Kevei Ferenc
Kevei Ferenc

2022. szeptember 25. Vasárnap

Kevei Ferenc

mikrobiológus, mikológus

Születési adatok

1942. szeptember 29.

Kőszeg, Vas vármegye

Halálozási adatok

2003. szeptember 27.

Szeged


Család

Sz: Rigó Ilona. F: 1976-től Bárány Ilona (1941–) geográfus, geoökológus, egyetemi tanár. Fia: Kevei Zoltán (1971–); leánya: Kevei Éva (1975–). 

Iskola

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban éretts. (1960), a JATE TTK-n biológia–kémia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1965), doktorált (1968), a biológiai tudományok kandidátusa (1982), habilitált (1999). 

Életút

A JATE TTK, ill. a Szegedi Tudományegyetem Növényélettani Tanszéke gyakornoka (1965–1966), tanársegéde (1966–1971), egy. adjunktusa (1971–1972), Mikrobiológiai Tanszéke egy. adjunktusa (1972–1983), egy. docense (1983-tól) és a Tanszék vezetője (1997–2003). A TTK dékánhelyettese (1984–1987).

A Nottinghami Egyetem vendégkutatója (1975–1976), a Birminghami Egyetem ösztöndíjasa (1980). 

Tudományos pályafutásának kezdetén az élesztő taxonómia biokémiai kérdéseivel, ill. magasabb rendű növények mikrobaellenes hatóanyagaival foglalkozott, később érdeklődése a gomba-protoplasztokkal kapcsolatos vizsgálatok felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a fonalasgombák, elsősorban az Aspergillusok protoplasztjaival megvalósítható hibridizáció és a mikroszkopikus gombák diverzitásának és kompatibilitási kérdéseinek molekuláris szintű elemzése terén. Elsők között alkalmazott Magyarországon protoplaszt-fúziós technikát genetikai és biotechnológiai célokra. Elkészült tudománydoktori értekezését váratlan halála miatt megvédeni már nem tudta. 

Elismertség

Az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottsága tagja (1993-tól), az MTA Közgyűlés képviselője. A Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagja.

 

A Society for General Microbiology és a British Mycological Society tagja, a Working Party on Microbial Physiology nemzeti képviselője (1986–1992). 

Elismerés

Széchenyi István-ösztöndíj (2001–2003). 

Főbb művei

F. m.: Investigations on the Oligosaccharide Decomposition of Candida requinyii Szép et Novák. Többekkel. (Zentralblatt für Bakteriologie, 1965)
Hatásmódvizsgálatok szelektív antifungális aktivitású szteroid glikozidokkal. Egy. doktori értek. (Szeged, 1967)
Investigation on the Oligosaccharide Decomposition by Endomycopsis wickerhamii van der Walt. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1969)
Investigations into the Oligosaccharide Decomposition of Schizosaccharomyces octosporus Beijerinck. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1972)
Mikrobiológiai gyakorlatok. Egy. jegyz. Ferenczy Lajossal és Zsolt Jánossal. (Szeged, 1972
2. kiad. 1973
3. kiad. 1975
4. kiad. 1977
5. kiad. 1982
új kiad. 1988
1991
1998
2001)
Fusion of Fungal Protoplasts. Ferenczy Lajossal és Zsolt Jánossal. (Nature, 1974)
Néhány tioamid típusú diszulfid antimikrobális aktivitása. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1974)
Fusion of Fungal Protoplasts Induced by Polyethylene Glycol. Ferenczy Lajossal és Szegedi Mihállyal. (Microbial and Plant Protoplasts. London–New York–San Francisco, 1976)
Interspecific Hybridization between Aspergillus nidulans and Aspergillus rugulosus by Fusion of Somatic Protoplasts. Peberdy, John P.-vel. (Journal of General Microbiology, 1977)
Protoplast Fusion and Complementation between Aspergillus nidulans and Aspergillus rugulosus Auxotrophs. Peberdy, John P.-vel. (Acta Microbiologica, 1978)
Aspergillus protoplasztok és fúziójuk. Kand. értek. (Szeged, 1980)
Factors Affecting High-Frequency Fungal Protoplast Fusion. Többekkel. (Experienta, 1986)
Mitochondrial DNA Restriction Fragment Length Polymorphisms in Field Isolates of the Aspergillus niger Aggregate. Többekkel. (Canadian Journal of Microbiology, 1994)
Mikrobiológia. Jegyzet az alapkurzus előadásaihoz. (Szeged, 1998
2. kiad. 1999)
Interpretation of Variability of Mitochondrial Genoms in the Species Aspergillus carbonarius. Többekkel. (Amsterdam, 1999)
Intron Mobility Results in Rearrangement in Mitochondrial DNAs of Heterokaryon Incompatible Aspergillus japonicus Strains after Protoplast Fusion. Többekkel. (Fungal Genetics and Biology 2001)
A fekete Aspergillusok mitokondriális genomszerveződése. Benyújtott doktori értek. (Szeged, 2002)
Mikrobiológia. 1–2. Jegyzet az alapkurzus előadásaihoz. (új átd. kiad. 2002–2003
2. kiad. 2003–2004)
Mikrobiológia. Tankönyv az alapkurzus előadásaihoz. Kucsera Judittal. Az ábrák Molnárné Kasza Katalin munkái. (Szeged, 2010). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője