérlege az első hetekben. Jezerniczky Judittal és Sitery Péterrel. (Orvosi Hetilap, 1975. 12.)
Újszülöttek effektív thyroxin rátája – ETR – vércsere alatt. Ilyés Istvánnal és Péter Ferenccel. (Orvosi Hetilap, 1976. 10.)
A perinatális cerebrális distressz felismerésének fontossága az akut kezelés és a korai habilitáció szempontjából. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1980)
Az újszülött-sebészetben elért eredményeink. Többekkel. – Az újszülöttkori purulens ventriculitis lokális antimikróbás terápiája. György Ilonával. – Koraszülöttek sav–bázis mérlege a táplálékbeépítés időszakában. Jezerniczky Judittal. (Gyermekgyógyászat, 1981)
Koraszülöttek folyamatos prospektív nyomon követéses vizsgálata. Többekkel. – Elősegítő és súlyosbító tényezők újszülöttkori légzészavarokban. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1982). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője