Kertész Kálmán
Kertész Kálmán

2023. december 5. Kedd

Kertész Kálmán, besnyői

biológus, zoológus, entomológus

Születési adatok

1867. január 2.

Eperjes, Sáros vármegye

Halálozási adatok

1922. december 27.

Budapest


Család

Fia Kertész Ferenc (1901–1972) mezőgazdasági mérnök.

Iskola

A bp.-i tudományegyetem orvostud. majd bölcsészettud. karán tanult, bölcsészdoktori okl. szerzett (1894), az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Zoológiai és Összehasonlító Anatómiai Int.-ének tanársegéde (1890–1896), a M. Nemzeti Múz. (MNM) Állattárának segédőre, majd őre (1896–1912), igazgatóőre (1912–1922); közben a Tanácsköztársaság alatt ig.-ja (1919. ápr.–júl.). – Tud pályafutásának kezdetén kagylósrákokkal (Ostracoda), ill. ún. kerekesférgekkel (Rotatoria) fogl., később érdeklődése a dipterológia (légykutatás) felé fordult. A Diptera taxonómia széles területén dolgozott, legjelentősebb eredményeit a katonalegyek (Notacantha), ill. egyes torpikkely nélküli légycsaládok (Sciomyzidae, Lauxaniidae stb.) vizsgálata terén érte el. Az MNM Állattára nemzetközileg is jelentős kétszárnyú-gyűjteményének megteremtője. Több légykatalógust állított össze, négy új nemet és sok fajt neveztek el róla. A történelmi Mo. minden táján, több mint 150 helységben, ezenkívül Franciao.-ban, Németo.-ban és Moráviában gyűjtött kétszárnyúakat. – Az American Entomological Society l. tagja. A M. Rovartani Társaság alapító tagja.

Főbb művei

F. m.: Budapest környékének Rotatoria faunája. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1894)
A légyről. (Rovartani Lapok, 1897)
A világ bögölyféléinek jegyzéke. (Állattani Közlemények, 1900)
Catalogus Tabadinarum orbis terrarium universi. (Bp., 1900)
Catalogus Dipterorum huiusque descriptorum. I–VII. köt. (Bp., 1902–1910)
Orrthorhapha nematocera. (Katalog der paläarktischen Dipteren. I. Bp., 1903)
A magyarországi szúnyogfélék rendszertani ismertetése. (Bp., 1904)
Magyarország szárnyatlan és csökevényes szárnyú legyei. (Bp., 1910)
A magyarországi Dorylaidák rendszeres áttekintése. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1914. ápr. 27. részben megjelent angol nyelven: Contributions to the Knowledge of Hungarian Dorylaidae. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1915)
A Pachygastrinák szemeinek származástani kapcsolata. (Bp., 1916).

Irodalom

Irod.: Horváth Géza osztályelnök és r. tag beszéde K. K. l. tag ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1923)
Mihályi Ferenc: Megemlékezés K. K.-ról születésének századik évfordulóján. Életrajz és bibl. (Rovartani Közlemények, 1968
angolul: In memoriam K. K., on the Centenary of His Birth. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1968). *MÉL I. és az MTA tagjai. 1825–2002.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője