Keresztes-Fischer Lajos, 1929-től vitéz
Keresztes-Fischer Lajos, 1929-től vitéz

2024. június 19. Szerda

Keresztes-Fischer Lajos, 1929-től vitéz

honvéd tábornok

Névváltozatok

1929-ig Fischer Lajos 

Születési adatok

1884. január 8.

Pécs, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1948. április 29.

Vöcklabruck, Ausztria


Család

Dédszülei, apai: Fischer Ferenc, Lex Karolina; ?, ?.

Dédszülei, anyai: krasznai Krasznay Antal (1789–1836), Hegyi Sarolta; nimniczei és döbrentei Keresztes Miklós, Riczkó Apollónia.

Nagyszülei: Fischer Lajos (1823–1908. febr. 29. Pécs. Temetés: 1908. márc. 1. Pécs) körjegyző, Ambrus Terézia; Krasznay Mihály az Esterházy-uradalmak felügyelője, a Pécsi Szabadelvű Párt elnöke, Keresztes Mária (†1915. júl. 26. Pécs. Temetés: 1915. júl. 27. Pécs).

Szülei: Fischer Ferenc (1852. jún. 20. Bükkösd, Baranya vm.–1940. szept. 6. Bp. Temetés: 1940. szept. 9. Pécs) jogász, ügyvéd, Krasznay Margit (1863. jún. 13. Pécs–1945. szept. 13. Bp. Temetés: 1945. szept. 17. Kerepesi út).

Fischer Ferenc első felesége: Pfeffer Róza Mária Flóra (= Pfeffer Flóra, 1857. febr. 23. Szigetvár, Somogy vm.–1878. máj. 2. Pécs), Pfeffer Antal és Jáger Mária leánya. Özvegy.

Testvérei: Keresztes-Fischer Ferenc (1881. febr. 18. Pécs, Baranya vm.–1948. márc. 3. Vöcklabruck, Alsó-Ausztria, Ausztria) politikus, jogász, belügyminiszter (1938–1944). Keresztes-Fischer Miklós (1882. febr. 6. Pécs–1955) jogász, politikus, siklósi főszolgabíró, országgyűlési képviselő és mankóbüki Balog/h Istvánné Fischer Irma (= Fischer Mária Irma Teréz, 1887. szept. 1. Pécs).

Fischer Irma férje: mankóbükki Balogh István (1883. aug. 16. Hol?) kir. törvényszéki jegyző, Balogh Károly (1848. máj. 11. Buda–1920. ápr. 9. Bp.) ítélőtáblai tanácselnök és gyarmathi Bérczy Margit (1854. máj. 23. Pest) fia.

Balogh István testvére: Balogh Károly (1879. ápr. 23. Bp.–1944. ápr. 24. Balassagyarmat, Nógrád vm.) irodalomtörténész, a Kisfaludy Társaság tagja (1942).

Bérczy Margit apja: Bérczy Károly (1821. márc. 2. Balassagyarmat–1867. dec. 11. Pest) író, költő, szerkesztő, az MTA tagja (l.: 1867), az első magyar sportlap szerkesztője (Lapok a lovászat és vadászat köréből, 1857), az Anyegin első magyar fordítója (1866).

Felesége: 1927. máj. 21.– zólyomi Wagner Mária (1899. jún. 14. Bp.–1969. máj. 28. Bp.), Wagner Ödön (1874. febr. 4. Bp.–1921. ápr. 25. Bp. Temetés: 1921. ápr. 28. Kerepesi út) honvéd huszár százados, az evangélikus egyház presbitere és Nagy Paula (†1946. dec. 13. Bp.) leánya.

Wagner Ödön apja: Wagner Jenő (†1922. máj. 31. Bp. Temetés: 1922. jún. 3. Kerepesi út). Wagner Jenő az első magyar vegyészdoktor, Wagner Dániel (1800. dec. 31. Breznóbánya, Zólyom vm.–1890. jan. 10. Bp.) fia volt.

Gyermeke, fia: Keresztes-Fischer Miklós (†1988. okt. 3. Bp. Temetés: 1988. nov. 9. Farkasrét); leánya: Keresztes-Fischer Mária (1928. máj. 14. Hol?–1986).

Keresztes-Fischer Mária férje: kralováni Kralovánszky Pál (= Kralovánszky Ubul Pál (1926. jún. 19. Bp.–2013. jún. 26. Bp.): mezőgazdasági mérnök.

Vitézzé avatásuk után a család férfi tagjai felvették anyai nagyanyjuk nevét (1930. febr. 7-én).

Iskola

A kőszegi cs. és kir. katonai alreáliskola (1895–1899), a morva-fehértemplomi és kismartoni cs. és kir. katonai főreáliskola (1899–1902) elvégzése után a mödlingi katonai műszaki akadémián tanult tovább (1902–1905), tüzérhadnaggyá avatták a cs. és kir. 10. hadosztályi tüzérezredhez (1905. aug. 18.), majd a vezérkari tiszteket képző bécsi hadiiskolán végzett (1912); közben főhadnaggyá avatták (1910. nov. 1.).

Életút

A cs. és kir. 82. gyalogdandár vezérkari tisztje (1912–1914) századosi rendfokozatban (1914. nov. 1.). Az I. világháború alatt a Hadsereg-főparancsnokság beosztott vezérkari tisztje (1914–1917), majd az olasz fronton szolgált (1917–1918). A Tanácsköztársaság idején Szegeden belépett a szerveződő Nemzeti Hadseregbe (1919. júl.), a proletárdiktatúra bukása után Horthy Miklós katonai irodáján szolgált (1920–1925). A Honvédelmi Minisztérium (HM) VI–1. Osztályának vezetője (1925–1929), a 6. vegyes dandár (1929–1931), az 1. lovas dandár parancsnoka (1931–1933), a vezérkar főnökének helyettese (1933–1935), Magyarország Kormányzója Katonai Irodájának (KKI) főnöke (1935. jan. 16.–1938. máj 24.), a Honvéd Vezérkar főnöke (HVKF, 1938. máj. 24.–1938. szept. 29.), majd ismét a KKI főnöke és főhadsegéde (1939. febr. 21.–1942. okt. 29.); tábornoki (1934. nov. 1.), altábornagyi (1937. nov. 1.), majd tüzérségi tábornoki rangfokozatban (1940. máj. 1.).

Nyugdíjba vonulása után (1943. febr. 1.) a Felsőház tagja (1943–1944). Az ország német megszállása után letartóztatták és Mauthausenbe hurcolták (1944. okt.), a világháború végén az amerikai csapatok szabadították ki (1945. máj.), haláláig Ausztriában élt.

Elismerés

Magyar Érdemrend középkeresztjéhez adományozott csillag (1937), Magyar Érdemrend nagykeresztje (1941).

Irodalom

Irod.: Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek. 1938–1948. (Bp., 1997)
Vajay Szabolcs: A Máltai Rend magyar lovagjai. I–II. köt. (Bp., 2000)
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NSL-Z66L (Wagner Ödön születési anyakönyve, 1874)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X86H-SFG (Fischer Ferenc születési anyakönyve, 1852)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKRX-YP8 (Pfeffer Róza Mária születési anyakönyve, 1857)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X82M-RPX (Krasznay Margit születési anyakönyve, 1863)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS64-VL8H (Fischer Ferenc és Pfeffer Róza házassági anyakönyve, 1876)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X82M-CV9 (Fischer Ferenc [Keresztes-Fischer] születési anyakönyve, 1881)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X82M-ZHR (Fischer Miklós születési anyakönyve, 1882)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X82M-DXX (Fischer Lajos születési anyakönyve, 1884)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X82M-NR2 (Fischer Irma [Fischer Mária Irma Terézia] születési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JBM-LPC5 (Fischer Ferenc és Rihmer Margit házassági anyakönyve, 1907)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/503143 (Fischer Lajos gyászjelentése, 1908)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYB-GXDF (Fischer Lajos halotti anyakönyve, 1908)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JB9-6N1Z (Fischer Irma [Fischer Mária Irma Terézia] és Balogh István házassági anyakönyve, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PB6-95XY?i=229&wc=92SY-W3V%3A40680101%2C48561001%2C40826001&cc=1452460 (Krasznay Mihályné Keresztes Mária halotti anyakönyve, 1915)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/634769 (Wagner Jenőné Konek Irma gyászjelentése, 1919)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/635001 (Wagner Ödön gyászjelentése, 1921)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/634765 (Wagner Jenő gyászjelentése, 1922)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBC-X2HJ (Keresztes-Fischer Ferenc és Kovács Anna házassági anyakönyve, 1935)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/231804 (Fischer Ferenc gyászjelentése, 1940)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:668F-PK7Q (Fischer Ferenc halotti anyakönyve, 1940)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/231811 (Fischer Ferencné Krasznay Margit gyászjelentése, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6CT4-17VC (Fischer Ferencné Krasznay Margit halotti anyakönyve, 1945)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/133777 (Keresztes-Fischer Ferenc gyászjelentése, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1L-8DYV (Wagner Ödönné Nagy Paula halotti anyakönyve, 1946)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/133778 (Keresztes-Fischer Lajosné Wagner Mária gyászjelentése, 1969)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője