Késmárky István
Késmárky István

2023. december 5. Kedd

Késmárky István, késmárky

római katolikus pap, egyházjogász

Születési adatok

1865. augusztus 4.

Szekszárd

Halálozási adatok

1926. július 5.

Pécs

Temetési adatok

1926. július 7.

Pécs

Központi Temető


Család

Testvére: Pataky Lászlóné Késmárky Katalin. 

Iskola

Középiskoláit a bonyhádi és a pécsi cisztercita gimnáziumban végezte. A budapesti tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. (1887), hittudományi doktori okl. (1894), az egyházjog tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1902); pappá szentelték (1887). 

Életút

A gr. Károlyi család nevelője (Fóton, 1887–1897), a pécsi püspöki jogakadémián (= pécsi püspöki joglíceumban) az egyháztörténet ny. r. tanára és az egyházjogi és jogtörténelmi tanszék vezetője (1897–1910), a jogakadémia igazgatóhelyettese (1910–1915), igazgatója (1915–1923). A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen az egyháztörténet ny. r. tanára (1922–1926), az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja (1923–1924).

Szentszéki bíró (1900-tól), almásmonostori c. apát (1918–1922). 

A magyar katolikus jogrendszer, a magyar legfelsőbb papság jogállásának vizsgálatával, a magyar nemzeti szellem állami és jogi emlékeinek feltárásával foglalkozott. 

Emlékezet

Pécsett élt és tevékenykedett, Pécsi Központi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben). 

Elismertség

A Pécs-Baranyamegyei Múzeumegyesület választmányi tagja, Pécs szabad kir. város törvényhatósági bizottságának választott tagja (1909-től). A Pécsi Tudományos és Művészeti Társaság, majd a Pécsi Műbarátok Köre elnöke (1919–1921). 

Szerkesztés

A Pécsi Közlöny főszerkesztője (1903), a Dunántúl felelős szerkesztője (1911–1916), főszerkesztője (1916–1918). A pécsi püspöki joglyceum évkönyve szerkesztője (1914/15–1917/18 és 1921/22). 

Főbb művei

F. m.: A harangokról. Hittudományi doktori értek. (Bp., 1894)
Az esztergomi érseknek mint Magyarország prímásának jogai és kiváltságai. Egyházjogi és közjogi tanulmány. (Bp., 1896)
Katolikus egyházi vagyonjog. Monográfia. (Pécs, 1900)
A jogi szakoktatás reformja. (Pécs, 1902)
Pécs régi iparos életére vonatkozó eredeti okiratok. (Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1908). 

Irodalom

Irod.: Vasváry Ferenc: Búcsú K. I.-tól. (Dunántúl, 1926. júl. 8.)
Vasváry Ferenc: Emlékezés K. I.-ra. (Dunántúl, 1927. ápr. 3.)
Vasváry Ferenc: Emlékezés K. I.-ról. (Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője, 1928–1929)
A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta és szerk. v. Szabó Pál. (Pécs, 1940)
Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. (Pécs, 1998)
Kerekes Imre: Ki volt K. I.? (Pécsi Szemle, 2011)
Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010). 

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: júl. 15.! Gyászjelentése szerint júl. 5-én hunyt el! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője