Kellner Béla
Kellner Béla

2021. szeptember 22. Szerda

Kellner Béla

orvos, patológus, onkológus

Születési adatok

1904. március 10.

Dályok, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1975. július 17.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1973. máj. 11.).

Életút

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1931), a bécsi tudományegyetemen biokémiai tanulmányokat folytatott (1932), a daganatok patológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936), az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1973. máj. 11.). - A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Kórbonctani int.-ének gyakornoka (1926-1929), díjas gyakornoka (1929-1931), egy. tanársegéde (1931-1936), magántanára (1936-1940). A Pesti Izr. Hitközség Kórházának kórboncnok főrovosa (1940-1947); közben munkaszolgálatos (1942-1944), majd Ausztriába deportálták (1944), hazatért (1945). A Debreceni Tudományegyetemen a kórbonctan ny. r. tanára (1947-1951); közben a Kórbonctani Int. ig.-ja (1947-1951), az Orvostud. Kar dékánja (1949-1950), az átszervezés után a DOTE Kórbonctani és Kórszövettani Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1951-1954), a bp.-i Onkopatológiai Kut. Int. ig.-ja és az Orvostovábbképző Int. Kórbonctani és Kórszövettani Tanszék egy. tanára (1954-1975).Kísérletes patológiával, a daganatok kórbonctanával és kísérleti kemoterápiájával fogl. A daganatkutatásban legjelentősebb eredményeit a metasztázis és a tumorprognózis vizsgálatában érte el. Élete utolsó éveiben elsősorban a rákbetegségekkel kapcsolatos prognosztikai vizsgálatokkal fogl.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013