Kiefer Márta
Kiefer Márta

2021. október 27. Szerda

Kiefer Márta

közgazdász

Születési adatok

1947. február 27.

Budafok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2008. augusztus

Budapest


Család

Sz: Kiefer Péter asztalos mester Szakasits Erzsébet. Testvére: Seibin Ferencné Kiefer Klára (1950–) tanítónő, matematika szakos általános iskolai tanár. 

Iskola

A Fényes Elek Közgazdasági Technikumban éretts. és közgazdásztechnikus képesítést (1965), az MKKE Ipar Szakán közgazdász okl. szerzett (1969), doktorált (1972), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1989). 

Életút

A Ganz-Mávag Mozdony-, Vagon- és Gépgyár piackutató közgazdásza (1969–1973). Az MTA Ipargazdasági Kutatócsoportja, ill. Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézete tud. segédmunkatársa (1973–1974), tud. munkatársa (1974–1990), tud. főmunkatársa (1990–1997), az MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont tud. főmunkatársa (1997-től). 

Ipar- és piacpolitikai kérdésekkel, az ipar strukturális változásainak vizsgálatával, kelet- és nyugat-európai ipari vállalatok összehasonlító vizsgálatával és a kooperáció lehetőségeinek feltárásával, elsősorban az értékesítés stratégiai tervezésével foglalkozott. Munkássága utolsó éveiben az ipar és a környezetvédelem összefüggéseit, az iparvállalati politika és az Európai Unió (EU) kapcsolatát vizsgálta. 

Elismerés

Az Alkotó Ifjúság Pályázat I. Díja (1977). 

Főbb művei

F. m.: A kelet- és nyugat-európai vállalatok közötti nemzetközi kooperációs kapcsolatok kérdései. Egy. doktori értek. (Bp., 1972)
A marketingtevékenységek szerepe az iparvállalati középtávú tervek megalapozásában. (Ipargazdasági Szemle, 1974)
Az árváltozások és a vállalati nyereségtervezés problémái. (Ipargazdaság, 1976)
A bútoripari struktúrafejlesztés főbb tényezői. (Közgazdasági Szemle, 1978)
Piaci megalapozás és a vállalatvezetés növekvő feladatai. (Vállalatvezetés, Vállalatszervezés, 1978)
A struktúrafejlesztés piaci megalapozásáról. (Ipargazdasági Szemle, 1979)
A dán textil- és textilruházati ipar néhány jellemző vonása, különös tekintettel a termelés és a kereskedelem kapcsolatára. (Ipargazdasági Szemle, 1980)
Az ipar és a belkereskedelem kapcsolata a háztartási villany- és gáztűzhelyek példáján. – A nyugat-európai ipar strukturális változásai a 70-es években. (Ipargazdasági Szemle, 1981)
Az állami befolyás szerepe az ipari innovációban, néhány fejlett tőkés országban. (Műszaki Gazdasági Tájékoztató, 1981)
A dán ipar és kereskedelem néhány jellemzője. (Külgazdaság, 1982)
Új vonások a szovjet ipari és kereskedelmi vállalatok kapcsolatában. – Kisvállalatok növekvő problémái egyes tőkés országokban. – A kombinátokra épülő irányítási rendszer az NDK-ban. – Hanyatló ágazatok és tevékenységek újjáélesztése. – Vállalati stratégiák a hanyatló iparágakban. (Ipargazdasági Szemle, 1983)
Az ipari és kereskedelmi vállalatok készletezésének néhány ellentmondása. (Kereskedelmi Szemle, 1983)
Feldolgozó iparunk értékesítési csatornái. – Kockázatvállalás a fejlett tőkés országok vállalatainál. (Ipargazdasági Szemle, 1984)
Értékesítési csatornák és termékcsoportok a tőkés piacokon. (Marketing, Piackutatás, 1984)
Magyarország tőkés viszonylatú gazdasági és pénzügyi kapcsolatairól. Monográfia. (A Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete [SZEKI] kiadványa. Bp., 1985)
Tőkés feldolgozó ipari exportunk – illúziók és realitások. B. Nádor Évával. – Az információtechnika kritikus helyzete Angliában. (Ipargazdasági Szemle, 1985)
Differenciált árpolitika az iparvállalatok kapcsolataiban. (Ipargazdaság, 1986)
A sikeresebb konvertibilis viszonylatú exporttal rendelkező textil- és textilruházati vállalatok tapasztalatai. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Textilipari Tervgazdaság, 1986)
Az ipari robotizáció nemzetközi tendenciái. (Ipargazdasági Szemle, 1986)
Fékező tényezők a tőkés feldolgozóipari exportban. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Külgazdaság, 1986)
Értékesítési csatornák és vállalati kapcsolatok a feldolgozó iparban. Monográfia és kand. értek. is. (Ipargazdasági Értekezések. 16. Bp., 1987)
A külgazdasági illeszkedés és a főbb ipari fejlesztési koncepciók. (Közgazdasági Szemle, 1987)
Anglia K+F kiadásainak strukturális változásai. (Ipargazdasági Szemle, 1987)
A rugalmas gyártórendszerek – FMS – tapasztalatai az Egyesült Államok és Japán fémfeldolgozó iparában. (Vezetés, Szervezés, 1987)
Exportsikerek – gondokkal. Berkó Lillivel és Nádor Évával. (Gazdaság [folyóirat], 1987)
Az ipari robotok alkalmazásának ösztönzői és fékjei. (Ipargazdasági Szemle, 1988)
Robotok a magyar iparban. (Gazdaság [folyóirat], 1989)
A külföldi tőke mozgástere a magyar iparban. (Ipargazdasági Szemle, 1991)
A külföldi befektetések hatása a magyar iparban. Seres Antallal. (Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár [OMIKK] kiadványa. Bp., 1993)
A külföldi befektetések hatása a magyar iparban. (Bp., 1994)
A magyar iparpolitika és a környezetvédelem. (Ipargazdasági Szemle, 1994)
Vietnam – új, „biciklis” kistigris? Berkó Lilivel. (Külgazdaság, 1995)
A magyar bútoripar és az EU. (Vezetéstudomány, 1997)
Gépipari programjavaslatok az EU-támogatások igénybevételéről. (Vezetéstudomány, 1999)
Az export és az innováció közötti kapcsolat néhány kérdése- a kis- és a középvállalkozásoknál. Seres Antallal. (Marketing &
Management, 2004). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015