Kellner Béla
Kellner Béla

2024. február 29. Csütörtök

Kellner Béla

orvos, patológus, onkológus

Születési adatok

1904. március 10.

Dályok, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1975. július 17.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1973. máj. 11.).

Életút

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1931), a bécsi tudományegyetemen biokémiai tanulmányokat folytatott (1932), a daganatok patológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936), az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1973. máj. 11.). - A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Kórbonctani int.-ének gyakornoka (1926-1929), díjas gyakornoka (1929-1931), egy. tanársegéde (1931-1936), magántanára (1936-1940). A Pesti Izr. Hitközség Kórházának kórboncnok főrovosa (1940-1947); közben munkaszolgálatos (1942-1944), majd Ausztriába deportálták (1944), hazatért (1945). A Debreceni Tudományegyetemen a kórbonctan ny. r. tanára (1947-1951); közben a Kórbonctani Int. ig.-ja (1947-1951), az Orvostud. Kar dékánja (1949-1950), az átszervezés után a DOTE Kórbonctani és Kórszövettani Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1951-1954), a bp.-i Onkopatológiai Kut. Int. ig.-ja és az Orvostovábbképző Int. Kórbonctani és Kórszövettani Tanszék egy. tanára (1954-1975).Kísérletes patológiával, a daganatok kórbonctanával és kísérleti kemoterápiájával fogl. A daganatkutatásban legjelentősebb eredményeit a metasztázis és a tumorprognózis vizsgálatában érte el. Élete utolsó éveiben elsősorban a rákbetegségekkel kapcsolatos prognosztikai vizsgálatokkal fogl.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője