Keszthelyi Gusztáv
Keszthelyi Gusztáv

2022. augusztus 8. Hétfő

Keszthelyi Gusztáv

fogorvos, parodontológus

Születési adatok

1941. május 31.

Ózd, Borsod, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

2011. február 26.

Debrecen


Család

Sz: Kiszely Alexandra. 

Iskola

A SZOTE-n fogorvosi okl. szerzett (1966), fog- és szájbetegségekből szakorvosi vizsgát tett (1969), a Londoni Egyetemen tanult (1972–1973), ahol MSc-fokozatot szerzett (= parodontológus szakorvosi vizsga, 1973), az orvostudományok kandidátusa (1981). 

Életút

A SZOTE Fogászati Klinika gyakornoka (1966–1973), egy. tanársegéde (1973–1975), a POTE Fogászati Klinika egy. adjunktusa (1975–1982), egy. docense (1982–1986). A DOTE, ill. a Debreceni Tudományegyetem Sztomatológiai Klinika tanszékvezető egy. tanára (1986. júl. 1-jétől). 

A fogszuvasodás és a fogágybetegségek, ill. a szájnyálkahártya-betegségek epidemiológiájának vizsgálatával, a szájhigiéne kutatásával, a fogászati beavatkozások hatásának feltárásával foglalkozott. A modern parodontológiai (= fogágybetegségekkel foglalkozó tudomány) magyarországi elindítója. 

Elismertség

A Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tagja (1977-től), alelnöke (1991-től) és a Parodontológiai Szekció titkára (1978–1988), elnöke (1988-tól).

 

A Pierre Fanchard Akadémia (1990-től), a Nemzetközi Fogászati Akadémia tagja (1991-től). 

Főbb művei

F. m.: A Study into the Relationship between Different Periodental Assessment Parameters. MSc-értek. (London, 1973)
Adalékok a Stevens–Johnson-szindróma hovatartozásának kérdéséhez. Szabó Gyulával. (Orvosképzés, 1973)
A fogínysorvadás mint népbetegség. (Egészségügyi Felvilágosítás, 1974)
Szegedi ipari munkások fogágyának állapota. Tóth Károllyal. (Népegészségügy, 1975)
A szájhigiéne jelentősége és eszközei a fogcaries és a fogágybetegség prevenciójában. Szabó Imrével. (Népegészségügy, 1978)
A fogszuvasodás és a fogágybetegség egyéni megelőzésének eszközei. Kand. értek. (Pécs, 1980)
An in vitro Study on Toothpaste Consumption. Szabó Imrével. (Acta Stomatologica, 1981)
Belgyógyászati betegségek szájtünetei. (Szájbetegségek. Szerk. Sallay Kornélia. Bp., 1984)
Preventív szempontok a parodontológiában. (Magyar Fogorvos, 1993)
A szájüreg felépítése és működése. Sonkodi Istvánnal. – Nyelvbetegségek. Glossopathiák. – Vesiculobullosus, granulmás bőr- és szájbetegségek. Kövesi Györggyel. – Szervrendszerek és szervek betegségeinek szájtünetei. Orosz Mihállyal és Sonkodi Istvánnal. (Orális medicina. Egy. tankönyv. Bp., 1993
2. átd. kiad. 1996)
A fogágybetegség etiológiája. – A fogágybetegség prevenciója. – Betegvizsgálat, diagnózis, kezelési terv és prognózis. – Az oki kezelés fázisa. (Parodontológia. Egy. tankönyv. Szerk. is. Bp., 1995
2. kiad. 1999)
„Az új rendszerű szakorvosképzésről”. Fog- és szájbetegségek alapszakvizsga. (Magyar Fogorvosképzés, 1999)

 

írásai a Fogorvosi Szemlében: Egyéni ínyzuhanyrózsa készítésének egyszerű módja. Bödő J.-vel. – Előregyártott ínyzuhanyrózsa és gyógyszeradagolásra alkalmas vízsugárkészülék. Ponyi Sándorral. (1971)
Maradófogak extractióinak gyakorisága és okai. Tóth Károllyal. – A Papillon-Lefèvre-szindróma esete. Kovács A.-val. – A fogágybetegség gyakorisága és súlyossága szegedi textilipari munkásokon. Tóth Károllyal. – Gyakrabban használt indexek a parodontológiában. (1973)
Lichen oris és acut intermittens porphyria együttes előfordulás. Sonkodi Istvánnal. (1974)
Cryosebészet a stomatológiai gyakorlatban. Sonkodi Istvánnal. – Az ultrahang-készülék és annak parodontológiai alkalmazása. – „Jet” injekciós technika. Horváth B.-vel. (1975)
A Cooke-féle betegség. – Virus verruca egyidejű előfordulása az ajkakon és a kézen. Sonkodi Istvánnal. – Parodontológiai vizsgálóeljárások korrelációja. – A mikroorganizmusok és a száj védekező mechanizmusa. (1976)
Fehér szivacsos naevus családi előfordulása. Sonkodi Istvánnal. (1977)
Adatok a lakosság fogkrémellátottságához. Szabó Imrével. – A hazai forgalomban lévő fogkefék méretei. – A hazai forgalomban lévő fogkefék formai sajátságai. (1979)
A sörtecsomók állása, elrendezése, száma és sűrűsége a hazai forgalomban lévő fogkeféken. – A tubusnyílás átmérőjének és a fogkrém fajsúlyának befolyása a fogkrémfogyásra. – A fogkefesörték vízfelvételének és vízleadásának vizsgálata. – A fogkefe befolyása a fogmosáshoz felhasznált fogkrém mennyiségére. Szabó Imrével. – Fogkrémeink pH-ja és felületi feszültséget csökkentő hatása. Szabó Imrével. (1980)
A gyökértömések minősége radiológiai kritériumok alapján. Bodó Nagy Annával. (1990)
A fogmosás hatásossága az approximalis fogfelszíneken. Tóth Vilmossal. (1991)
Az arcíves regisztrálás megbízhatóságának vizsgálata. Angyal Jánossal. – Barázdazárás hatékonyságának rövid távú vizsgálata. Többekkel. – NiCr- és CoCr-alapú fogászati ötvözetek korróziója methocelalapú műnyálban in vitro körülmények között. Többekkel. – Általános iskolák táplálkozási és szájhigiénés szokásai Debrecenben. Többekkel. (1993)
Időjárási jelenségek és dentális eredetű periostitisek összefüggéseinek vizsgálata Debrecenben. Többekkel. – A patológiás fogkopás fajtái, különös tekintettel az erózióra, egy eset kapcsán. Madléna Melindával és Nagy Gáborral. (1994)
Cariológiai és parodontológiai szűrővizsgálatok 7, 12 és 14 éves gyermekeknél, Debrecenben. 1–2. Többekkel. (1994–1995)
Hidroxi-propil-metil-cellulóz – methocel – és karboxi-metil-cellulóz – CMC – alapú műnyálak alkalmazása a xerostomia tüneti kezelésében. Többekkel. (1995)
Irreverzibilis discusdislocatio konzervatív kezelése sínterápiával. Angyal Jánossal. – Iskolafogászati kezelést kérő és nem kérő gyermekek fogazati állapota. Többekkel. – A zománchypoplasiáról egy eset kapcsán. Alberth Mártával s Dicsőffy Zsolttal. (1996)
A condylus sagittalis mozgáspálya műszeres vizsgálata. Angyal Jánossal és Kuki Attilával. – A Turner-szindróma sztomatológiai vonatkozásai. 1–2. Többekkel. (1997)
Fogmorfológiai eltérések Turner-szindrómában és összefüggésük orthodontiai anomáliákkal. Többekkel. – Fogászatban alkalmazott szilánkerámia-rendszerek differenciál-termoanalitikai vizsgálata. Többekkel. – Serdülőkorúak fogazati állapotának és a nyál mikrobiológiai vizsgálati eredményeinek összefüggése. Többekkel. – Turner-szindrómás betegek kefalometriai analízise. Többekkel. – A Turner-szindrómások cariológiai státusza és a nyál mikrobiológiai paraméterei közötti összefüggések. Többekkel. (2000)
A temporomandibularis ízület érintettsége rheumatoid arthritis esetén. Angyal Jánossal. – A centrális relációs állkapocshelyzet reprodukálhatóságának vizsgálata. Angyal Jánossal és Mezei Sándorral. – Összehasonlító caries-epidemiológiai vizsgálatok serdülőkorú fiatalokban. Többekkel. (2001)
Az emberi fog gyökércsatorna térbeli tengelyének matematikai leírása. Többekkel. – Regisztrációs anyagok hatása az artikulátor condylus sagittalis szögértékére. Angyal Jánossal és Bukovinszki Katalinnal. (2002)
Tartós rágóerő hatása a fogak érintkezésére. Angyal Jánossal és Kelentey Barnával. (2003). 

Irodalom

Irod.: Fogorvosi almanach. Főszerk. Vágó Péter, szerk. Révész Valéria. (Bp., 1995)
Bot György–Kapusz Nándor: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzoraik életrajza. 1918–1998. (Debrecen, 1998)
In memoriam K. G. (Fogorvosi Szemle, 2011). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője