Kelemen Krizosztom Ferenc
Kelemen Krizosztom Ferenc

2024. május 29. Szerda

Kelemen Krizosztom Ferenc

bencés szerzetes

Születési adatok

1884. január 10.

Hahót, Zala vármegye

Halálozási adatok

1950. november 7.

Pittsburgh, Pennsylvania, USA


Iskola

Az MTA tagja (ig.: 1943. máj. 12.).

Életút

Belépett a bencés rendbe (1903), a pannonhalmi Szt. Benedek-rendi Katolikus Szt. Gellért Hittud. Főisk.-n tanult, a bp.-i tudományegyetem latin nyelv és irodalom szakos tanári okl. szerzett (1910), szerzetesi fogadalmat tett és pappá szentelték (1910), az MTA tagja (ig.: 1943. máj. 12.-1945. ápr. 26.). - A bencés rend pápai (1910-1916) és bp.-i gimn.-ának tanára (1926-1928); közben Nyalkán lelkész-plébános (1916-1926), a rend győri székházának főnöke és a győri Czuczor Gergely Bencés Főgimn. ig.-ja (1928-1933), a pannonhalmi főapát koadjutora (1929. jún. 29.-1933. márc. 16.), pannonhalmi főapát (1933. márc. 17.-1950. nov.), e tisztében a Felsőház tagja (1929-1944). Kezdeményezésére nyílt meg a győrszentiváni Szt. Márton Szeretetház és a panonhalmai olasz gimn. (1939). A nyilas hatalomátvétel után aláírta a dunántúli főpapok Szálasi Ferenchez intézett memorandumát, amelyben a megmaradt országrész megmentése érdekében a nemzetvezetőt a harc feladására szólították fel (1944. okt. 31.). Elérte, hogy Pannonhalma a Nemzetk. Vöröskereszt védelmét élvező menedékhely lett. A nyilasok letartóztatási parancsot adtak ki ellene, de elhurcolását a szovjet hadsereg előrenyomulása megakadályozta. A II. vh. után Csepelen isk.-t alapított (1945), majd Amerikába utazott az amerikai bencések vizitációjára (1947. márc. 18.), többé nem tért vissza Mo.-ra. Brazíliában, majd az USA-ban élt, az emigráns m. politikusok által alapított M. Nemzeti Bizottmány tagja (1949-1950). Hamvai 1984-ben kerültek Pannonhalmára.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője