Keglevich János
Keglevich János

2022. szeptember 25. Vasárnap

Keglevich János, buzini gr.

nagybirtokos

Születési adatok

1786. május 13.

Pest

Halálozási adatok

1856. október 15.

Kistapolcsány, Bars vármegye


Család

Sz: Keglevich Károly (1739–1804) nagybirtokos, cs. és kir. kamarás, huszár ezredes, gr. Zichy Katalin (1752–1809). F: 1. 1805-től gr. Zichy Adél (1788–1839). 2. 1840-től gr. Creneville-Folliot Viktória (1816–1900). Fia: Keglevich István (1840–1905) politikus, országgyűlési képviselő, az Operaház és a Nemzeti Színház intendánsa.

Iskola

Tanulmányait magánúton kezdte, majd a bécsi Theresianum hallgatója (1802–1805), ill. a pesti egyetemen jogot hallgatott (1805–1806).

Életút

Az udvari kancellária gyakornoka, fogalmazója (1806–1809), majd miután anyja is elhunyt átvette igen nagy kiterjedésű uradalmának irányítását (1809-től). Bars vm. adminisztrátora (1823–1824), főispánja (1824–1839). Országgyűlési követ és a Morva felőli határigazítási bizottság elnöke (1827). Valóságos belső titkos tanácsos (1831-től), főudvarmester (1839-től). A tudományok és művészetek támogatója. Bécsben könyvtárat alapított (1806-ban, amelyet később Kistapolcsányba vitetett; állománya az 1820-as években elérte a 20 000 kötetet!). Értékes képgyűjteményt is létesített (1813-ban), ill. Magyarországon az elsők között hozott létre üvegházat, amelyben egzotikus növényeket mutatott be. 1827-ben 8400 koronát adott a Magyar Tudós Társaságnak.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője