Keglevich János
Keglevich János

2021. szeptember 22. Szerda

Keglevich János, buzini gr.

nagybirtokos

Születési adatok

1786. május 13.

Pest

Halálozási adatok

1856. október 15.

Kistapolcsány, Bars vármegye


Család

Sz: Keglevich Károly (1739–1804) nagybirtokos, cs. és kir. kamarás, huszár ezredes, gr. Zichy Katalin (1752–1809). F: 1. 1805-től gr. Zichy Adél (1788–1839). 2. 1840-től gr. Creneville-Folliot Viktória (1816–1900). Fia: Keglevich István (1840–1905) politikus, országgyűlési képviselő, az Operaház és a Nemzeti Színház intendánsa.

Iskola

Tanulmányait magánúton kezdte, majd a bécsi Theresianum hallgatója (1802–1805), ill. a pesti egyetemen jogot hallgatott (1805–1806).

Életút

Az udvari kancellária gyakornoka, fogalmazója (1806–1809), majd miután anyja is elhunyt átvette igen nagy kiterjedésű uradalmának irányítását (1809-től). Bars vm. adminisztrátora (1823–1824), főispánja (1824–1839). Országgyűlési követ és a Morva felőli határigazítási bizottság elnöke (1827). Valóságos belső titkos tanácsos (1831-től), főudvarmester (1839-től). A tudományok és művészetek támogatója. Bécsben könyvtárat alapított (1806-ban, amelyet később Kistapolcsányba vitetett; állománya az 1820-as években elérte a 20 000 kötetet!). Értékes képgyűjteményt is létesített (1813-ban), ill. Magyarországon az elsők között hozott létre üvegházat, amelyben egzotikus növényeket mutatott be. 1827-ben 8400 koronát adott a Magyar Tudós Társaságnak.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013