Kerekes Ferenc
Kerekes Ferenc

2021. október 27. Szerda

Kerekes Ferenc

matematikus, kémikus

Születési adatok

1784. június 22.

Erdőhegy, Arad vármegye

Halálozási adatok

1850. július 29.

Balatonfüred, Zala vármegye


Iskola

A debreceni főiskolán és a bécsi tudományegyetemen tanult, majd debreceni tanári kinevezése előtt Freibergben és Berlinben képezte magát (1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.). 

Életút

A kisújszállási fiúiskola igazgatója (1811–1813). A debreceni református kollégium ásvány-, növény- és vegytani (1823–1839), mértani és természettani tanszékének tanára (1839–1850). 

A 19. század egyik sokoldalú tudósa. Pályafutásának kezdetén, Bécsben (1813–1816), tanulmányai alatt lefordította Rohlwes Baromorvoskönyvét és elkezdte Vergilius Georgicon c. művének lefordítását (egy részlete megjelent a Magyar Kurirban), s Bécsben adta ki – Fazekas Mihály tudta nélkül fő művét, a Ludas Matyit (1815). Első tudományos dolgozatai a kémiai elemek mennyiségi viszonyaival foglalkoztak, majd nyelvészeti és etimológiai írásokat közölt. Matematikusként matematikai és mértani rendszereket vizsgált, nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a komplex számelmélet és a felsőbb („fellengős”) mértan alapelveinek kidolgozása terén. 

Emlékezet

Tevékenysége Debrecenhez kötődik, Balatonfüreden hunyt el. Az Akadémián Lugossy József mondott fölötte emlékbeszédet (1850. szept. 28-án), főművét tanítványa, Csányi Dániel adta ki (posztumusz, 1862-ben). 

Főbb művei

F. m.: Betrachtungen über die chemischen Elemente. (Pest, 1819)
Értekezés és kitérések. (Debreczen, 1836)
De quantitatibus imaginariis commentatio. (Leipzig, 1837)
A mathesis tanítási módjairól s a mathesisbeni ellentmondások okairól. (Tudományos Gyűjtemény, 1840)
Szorszámtan s’ egyszersmind előkészület a fellengős mértanra. (Debreczen, 1845)
Négyes kistükör. (Debreczen, 1848)
Képzetes mennyiségek. (Debreczen, 1848)
A felsőbb mértan valódi alapelvei és egy toldalék töredékekkel ’s az ellentmondásos mennyiségek kifejtésével. Sajtó alá rend. Csányi Dániel. (Debreczen, 1862)
Fellengős mathesis igaz elvének kifejtése. (Debreczen, 1864). 

Irodalom

Irod.: Szűcs István: K. F. életrajza. (Csokonai Lapok, 1850)
Dávid Lajos: Debreceni régi matematikusok. (Debrecen, 1927)
Szénásy Barna: K. F. matematikai munkássága. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1956)
Bajkó Mátyás: K. F. felsőoktatási systemája, 1817. (Pedagógiai Szemle, 1957)
M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. (Bp., 1964)
Kériné Sós Júlia: Egy régi magyar professzor. (Magyar Pedagógia, 1964)
Tamás Éva: K. F. matematikai és pedagógiai munkássága. (Tanulmányok – Kölcsey Ferenc Református Tanárképző Főiskola, 1996). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015