Kelemen Krizosztom Ferenc
Kelemen Krizosztom Ferenc

2021. február 26. Péntek

Kelemen Krizosztom Ferenc

bencés szerzetes

Születési adatok

1884. január 10.

Hahót, Zala vármegye

Halálozási adatok

1950. november 7.

Pittsburgh, Pennsylvania, USA


Iskola

Az MTA tagja (ig.: 1943. máj. 12.).

Életút

Belépett a bencés rendbe (1903), a pannonhalmi Szt. Benedek-rendi Katolikus Szt. Gellért Hittud. Főisk.-n tanult, a bp.-i tudományegyetem latin nyelv és irodalom szakos tanári okl. szerzett (1910), szerzetesi fogadalmat tett és pappá szentelték (1910), az MTA tagja (ig.: 1943. máj. 12.-1945. ápr. 26.). - A bencés rend pápai (1910-1916) és bp.-i gimn.-ának tanára (1926-1928); közben Nyalkán lelkész-plébános (1916-1926), a rend győri székházának főnöke és a győri Czuczor Gergely Bencés Főgimn. ig.-ja (1928-1933), a pannonhalmi főapát koadjutora (1929. jún. 29.-1933. márc. 16.), pannonhalmi főapát (1933. márc. 17.-1950. nov.), e tisztében a Felsőház tagja (1929-1944). Kezdeményezésére nyílt meg a győrszentiváni Szt. Márton Szeretetház és a panonhalmai olasz gimn. (1939). A nyilas hatalomátvétel után aláírta a dunántúli főpapok Szálasi Ferenchez intézett memorandumát, amelyben a megmaradt országrész megmentése érdekében a nemzetvezetőt a harc feladására szólították fel (1944. okt. 31.). Elérte, hogy Pannonhalma a Nemzetk. Vöröskereszt védelmét élvező menedékhely lett. A nyilasok letartóztatási parancsot adtak ki ellene, de elhurcolását a szovjet hadsereg előrenyomulása megakadályozta. A II. vh. után Csepelen isk.-t alapított (1945), majd Amerikába utazott az amerikai bencések vizitációjára (1947. márc. 18.), többé nem tért vissza Mo.-ra. Brazíliában, majd az USA-ban élt, az emigráns m. politikusok által alapított M. Nemzeti Bizottmány tagja (1949-1950). Hamvai 1984-ben kerültek Pannonhalmára.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013