Kenyeres Imre
Kenyeres Imre

2024. június 22. Szombat

Kenyeres Imre

orvos, igazságügyi orvos, patológus

Születési adatok

1929. november 28.

Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2000. május 14.

Budapest


Család

Sz: Fábián Mária. F: Podhajecky Elvira. Leánya: Kenyeres Zsuzsanna (1959–). 

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1955), kórbonctani és -szövettani (1959), igazságügyi orvosi szakvizsgát tett (1961), az orvostudományok kandidátusa (1975). Az MLEE általános tagozatán végzett (1968). 

Életút

A Szabolcs-Szatmár Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának segédorvosa (1955–1956), a BOTE, ill. a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézete gyakornoka (1956–1958), egy. tanársegéde (1958–1967), egy. adjunktusa (1968–1978), egy. docense (1978–2000). A Belügyminisztérium (BM) Bűnügyi Technikai Intézete (1959-től) és a Budapesti és Pest Megyei Bíróságok állandó kijelölt igazságügyi orvosi szakértője (1964-től). 

Rendkívüli halálesetek orvosszakértői vizsgálatával, az orvosi felelősség megítélésével és jogi szabályozásával, kisgyermek-, csecsemő- és újszülöttkori balesetek igazságügyi orvosi vonatkozásaival foglalkozott. Magyarországon az elsők között vizsgálta az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölés orvoskriminalisztikai következményeit. Részletesen elemezte az öngyilkosságok körülményeit bioszinoptikai, meteorológiai és egyéb összefüggéseit. 

Főbb művei

F. m.: Halálosvégű gyermekbalesetek Budapesten és Pest megyében 1957–1959 között. Potondi Andrással és Somogyi Endrével. (Orvosi Hetilap, 1961. 40.)
Gyors lefolyású influenzás esetek intézetünk 1959/60. évi boncolási anyagában. Dul Kálmánnal és Potondi Andrással. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1961)
Rendkívüli halálesetek Budapesten, 1960-ban. Szuchovszky Gyulával. (Demográfia, 1961)
Művi vetélések boncolási anyagunkban. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1962)
A szívfejlődési rendellenességek kérdéséhez 24 065 hatósági boncolás alapján. Somogyi Endrével és Szuchovszky Gyulával. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1963)
A hirtelen és tisztázatlan hasi halálesetek diagnosztikus problémái, különös tekintettel az idős egyénekre. Potondi Andrással. (Orvosi Hetilap, 1963. 5.)
Alkoholos motiváció és befolyásoltság öngyilkosoknál. Harsányi Lászlóval és Szuchovszky Gyulával. (Népegészségügy, 1964)
Rendkívüli halálozás Budapesten. 1945–1959. A Budapesti Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete anyagának haláloki-statisztikai elemzése. Monográfia. Somogyi Endrével és Szuchovszky Gyulával. (Bp., 1965)
Diagnosztikai hiba hónapokig kezelt polytraumatizált sérült gyógykezelésében. Gábor L.-lel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1965)
Öngyilkosság egyedülálló esete. Gerencsér Györggyel. (Belügyi Szemle, 1965)
A Bűnügyi Laboratórium 10 éves véralkohol-vizsgálati anyagának elemzése reprezentatív mintavétel alapján. Földes Vilmossal és Harsányi Lászlóval. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1966)
Agydaganatok a hatósági boncolások tükrében. Huszár Ilonával és Potondi Andrással. (Orvosi Hetilap, 1967. 28.)
Szülészeti rendkívüli halálesetek. Harsányi Lászlóval és Potondi Andrással. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1967)
A szemlencse beívódása, mint a halál óta eltelt idő megállapításának egyik jele. Földes Vilmossal és Gerencsér Györggyel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1968)
Az altatószerrel elkövetett öngyilkosságok alakulása Budapesten, az 1960–1967. években. Harsányi Lászlóval és Szuchovszky Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1969)
100 megölt újszülött orvosszakértői vizsgálata. 1–2. Szuchovszky Gyulával és Takácsy L.-lel. – Sérülés, betegség, tartós egészségkárosodás és okozati összefüggései. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1970)
Újszülött élveszületettségének bizonyítása a csonkított holttest szövettani vizsgálatával. Kovács Margittal. (Belügyi Szemle, 1970)
A kórboncolás ún. visszajelentéséről. Szuchovszky Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1970)
Öngyilkosság és menstruáció.(Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1971)
Öngyilkosságok Budapesten az 1961–1970. években. Harsányi Lászlóval és Szuchovszky Gyulával. (Belügyi Szemle, 1971)
Igazságügyi orvostani ismeretek boncmesterek részére. Az OTKI boncmesteri tanfolyam jegyzete. (Bp., 1972)
Vizsgálatok az öngyilkosságok meteorológiai összefüggéseiről. 1–3. Többekkel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1972)
Budapest öngyilkossági halálozása 1961–1970 között, a hatósági boncolások tükrében. Szuchovszky Gyulával. (BM Orvos, 1972)
A bronchológiai ténykedéssel kapcsolatos orvosi felelősség orvosszakértői vizsgálata. Szuchovszky Gyulával. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1972)
Öngyilkossági halálozás Budapesten, az 1961–1970 közötti tízéves időszakban. 1–2. Harsányi Lászlóval és Szuchovszky Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1973. 35–36.)
A gestatios anyai rendkívüli halálozás igazságügyi orvosszakértői vonatkozása. Kand. értek. (Bp., 1974)
Emberölés bizonyítása pozitív diatómalelettel. Gerencsér Györggyel. (Belügyi Szemle, 1974)
Hallucinogén ragasztószer okozta halálos mérgezés. Bellus Erzsébettel és Harsányi Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1974. 32.)
Fulladást okozó csecsemő­ és kisgyermekkori balesetek. Krajcsovics Pállal. (Gyermekgyógyászat, 1975)
A kézzel létrehozott, halált okozó súlyos testi sérülések igazságügyi orvostani kérdéseiről. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1976)
Az ittasság szerepe a közlekedési balesetekben. (Belügyi Szemle, 1977)
Szerelmi téveszmék hatása alatt elkövetett bűncselekmények. Az elmeszakértők munkája. Solymosi Margittal. (Belügyi Szemle, 1988). 

Irodalom

Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője