Kerekes Ferenc
Kerekes Ferenc

2024. április 21. Vasárnap

Kerekes Ferenc

matematikus, kémikus

Születési adatok

1784. június 22.

Erdőhegy, Arad vármegye

Halálozási adatok

1850. július 29.

Balatonfüred, Zala vármegye


Iskola

A debreceni főiskolán és a bécsi tudományegyetemen tanult, majd debreceni tanári kinevezése előtt Freibergben és Berlinben képezte magát (1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.). 

Életút

A kisújszállási fiúiskola igazgatója (1811–1813). A debreceni református kollégium ásvány-, növény- és vegytani (1823–1839), mértani és természettani tanszékének tanára (1839–1850). 

A 19. század egyik sokoldalú tudósa. Pályafutásának kezdetén, Bécsben (1813–1816), tanulmányai alatt lefordította Rohlwes Baromorvoskönyvét és elkezdte Vergilius Georgicon c. művének lefordítását (egy részlete megjelent a Magyar Kurirban), s Bécsben adta ki – Fazekas Mihály tudta nélkül fő művét, a Ludas Matyit (1815). Első tudományos dolgozatai a kémiai elemek mennyiségi viszonyaival foglalkoztak, majd nyelvészeti és etimológiai írásokat közölt. Matematikusként matematikai és mértani rendszereket vizsgált, nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a komplex számelmélet és a felsőbb („fellengős”) mértan alapelveinek kidolgozása terén. 

Emlékezet

Tevékenysége Debrecenhez kötődik, Balatonfüreden hunyt el. Az Akadémián Lugossy József mondott fölötte emlékbeszédet (1850. szept. 28-án), főművét tanítványa, Csányi Dániel adta ki (posztumusz, 1862-ben). 

Főbb művei

F. m.: Betrachtungen über die chemischen Elemente. (Pest, 1819)
Értekezés és kitérések. (Debreczen, 1836)
De quantitatibus imaginariis commentatio. (Leipzig, 1837)
A mathesis tanítási módjairól s a mathesisbeni ellentmondások okairól. (Tudományos Gyűjtemény, 1840)
Szorszámtan s’ egyszersmind előkészület a fellengős mértanra. (Debreczen, 1845)
Négyes kistükör. (Debreczen, 1848)
Képzetes mennyiségek. (Debreczen, 1848)
A felsőbb mértan valódi alapelvei és egy toldalék töredékekkel ’s az ellentmondásos mennyiségek kifejtésével. Sajtó alá rend. Csányi Dániel. (Debreczen, 1862)
Fellengős mathesis igaz elvének kifejtése. (Debreczen, 1864). 

Irodalom

Irod.: Szűcs István: K. F. életrajza. (Csokonai Lapok, 1850)
Dávid Lajos: Debreceni régi matematikusok. (Debrecen, 1927)
Szénásy Barna: K. F. matematikai munkássága. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1956)
Bajkó Mátyás: K. F. felsőoktatási systemája, 1817. (Pedagógiai Szemle, 1957)
M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. (Bp., 1964)
Kériné Sós Júlia: Egy régi magyar professzor. (Magyar Pedagógia, 1964)
Tamás Éva: K. F. matematikai és pedagógiai munkássága. (Tanulmányok – Kölcsey Ferenc Református Tanárképző Főiskola, 1996). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője